KLEINHEID
VERSUS GROOTSHEIDWees niet tevreden met kleinheid. Maar wees zeker dat jij begrijpt wat
kleinheid is, en waarom jij er nooit tevreden mee kunt zijn. Kleinheid is de
aanbieding die jij jezelf gaf. Jij bood dit aan in plaats van grootsheid en hebt dit
geaccepteerd. Alles in deze wereld is klein, want het is een wereld gemaakt uit
kleinheid, in de vreemde overtuiging dat kleinheid jou kan bevredigen. Wanneer jij
naar iets in de wereld streeft in de overtuiging dat het jou vrede zal brengen, kleineer
jij jezelf en verblind jij jezelf voor glorie. Kleinheid en glorie zijn de keuzes open voor
jouw streven en waakzaamheid. Jij zult altijd één ten koste van de ander kiezen.

Maar wat jij je niet realiseert, elke keer dat jij kiest, is dat jouw keuze jouw
evaluatie van jouzelf is. Kies kleinheid en jij zult geen vrede hebben, want jij zult
jezelf als haar onwaardig hebben beoordeeld. En wat jij ook als een surrogaat
aanbiedt, is een veel te pover geschenk om jou te bevredigen. Het is essentieel dat
jij het feit accepteert - en verheugd accepteert - dat er geen vorm van kleinheid is
die jou ooit tevreden kan stellen. Jij bent vrij om zoveel te proberen als jij wenst,
maar alles wat jij dan doet is jouw thuiskomst uitstellen. Want jij zult alleen
in grootsheid tevreden zijn, wat jouw thuis is.

Er is een diepe verantwoordelijkheid die jij jezelf bent verschuldigd en één die
jij moet leren altijd te onthouden. De les zal in het begin moeilijk lijken, maar jij zult
die leren liefhebben wanneer jij inziet dat zij waar is en een hulde aan jouw vermogen
vormt. Jij die kleinheid hebt gezocht en gevonden, onthoud dit: Iedere beslissing die jij
neemt stamt af van wat jij denkt dat jij bent en representeert de waarde die jij jezelf
aanmeet. Geloof dat het kleine jou kan bevredigen en, door jezelf te beperken zul
jij niet tevreden zijn. Want jouw functie is niet klein en het is alleen door jouw
functie die te vinden en te vervullen dat jij aan kleinheid kunt ontsnappen.

Er bestaat geen twijfel over wat jouw functie is, want de Heilige Geest weet wat
zij is. Er bestaat geen twijfel over haar grootsheid, want zij bereikt jou door Hem
vanuit Grootsheid. Jij hoeft er niet naar te streven, want jij hebt haar. Al jouw streven
moet tegen kleinheid gericht zijn, want het vereist waakzaamheid om jouw grootsheid
in deze wereld te beschermen. Om jouw grootsheid in volmaakt bewustzijn te houden,
in een wereld van kleinheid, is een taak die de kleinen niet op zich kunnen nemen.
Toch het wordt van jou gevraagd, in hulde aan jouw grootsheid en
niet jouw kleinheid. Noch wordt het van jou alleen gevraagd.

Het vermogen van God zal elke moeite ondersteunen die jij ten bate van de
grootsheid van Zijn geliefde Zoon doet. Zoek naar het kleine en jij ontkent jezelf
Zijn vermogen. God is niet bereid dat Zijn Zoon met minder dan alles tevreden is.
Want Hij is niet tevreden zonder Zijn Zoon en Zijn Zoon kan niet tevreden zijn met
minder dan wat zijn Vader hem heeft gegeven. Wij hebben jou al eens eerder
gevraagd, “Wil jij gijzelaar van het ego zijn of gastheer voor God”? Laat deze
vraag jou worden gesteld door de Heilige Geest in jou, elke keer dat jij
een beslissing neemt. Want elke beslissing die jij neemt beantwoordt
dit, en nodigt overeenkomstig vreugde of verdriet uit.

Toen God Zichzelf in jouw schepping aan jou gaf, heeft Hij jou voor eeuwig
als Zijn gastheer gevestigd. Hij heeft jou niet verlaten en jij hebt Hem niet verlaten.
Al jouw pogingen om Zijn grootsheid te ontkennen en Zijn Zoon gijzelaar van het ego
te maken, kunnen niet klein maken wie God met Zich heeft verbonden. Elke beslissing
die jij neemt wordt voor de Hemel of voor de hel gemaakt en zal jou bewustzijn brengen
van waar jij voor hebt gekozen. De Heilige Geest kan jouw grootsheid, schoon van alle
kleinheid, duidelijk en in volmaakte veiligheid in jouw geest houden, onaangeraakt
door elk klein geschenk dat de wereld van kleinheid jou zou willen aanbieden.
Maar hiervoor kun jij je niet tegen Hem scharen in wat Hij voor jou wil.

