LES 135

Als ik mezelf verdedig
ben ik aangevallenWie zou zichzelf verdedigen tenzij hij dacht dat hij werd aangevallen,
dat de aanval echt is en dat zijn eigen verdediging hem kan redden? En hierin
ligt de dwaasheid van verdediging; zij geeft illusies volledige werkelijkheid
en probeert ze dan als werkelijk te behandelen. Zij voegt illusies aan
illusies toe, zodoende correctie dubbel moeilijk makend.

En het is dit wat jij doet wanneer jij poogt de toekomst te plannen, het
verleden te activeren, of het heden te organiseren zoals jij wenst. Jij handelt
vanuit het geloof dat jij jezelf moet beschermen van wat er gebeurt, omdat dat
moet bevatten wat jou bedreigt. Een gevoel van dreiging is een erkenning van
een inherente zwakte, een geloof dat er gevaar bestaat dat vermogen heeft
om jou aan te roepen om gepaste verdedigingen te maken.

De wereld is gebaseerd op dit waanzinnige geloof. En al haar structuren, al haar
gedachten en twijfels, haar straffen en zware bewapening, haar wettelijke definities
en haar voorschriften, haar gedragsnormen en haar leiders en haar goden, dienen
allemaal om haar gevoel van dreiging in stand te houden. Want niemand bewandelt
de wereld in wapenrusting of hij moet doodsangst hem om het hart hebben slaan.

Verdediging is beangstigend. Zij komt uit angst voort, angst doen toenemend als
elke verdediging wordt gemaakt. Jij denkt dat zij veiligheid biedt. Maar zij spreekt
van echt gemaakte angst en gerechtvaardigde terreur. Is het niet vreemd dat jij niet
pauseert om te vragen, terwijl jij jouw plannen verder smeedt en jouw wapenrusting
dikker en jouw sloten steviger maakt, wat jij verdedigt en hoe, en tegen wat?

Laat ons eerst overwegen wat jij verdedigt. Het moet iets zijn dat erg zwak is en
gemakkelijk aan te vallen. Het moet iets zijn dat een makkelijke prooi vormt, niet
in staat zichzelf te beschermen en jouw verdediging behoevend. Wat behalve het
lichaam heeft zo'n broosheid dat voortdurende zorg en waakzame, diepe bezorgd-
heid nodig is om zijn kleine leven te beschermen? Wat behalve het lichaam
wankelt en moet falen de Zoon van God als waardige gastheer te dienen?

Toch is het niet het lichaam dat kan vrezen, noch een ding van angst kan zijn.
Het heeft geen behoeften behalve degenen die jij eraan toekent. Het behoeft
geen gecompliceerde structuren van verdediging, geen gezondheid bevorderende
medicijnen, geen zorg en in het geheel geen bezorgdheid. Verdedig zijn leven, of
geef het geschenken om het mooi te maken, of muren om het veilig te maken en jij
zegt slechts dat jouw huis openstaat voor de dief van tijd, aantastbaar, vervallend
en zo onveilig dat het met jouw eigen leven moet worden beschermd.

Is dit beeld niet beangstigend? Kun jij in vrede zijn met zo'n concept van jouw
thuis? Maar wat heeft het lichaam het recht toegekend jou op deze manier te
dienen behalve jouw eigen geloof? Het is jouw geest die het lichaam alle functies
die jij erin ziet gaf en zijn waarde ver voorbij een klein hoopje stof en water
heeft gezet. Wie zou verdedigen wat hij als zodanig heeft herkend?

Het lichaam heeft geen verdediging nodig. Dit kan niet vaak genoeg worden bena-
drukt. Het zal sterk en gezond zijn als de geest het niet misbruikt door het rollen toe
te kennen die het niet kan vervullen, en doelen voorbij het bereik ervan toekent en het
tot verheven oogmerken die het niet kan volbrengen. Zulke pogingen, ridicuul en toch
intens gekoesterd, zijn de bronnen van de vele dwaze aanvallen die jij erop maakt.
Want het lijkt jouw hopen te falen, jouw behoeften, jouw waarden en jouw dromen.

Het “zelf” dat bescherming nodig heeft, is niet echt. Het lichaam, waardeloos
en niet eens de minste verdediging waardig, hoeft slechts waargenomen te worden
als nogal los van jou en het wordt een gezond, dienstbaar instrument waardoor
de geest kan handelen totdat zijn bruikbaarheid voorbij is. Wie zou
het willen houden wanneer zijn bruikbaarheid voorbij is?

