Het gebed van deze week


Vandaag zal ik niets dat voorvalt beoordelen.

Ik zal vandaag eerlijk met mezelf zijn. Ik zal niet denken dat ik reeds
weet wat voorbij mijn huidig begrip moet liggen. Ik zal niet denken dat ik
het geheel begrijp van stukjes van mijn waarneming, die alles zijn wat ik
kan zien. Vandaag herken ik dat dit zo is. En dus ben ik vrijgesteld van
oordelen die ik niet kan maken. Aldus bevrijd ik mezelf en wat ik zie,
om in vrede te zijn zoals God mij heeft geschapen.


Vader, vandaag laat ik de schepping vrij om zichzelf te zijn. Ik eer
al haar delen, waarin ik ben geïncludeerd. Wij zijn één, want elk deel
bevat Uw herinnering en de waarheid moet in ons allen als één schijnen.


TERUG