EEN
CURSUS IN WONDERENJouw persoonlijke ontwaken

Jij bent zoals God jou heeft geschapen, zoals alle leven waar jij naar kijkt ongeacht
de beelden die jij ziet. Wat jij waarneemt als ziekte en pijn, zwakte, lijden en verlies,
is slechts verleiding om jezelf als weerloos en in de hel te zien. Geef hier niet aan toe
en jij zult alle pijn in elke vorm als sneeuw voor de zon zien verdwijnen. Een wonder
is gekomen om de Zoon van God te helen, de deur naar zijn dromen van zwakte
te sluiten en de weg naar zijn verlossing en bevrijding te openen.
OP DEZE PAGINA:


WONDEREN


12 STAPPEN


CERTUM EST QUIA IMPOSSIBLE EST


HET WERKBOEK


DE HANDLEIDING VOOR LERAREN


DE TEKST


20 MINUTEN BOEKJE


PUBLICATIES


RELATERENDE ADRESSEN


ELKE GEDACHTE EEN GEBED


MEER INFORMATIE


MPM


DE MASTER TEACHERDE KINDEREN VAN DE HEMEL


DE BIJBELWONDERENWonderen eren jou omdat jij beminnelijk bent. Zij verdrijven
illusies omtrent jezelf en zien het licht in jou
. Zo verzoenen zij voor
jouw vergissingen door jou van jouw nachtmerries te verlossen
.
Zij verlossen jou van een gevangenis waarin jij jezelf hebt
opgesloten. Door jouw geest van illusies te bevrijden
geven ze joujouw innerlijke gezondheid terug
.DE TEKSTEen universele theologie is onmogelijk, maar een unive
rsele
ervaring is niet alleen mogelijk
, maar noodzakelijk. Het is deze
ervaring waar de Cursus toe leidt
. Alleen hier is overeenstemming
mogelijk
, want alleen hier eindigt onzekerheid. Zoek alleen deze
ervaring en laat geen theologie jou vertragen
.HET WERKBOEKGod weet niet van leren. Toch strekt Zijn Wil tot wat Hij niet
begrijpt in dat Hij wil dat het geluk dat Zijn Zoon van Hem erft
onverstoord blijft
, eeuwig en voor altijd in omvang toenemend, voor
eeuwig uitbreidend in de vreugde van volledig scheppen
, en voor eeuwig
open en geheel onbeperkt in Hem
. Dat is Zijn Wil en dus verstrekt
Zijn Wil de middelen om te garanderen dat het is volbracht
.DE HANDLEIDING VOOR LERARENGods leraren hebben het doel alle slapende geesten te
ontwaken en daar de visie van het gelaat van Christus te
zien
, om de plaats van wat zij droomden in te nemen.DE BIJBELEN EEN CURSUS IN WONDEREN


12 STAPPENEN EEN CURSUS IN WONDEREN

H
et werkt!CERTUM EST QUIA IMPOSSIBILE ESTHET IS ZEKER OMDAT HET ONMOGELIJK IS

E
en persoonlijk verslag van de
leraren van Een Cursus In WonderenHET 20 MINUTEN BOEKJEHier is bijstand van onschatbare waarde voor diegenen
die oprecht vastbesloten zijn de geheel nieuwe werkelijkheid
van Leven te ontdekken die de Eeuwige Liefde van God is
.ELKE GEDACHTE EEN GEBEDGebed is een ladder die naar de Hemel reikt... Het licht flikkert niet
langer en zal nooit uitgaan en nu, zonder behoeften van enig soort en
voor eeuwig gekleed in de pure onschuld dat het geschenk van God aan
jou Zijn Zoon is
, kan gebed opnieuw worden wat het bedoeld was te
zijn. Want nu verrijst het als een lied van dank aan jouw Schepper
gezongen zonder woorden
, gedachten, of vage verlangens...DE KINDEREN VAN DE HEMELMisschien denk jij dat het jouw kindertijd is die jij opnieuw zult vinden.
De kindertijd van jouw lichaam en zijn plek van geborgenheid zijn een
herinnering nu zo vervormd dat jij slecht
s een plaatje vasthoudt van
een verleden dat nooit heeft plaatsgevonden
. Toch is er een kind in jou
dat Zijn Vaders huis zoekt en weet dat Hij hier een vreemde is
. Deze
kindertijd is eeuwig, met een onschuld die voor eeuwig zal duren
...DE MASTER TEACHERVAN EEN CURSUS IN WONDEREN

Weet je wat? Ik weet hoe veel geluk ik heb. Men denkt
dat er iets van mezelf moet zijn dat het mogelijk maakt dat dit
in mijn eigen geest wordt volbracht. Door vast te stellen dat ik
het niet kon, werd het volbracht door de genade van God...PUBLICATIESEen overzicht van de video
s, audios en in druk verschenen
materialen van Een Cursus In Wonderen en de mogelijkheid
tot bestellen en om de video
s direct al te bekijken.


MPMWONDEREN GEDETINEERDEN HULPVERLENING

Aan hen achter tralies bieden wij de boodschap van vrijheid van geest door
God-afhankelijkheid
. Onze missie is allen waar ook ter wereld te helpen.
Het is onze onverdeelde vreugde om onze ervaring
, hoop en kracht te
delen door de leer van Jezus Christus in het Nieuwe Testament
,
Een Cursus In Wonderen en het 12-Stappen programma
.RELATERENDE ADRESSENLinks naar overige,
aan Een Cursus In Wonderen gerelateerde websites
.MEER INFORMATIEOVER EEN CURSUS IN WONDEREN