HET ALTERNATIEF
VOOR ANGSTDROMENZoals elke goede leraar weet de Heilige Geest meer dan jij nu weet,
maar Hij onderwijst alleen om jullie gelijkaardig te maken. Dit is omdat jij
reeds foutief had onderwezen en geloofde wat niet waar was. Jij geloofde
niet in jouw eigen volmaaktheid. Zou God jou kunnen onderwijzen dat jij
een gespleten geest had gemaakt, als Hij jouw geest alleen als heel kent?

Wat God wel weet is dat Zijn communicatiekanalen niet voor Hem
openstaan, zodat Hij zijn Zijn vreugde niet kan overdragen en weten dat Zijn
kinderen geheel vreugdevol zijn. Dit is een doorgaand proces; niet in tijd, maar
in de eeuwigheid. God Zijn naar buiten uitbreiden, doch niet Zijn volledigheid,
is geblokkeerd wanneer het Zoonschap niet als één met Hem communiceert.
Dus denkt Hij: “Mijn kinderen slapen en moeten wakker worden gemaakt.”

Hoe kun jij kinderen beter en liefdevoller wekken dan met een
zachtaardige Stem die hun niet zal beangstigen, maar hun louter zal
herinneren dat de nacht voorbij is en het Licht is gekomen? Jij informeert
hun niet dat de nachtmerries die hun zozeer bevreesden niet echt waren, want
kinderen geloven in magie. Jij verzekert hun louter dat zij nu veilig zijn. Dan oefen
jij hun om het verschil tussen slapen en waken te herkennen, zodat zij zullen be-
grijpen dat zij niet bang voor dromen hoeven te zijn. Dan - wanneer de nare
dromen komen - zullen zij zelf het Licht aanroepen om ze te verdrijven.

Een wijze leraar onderwijst door benadering, niet door te vermijden.
Hij legt geen nadruk op wat jij dient te vermijden om aan kwaad te ont-
snappen, als wel op wat jij behoeft te leren om vreugde te hebben. Dit is
zelfs voor de leraren van de wereld waar. Overweeg de verwarring die een
kind zou ervaren als hem werd verteld: “Doe dit niet, want het kan jou pijn doen
en jou onveilig maken. Maar als jij dat doet zul jij aan kwaad ontsnappen en
veilig zijn en dan zul jij niet bang zijn.” Dit alles zou slechts in drie woorden
samengevat kunnen worden: “Doe alleen dat.” Die simpele verklaring is
volmaakt duidelijk, eenvoudig begrepen en eenvoudig herinnerd.

De Heilige Geest somt nooit vergissingen op, want Hij jaagt kinderen geen
angst aan en zij die wijsheid missen zijn kinderen. Maar Hij beantwoord altijd
hun roep en Zijn toerekenbaarheid maakt hun zekerder. Kinderen verwarren
fantasie en werkelijkheid en zij zijn bang omdat zij het verschil niet weten.

De Heilige Geest maakt geen onderscheid tussen dromen. Hij schijnt ze
louter weg. Zijn licht is altijd de roep om te ontwaken, wat jij ook gedroomd
mag hebben. Er bevind zich niets blijvends in dromen en de Heilige Geest, Die
met het licht van God Zelf schijnt, spreekt alleen voor wat eeuwig zal duren.
Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus.
De gehele weergave van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd
als Hoofdstuk 6 van Een Cursus In Wonderen
.TERUG