Jezus Christus


Er is geen hulp nodig de Hemel binnen te gaan, want jij bent nooit weggegaan.
Maar er is behoefte aan hulp voorbij jouzelf, terwijl jij wordt beperkt door valse
overtuigingen omtrent jouw Identiteit, Die God alleen in werkelijkheid heeft gevestigd.
Helpers zijn jou in vele vormen gegeven, alhoewel zij op het altaar één zijn. Voorbij
elkeen is een Gedachte van God en dit zal nooit veranderen. Maar zij hebben namen
die voor een tijdje verschillen, want tijd heeft symbolen nodig, zelf onwerkelijk zijnd.
Hun namen zijn legio, maar wij zullen niet voorbij de namen gaan die de Cursus zelf
aanwendt. God helpt niet want Hij kent geen behoefte. Maar Hij schept alle
Helpers van Zijn Zoon terwijl hij gelooft dat zijn fantasieën waar zijn.
Dank God voor hen, want zij zullen jou naar huis leiden.

De naam van Jezus is de naam van één die een man was,
maar het gezicht van Christus in al zijn broeders zag en God herinnerde.
Zo raakte hij met Christus geïdentificeerd, niet langer een man, maar één met God.
De man was een illusie, want hij leek een gescheiden wezen te zijn, op zichzelf gaand,
binnen een lichaam dat zichzelf van Zelf leek weg te houden, zoals alle illusies doen.
Maar wie kan verlossen, tenzij hij illusies ziet en hun dan identificeert als wat zij zijn?
Jezus blijft een Verlosser want hij zag het valse zonder het voor waar aan te nemen.
En Christus benodigde zijn vorm, zodat hij aan de mensen kon verschijnen
en hun van hen eigen illusies kon verlossen.

In zijn complete identificatie met de Christus - de volmaakte Zoon van God,
Zijn ene schepping en Zijn geluk, voor eeuwig gelijk Hemzelf en één met Hem -
werd Jezus wat jullie allemaal moeten zijn. Hij leidde de weg voor jou om hem
te volgen. Hij leidt jou terug naar God, omdat hij de weg voor zich zag en die volgde.
Hij maakte een duidelijk onderscheid, nog duister voor jou, tussen het valse en het
ware. Hij bood jou een laatste demonstratie aan, dat het onmogelijk is om Gods
Zoon te doden; noch kan zijn leven op enigerlei wijze worden veranderd
door zonde en kwaad, boosaardigheid, angst of dood.

En daarom zijn al jouw zonden vergeven, omdat zij in het geheel
geen gevolgen met zich meebrachten. En dus waren zij enkel dromen.
Verrijs met hem die jou dit toonde, omdat jij dit verschuldigd bent aan
hem die jouw dromen deelde zodat zij verdreven mogen worden.
En ze nog steeds deelt, om één met jou te zijn.

Is hij de Christus? O ja, samen met jou. Zijn kleine leven op aarde was
niet genoeg om de machtige les te onderwijzen die hij voor jullie allen leerde.
Hij zal bij jou blijven om jou uit de hel die jij maakte naar God te leiden. En
wanneer jij jouw wil met de zijne verenigt, zal jouw zicht zijn visie zijn, want de
ogen van Christus worden gedeeld. Met hem opgaan is zo natuurlijk als het met
een broeder meegaan die jij sinds jouw geboorte kent, want dat is hij inderdaad.
Enkele bittere idolen zijn gemaakt van hem die louter broeder voor de wereld
zou willen zijn. Vergeef hem jouw illusies en aanschouw wat een dierbare
broeder hij voor jou zou zijn. Want hij zal jouw geest eindelijk tot
rust brengen en hem met jou naar jouw God dragen.

Is hij Gods enige Helper? Zeker niet. Want Christus neemt vele vormen met
verschillende namen aan totdat hun eenheid herkend kan worden. Maar Jezus
is voor jou de drager van Christus’ enige boodschap van de Liefde van God.
Jij behoeft geen ander. Het is mogelijk zijn woorden te lezen en baat van hen te
hebben zonder hem in jouw leven te accepteren. Toch zou hij jou nog een beetje
meer kunnen helpen als jij jouw pijnen en vreugdes met hem wilt delen en hen
beide achter wilt laten om de vrede van God te vinden. Maar het is toch
meest van al zijn les die hij zou willen dat jij leerde en het is deze:

Er is geen dood want de Zoon van God is gelijk zijn Vader.
Niets wat jij kunt doen kan Eeuwige Liefde veranderen. Vergeet
jouw dromen van zonde en schuld en kom in plaats daarvan met
mij mee om de wederopstanding van Gods Zoon te delen. En
breng met jou mee al diegenen die Hij naar jou heeft
gestuurd om voor te zorgen zoals ik voor jou zorg.
TERUG