Verdedig het lichaam en jij hebt jouw geest aangevallen. Want jij hebt erin
de fouten, de zwakheden, de beperkingen en de gebreken gezien waarvan jij
denkt dat het lichaam verlost moet worden. Jij zult de geest niet als gescheiden van
lichamelijke condities zien. En jij zult op het lichaam al de pijn leggen die voortkomt
uit de opvatting van de geest als beperkt en breekbaar en los van andere geesten en
gescheiden van zijn Bron. Dit zijn de gedachten die heling behoeven en het lichaam
zal reageren met gezondheid wanneer zij zijn gecorrigeerd en met waarheid vervangen.
Dit is de enige werkelijke verdediging van het lichaam. Toch is hier dat jij naar zijn
verdediging zoekt? Jij biedt het bescherming van een soort waar het in het geheel
geen baat van heeft, maar slechts aan de nood van jouw geest bijdraagt. Jij
heelt niet, maar neemt louter de hoop op heling weg, want jij faalt te
zien waar hoop moet zijn, wil zij zinvol zijn.

Een geheelde geest maakt geen plannen. Hij voert de plannen uit die hij
ontvangt door te luisteren naar Wijsheid die niet zijn eigen is. Hij wacht totdat
hem is verteld wat gedaan zou moeten worden en gaat dan voort dat te doen. Hij
verlaat zich op zichzelf voor niets behalve zijn geschiktheid om de hem toegewezen
plannen te volvoeren. Hij is veilig in zekerheid dat hindernissen zijn voortgang naar
voltooiing niet kunnen belemmeren voor van enig doel dat het grotere plan
dient dat voor het goed van iedereen werd gevestigd.

Een geheelde geest is bevrijd van het geloof dat hij moet plannen, alhoewel hij
niet kan weten welke uitkomst de beste is, de middelen waardoor dat wordt bereikt,
noch hoe het probleem te herkennen ter oplossing waarvan het plan is gemaakt. Hij
moet het lichaam in zijn plannen misbruiken tot hij inziet dat dit zo is. Maar wanneer
hij dit als waar heeft geaccepteerd, dan is hij geheeld en laat het lichaam gaan.

Het lichaam tot slaaf maken van de plannen die de ongeheelde geest opstelt
om zichzelf te redden, moeten het lichaam ziek maken. Het is niet vrij om een
helpend middel te zijn in een plan dat ver voorbij zijn eigen projectie gaat en
wat zijn diensten voor korte tijd behoeft. In deze capaciteit is gezondheid
verzekerd. Want alles wat de geest hiervoor aanwendt, zal vlekkeloos
functioneren, en met de kracht die hem is gegeven en niet kan falen.

Het is misschien niet eenvoudig te zien dat zelfgeïnitieerde plannen slechts verde-
digingen zijn, met het doel waarvoor zij allen werden gemaakt om te verwezenlijken.
Zij zijn de middelen waardoor een bange geest zijn eigen bescherming zou ondernemen,
ten koste van de waarheid. Dit is niet moeilijk te realiseren in sommige vormen die deze
zelfmisleidingen aannemen, want de ontkenning van de werkelijkheid is overduidelijk.
Toch wordt plannen maken niet vaak als een verdediging herkend.

De geest die is verwikkeld in plannen voor zichzelf maken, is in beslag genomen
met het opzetten van controle voor toekomstige gebeurtenissen. Hij denkt niet dat
er voor hem gezorgd zal worden, tenzij hij zijn eigen voorzorgen neemt. Tijd krijgt een
toekomstige nadruk, om gecontroleerd te worden door leren en ervaring verkregen
uit voorbije gebeurtenissen en eerdere overtuigingen. Het kijkt aan het heden
voorbij, want het rust op het idee dat het verleden genoeg heeft geleerd
om de geest zijn toekomst te laten bepalen.

De geest die plannen maakt, weigert aldus verandering toe te staan. Wat hij
eerder heeft geleerd, wordt de basis voor zijn toekomstige doelen. Zijn ervaring
uit het verleden bepaalt zijn keuze van wat zal gebeuren. En hij ziet niet dat hier en
nu alles is wat hij benodigt om een toekomst ongelijk het verleden te garanderen,
zonder een continuïteit van oude ideeën en ziekelijke geloven. Anticipatie
speelt in het geheel geen rol, want huidig vertrouwen wijst de weg.

Verdedigingen zijn de plannen die jij onderneemt om tegen de waarheid te maken.
Hun oogmerk is te selecteren wat jij goedkeurt en te negeren wat jij als onverenigbaar
met jouw geloof van jouw werkelijkheid beschouwt. Toch wat overblijft is inderdaad
betekenisloos. Want het is jouw werkelijkheid die de “dreiging” is die jouw verde-
digingen willen aanvallen, verduisteren, uit elkaar halen en kruisigen.