Besluit voor God door Hem. Want kleinheid en het geloof dat jij voldaan kunt
zijn met kleinheid, zijn beslissingen die jij over jezelf hebt gemaakt. Het vermogen
en de glorie die, van God, in jou liggen zijn voor allen die, net als jij, zichzelf als klein
zien en zichzelf hebben misleid in te geloven dat kleinheid door hun kan worden
opgeblazen tot een gevoel van grootsheid dat hen kan bevredigen. Geef noch
aanvaard kleinheid. Alle eer komt de gastheer van God toe. Jouw kleinheid
misleidt jou, maar jouw grootsheid is van Hem Die in jou verblijft en in
Wie jij verblijft. Beroer dan, niemand met kleinheid in de Naam
van Christus eeuwige Gastheer aan Zijn Vader.

Verenig je in dit jaargetijde, wat de geboorte van heiligheid in deze wereld
viert, met mij die voor heiligheid voor jou heeft gekozen. Het is onze gezamenlijke
taak het bewustzijn van grootsheid te herstellen in de gastheer die God voor Zichzelf
heeft bestemd. Het is voorbij al jouw kleinheid het geschenk van God te geven, maar
niet voorbij jou. Want God wil Zichzelf door jou geven. Hij reikt vanuit jou naar iedereen
en aan iedereen voorbij naar de scheppingen van Zijn Zoon, maar zonder jou te verlaten.
Ver voorbij jouw kleine wereld, maar nog steeds in jou, strekt Hij Zich voor eeuwig
uit. Toch brengt Hij al Zijn uitbreidingen naar jou, als Zijn gastheer.

Is het een opoffering om kleinheid achter te laten, en niet vergeefs rond te
dwalen? Het is geen opoffering om tot glorie te ontwaken. Maar het is een
opoffering om iets, minder dan glorie, te accepteren. Leer dat jij de Vredeprins,
geboren in jou ter ere van Hem Wiens gastheer jij bent, waardig moet zijn. Jij weet
niet wat liefde betekent, omdat jij hebt getracht haar met kleine geschenken te
verwerven, haar aldus te weinig waarde verlenend om haar grootsheid te begrijpen.
Liefde is niet klein en liefde verblijft in jou, want jij bent gastheer aan Hem. In het
bijzijn van de grootsheid die in jou leeft glippen jouw arme zelfwaardering
en alle kleine aanbiedingen die jij hebt gegeven, weg naar niets.

Heilig kind van God, wanneer zul jij leren dat alleen heiligheid jou kan
bevredigen en jou vrede kan geven? Onthoud dat jij niet voor jezelf alleen
leert, net zomin als ik dat deed. Het is omdat ik voor jou heb geleerd, dat jij
van mij kunt leren. Ik zou jou louter willen leren wat het jouwe is, zodat wij, samen,
de armzalige kleinheid kunnen vervangen die de gastheer van God aan schuld en
zwakte bindt met het blije bewustzijn van de glorie die in hem is. Mijn geboorte in
jou is jouw ontwaken tot grootsheid. Verwelkom mij niet in een kribbe, maar
aan het altaar van heiligheid, waar heiligheid in volmaakte vrede verblijft.

Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld, omdat het in jou is. En jij bent van
jouw Vader. Laat ons verenigen in jou eren, die voor eeuwig voorbij kleinheid
moet blijven. Besluit met mij, die heeft besloten met jou te verblijven. Ik wil zoals
mijn Vader wil, wetend dat Zijn Wil constant is, en voor eeuwig in vrede met Zichzelf.
Jij zult met niets behalve Zijn Wil tevreden zijn. Aanvaard niets minder, herinnerend dat
alles wat ik heb geleerd het jouwe is. Wat mijn Vader liefheeft, heb ik lief zoals Hij en ik
kan het net zo min aanvaarden als wat het niet is, als Hij dat kan. En net zo min kun jij.

Wanneer jij hebt geleerd te accepteren wat jij bent, zul jij geen geschenken meer
maken om jezelf aan te bieden, want jij zult weten dat jij volledig bent, met geen enkele
behoefte, en niet in staat om iets voor jezelf aan te nemen. Maar jij zult van harte geven,
ontvangen hebbend. De gastheer van God hoeft niet te zoeken om iets te vinden. Als jij
geheel bereid bent om Verlossing aan het plan van God over te laten en ongenegen bent
zelf een greep naar vrede te doen, zal Verlossing jou worden gegeven. Maar denk niet
dat jij jouw plan in plaats van het Zijne kunt stellen. Verenig je liever met mij in het
Zijne, opdat wij al diegenen die gebonden wilden zijn mogen bevrijden, samen
verkondigend dat de Zoon van God gastheer aan Hem is.

Aldus zullen wij niemand laten vergeten wat jij wilt herinneren. En aldus zul
jij het herinneren. Roep in iedereen alleen de herinnering van God op en van de
Hemel die in hem is. Want waar jij jouw broeder helpt te zijn, daar zul jij denken dat
jij bent. Hoor niet zijn roep voor hel en kleinheid, maar alleen zijn roep om de Hemel
en grootte. Vergeet niet dat zijn roep de jouwe is, en antwoord hem met mij. Gods
vermogen is voor eeuwig aan de zijde van Zijn gastheer, want zij beschermt alleen
de vrede waarin Hij verblijft. Leg geen kleinheid voor Zijn heilig altaar wat boven
de sterren verrijst en zelfs tot aan de Hemel reikt, vanwege wat haar is gegeven.
Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus.
De gehele weergave van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd
als Hoofdstuk 15 van Een Cursus In Wonderen
TERUG