MPM

MIRACLES PRISONER MINISTRY
Wonderen gedetineerden hulpverlening


Vertrouw Hem wiens stem jij hebt gehoord en denk niet dat Hij jouw angstige
stem niet hoort die in gefluisterde foltering roept. Jij zult verheven worden uit
terreur naar de schijnende vrede van God. De weg lijkt doornig en door wrok
omsloten, toch is het zo zeker als de Liefde van God Die niet kan falen. Zij
ondersteunt jou en zij kan niet falen want zij schijnt in jou. Vertrouwen zal het
jouwe zijn, want Zijn vertrouwen in jou is onbeperkt. Wanhoop niet want
Hij houdt van jou met een Eeuwige Liefde Die jouw behoeften kent en
in alles, met nooit nalatende waakzaamheid, over jou waakt.

~

MPM biedt een vooralsnog engelstalig programma aan gedetineerden en
hun families, de gemeenschap, de instituten en hun staf, in de vorm van een
herstelcorrespondentiecursus, dat literatuur, geluidsbanden, video's en CD's
bevat die zijn gericht op het herstel van elk verslavend gedrag. Het program-
ma is gesticht naar de leer van Jezus Christus in Het Nieuwe Testament
en Een Cursus In Wonderen, en het Twaalf-stappen programma.


Het doel van dit programma is - de gedetineerde bij te staan in de
verandering van gedachten: van een haat en angst koesterende geest naar
een die vergeving, vrede, zelfbeschikking en medewerking demonstreert. - om
practisch gereedschap voor gedetineerden te verstrekken om een transformatie te
ondergaan die ziet dat welke periode van gevangenschap dan ook veranderd kan
worden van een van futiliteit, wanhoop, haat en woede tot een mogelijkheid voor
positieve, wonderbaarlijke, innerlijke zelf-verandering. Gedetineerden mentale
en emotionele vaardigheden helpen te ontwikkelen die benodigd zijn om
de verslaving aan te pakken en de keten van gevangenschap te stoppen.


Op dit moment is een Nederlandse uitgave van het oorspronkelijk
engelstalige programma in bewerking.
Verschillende publikaties zijn reeds
vertaald; zie het publikatieoverzicht hieronder. Voor het programma zelf en
overige informatie verwijzen wij jou graag naar onze Engelstalige website:


www.miraclesprisonerministry.org


~

Woede moet van oordeel komen.
Oordeel is het wapen dat ik tegen mezelf zou
gebruiken om alle wonderen van mij weg te houden.


Vader, ik wil wat tegen mijn wil ingaat en wil niet wat mijn wil is om te hebben.
Ordent U mijn geest, mijn Vader. Hij is ziek. Maar U hebt vrijheid aangeboden
en ik kies ervoor om vandaag op Uw geschenk aanspraak te maken. En dus geef
ik alle oordeel aan Degene die U aan mij heeft gegeven om voor mij te oordelen.
Hij ziet wat ik aanschouw en toch kent Hij de waarheid. Hij kijkt naar pijn en toch
begrijpt Hij dat het niet echt is en in Zijn begrijpen is het geheeld. Hij geeft de won-
deren die mijn dromen voor mijn bewustzijn verborgen zouden houden. Laat Hem
vandaag oordelen. Ik ken mijn wil niet, maar Hij is overtuigd dat die Uw Eigen is.
En Hij zal voor mij spreken en Uw wonder aanroepen om naar mij toe te komen.


Luister vandaag. Wees heel stil en hoor de zachtaardige Stem voor God
jou verzekeren dat Hij jou heeft beoordeeld als de Zoon die Hij liefheeft.
.
PUBLICATIES

..- Vrede
..
..Een selectie gebeden uit Een Cursus In Wonderen
..- Jezus bidt
..
..Gebeden uit de bijbel en Een Cursus In Wonderen
..- Ik word door de liefde van God onderhouden
..
..Een overzicht van de eerste 50 lessen
..- Werkboek Nr.1
..
..De eerste 50 lessen
..- Alles over God en hoe Hem te vinden
..
..Een selectie lessen uit de Cursus


.
VIDEO

..- Hoe het werkt
..
..Een 12 Stappen
....ontmoeting
Klik hier voor het bestellen van deze en/of enige
andere publikaties: Het publicatieoverzicht
TERUG NAAR DE INDEX