Wat zou jij niet kunnen aanvaarden, als jij slechts wist dat alles wat plaatsvindt,
alle gebeurtenissen, voorbij, huidig en te komen, liefdevol gepland zijn door Eén
Wiens enig doel jouw welzijn is? Misschien heb jij Zijn plan verkeerd begrepen,
want Hij zou nooit pijn aan jou bieden. Maar jouw verdedigingen lieten jou niet
Zijn liefdevolle zegening zien, stralend in elke stap die jij ooit nam. Terwijl jij
plannen voor dood maakte, leidde Hij jou zachtjes naar Eeuwig leven.

Jouw huidige vertrouwen in Hem is de verdediging die een onverstoorde
toekomst belooft, zonder een spoor van verdriet en met vreugde die constant
toeneemt terwijl dit leven een heilig moment wordt, in tijd geplaatst, maar met enkel
oog voor onsterfelijkheid. Laat geen verdediging behalve jouw huidige vertrouwen
de toekomst leiden en dit leven wordt een betekenisvolle ontmoeting met de
waarheid, die alleen door jouw verdedigingen verborgen zou kunnen worden.
Zonder verdedigingen word jij een licht dat de Hemel dankbaar als het zijne
erkend. En het zal jou verder leiden in wegen bestemd voor jouw geluk, overeen-
komstig het aloude plan, begonnen toen tijd begon. Jouw volgelingen zullen hun
licht met het jouwe verenigen en het zal toenemen totdat de wereld is oplicht met
vreugde. En blijmoedig zullen onze broeders hun hinderlijke verdedigingen
afwerpen, die hen niets baatten en alleen konden bevrezen.

Wij zullen die tijd vandaag met huidig vertrouwen anticiperen, want dit maakt
deel uit van wat voor ons was gepland. Wij zullen zeker zijn dat alles wat wij
benodigen ons is gegeven voor het bereiken hiervan vandaag. Wij maken geen
plannen voor hoe dat zal geschieden, maar beseffen dat onze verdedigingsloosheid
alles is dat wordt vereist voor de waarheid om met zekerheid in onze geesten te dagen.

Twee keer vijftien minuten rusten wij vandaag van zinloos plannen maken en van elke
gedachte die de waarheid blokkeert van in onze geest binnen te treden. Vandaag zullen
wij ontvangen in plaats van plannen maken, opdat wij mogen geven in plaats
van organiseren. En ons wordt waarachtig gegeven, wanneer wij zeggen:

Als ik mezelf verdedig, ben ik aangevallen. Maar in verdedigingsloosheid
zal ik sterk zijn, en ik zal leren wat mijn verdedigingen verbergen.


Niets behalve dat. Als er plannen gemaakt moeten worden, zul jij ervan
worden verteld. Zij mogen niet de plannen zijn die jij dacht dat nodig waren,
noch zelfs de antwoorden op de problemen die jij dacht dat zij jou confronteerden.
Maar zij zijn antwoorden op een ander soort van vraag, die onbeantwoord blijft,
toch in behoefte van antwoord, tot het Antwoord eindelijk tot jou komt.

Al jouw verdedigingen hadden tot doel niet te ontvangen wat jij vandaag
zult ontvangen. En in het licht en de vreugde van simpele waarheid zul jij je slechts
afvragen waarom jij ooit hebt gedacht dat jij tegen verlossing moest worden verdedigd.
De Hemel vraagt niets. Het is de hel die extravagante opofferingen eist. Jij geeft
niets op in deze tijden vandaag wanneer, onverdedigd, jij jezelf voor
jouw Schepper presenteerd zoals jij werkelijk bent.

Hij heeft Zich jou herinnerd. Vandaag zullen wij ons Hem herinneren. Want
dit is Paastijd in jouw verlossing. En jij verrijst opnieuw uit wat ogenschijnlijke
dood en hopeloosheid was. Nu is het licht van hoop opnieuw in jou geboren, want
nu kom jij zonder verdediging, om de rol voor jou binnen het plan van God te leren.
Welke kleine plannen of magische geloven kunnen nog waarde hebben, wanneer
jij jouw functie hebt ontvangen van de Stem voor God Zelf?

Tracht deze dag niet te vormen zoals jij gelooft dat het meeste voordelig
voor jou zou zijn. Want jij kunt je al het geluk dat tot jou komt, zonder jouw
plannen, niet voorstellen. Leer vandaag. En heel de wereld zal deze reusachtige
stap zetten en jouw Paastijd met jou vieren. Gedurende de dag als kleine dingen ver-
dedigingen in jou oproepen en jou verleiden je in het maken van plannen te mengen,
herinner jezelf dan dat dit een speciale dag voor leren is en erken het hiermee:

Dit is mijn Paastijd. En ik zal het heilig houden.
Ik zal mezelf niet verdedigen, want de Zoon van God heeft geen
verdediging nodig tegen de waarheid van zijn Werkelijkheid.
TERUG