HOE VINDT
CORRECTIE PLAATS?


Correctie van blijvende aard - en alleen dit is waarachtige correctie -, kan niet
worden volbracht voordat de leraar van God is opgehouden interpretatie met feiten te
verwarren, of illusies met waarheid. Als hij met zijn leerling over een magische gedachte
argumenteerd, die aanvalt, diens fout probeert te vestigen of diens valsheid demonstreert,
getuigt hij slechts van de werkelijkheid ervan. Depressie is dan onvermijdelijk, want hij heeft
“bewezen”, zowel aan zijn leerling als zichzelf, dat het hun taak is te ontsnappen aan wat
werkelijk is. En dit kan slechts onmogelijk zijn. De werkelijkheid is onveranderlijk. Magische
gedachten zijn slechts illusies. Anders zou verlossing alleen dezelfde aloude onmogelijke
droom zijn, in slechts een andere vorm. Echter, heeft de droom van verlossing een
nieuwe inhoud. Het is niet alleen de vorm waarin het verschil ligt.

De belangrijkste les voor Gods leraren is te leren hoe, geheel zonder woede, op
magische gedachten te reageren. Alleen op deze manier kunnen zij de waarheid over
zichzelf verkondigen. Door hen kan de Heilige Geest nu spreken van de werkelijkheid van
de Zoon van God. Nu kan Hij de wereld aan zondeloosheid herinneren, de enige onveranderde,
en onveranderbare toestand van al wat God heeft geschapen. Nu kan Hij het Woord van God
tot luisterende oren spreken en Christus’ visie brengen naar ogen die zien. Nu is Hij vrij om alle
geesten de waarheid van wat zij zijn te onderwijzen, zodat zij blijmoedig naar Hem worden terug-
gebracht. En nu is schuld vergeven, volledig aan voorbijgezien in Zijn visie en Gods Woord.

Woede krijst slechts: “Schuld is werkelijk!” De werkelijkheid is weggewist als dit
waanzinnige geloof wordt aangenomen als vervanging van Gods Woord. De ogen van
het lichaam “zien” nu; zijn oren alleen kunnen horen. Zijn geringe ruimte en ijle adem
worden de maatstaf van de werkelijkheid. En de waarheid wordt gering en betekenis-
loos. Correctie heeft één antwoord op dit alles en op de wereld die hierop berust:

Jij ziet slechts interpretatie voor de waarheid aan. En jij hebt het mis. Maar een vergissing
is geen zonde, noch is de werkelijkheid van haar troon weggenomen door jouw vergissingen.
God regeert voor eeuwig en alleen Zijn wetten heersen over jou en over de wereld. Zijn
Liefde blijft het enige wat er is. Angst is illusie, want jij bent gelijk aan Hem.

Ten einde te helen wordt het dus essentieel voor de leraar van God om al zijn eigen
vergissingen te laten corrigeren. Als hij ook maar het kleinste spoortje irritatie in zichzelf
bespeurt wanneer hij op iemand reageert, laat hem dan onmiddelijk beseffen dat hij een
interpretatie heeft gemaakt die niet waar is. Laat hem dan naar binnen, naar zijn eeuwige Gids
keren en Hem laten beoordelen wat de reactie zou moeten zijn. Zo is hij geheeld en in zijn heling
is zijn leerling samen met hem geheeld. De enige verantwoordelijkheid van Gods leraar is de
Verzoening voor zichzelf te accepteren. Verzoening betekent correctie, of het ongedaan maken
van vergissingen. Wanneer dit is volbracht, wordt de leraar van God per definitie een wonder-
doener. Zijn zonden zijn hem vergeven en hij veroordeelt zichzelf niet langer. Hoe kan
hij dan enigeen veroordelen? En wie is er dan die zijn vergeving kan falen te helen?
TERUG