LES 156

I
k ga met God in volmaakte Heiligheid

Het idee van vandaag stelt slechts de simpele waarheid die de gedachte
van zonde onmogelijk maakt. Het belooft dat er geen oorzaak voor zonde
is en oorzaakloos bestaat zij niet. Dit volgt zeker uit de basisgedachte die
zo vaak in de tekst wordt vermeld; ideeën verlaten hun bron niet. Als dit
waar is hoe kun jij dan apart van God zijn? Hoe zou jij de wereld
alleen en gescheiden van jouw Bron kunnen bewandelen?

Wij zijn niet inconsistent in de gedachten die wij in ons leerplan presen-
teren. De Waarheid moet door en door waar zijn, wil zij waar zijn. Zij kan
zichzelf niet tegenstellen, noch gedeeltelijk onzeker zijn en in andere delen zeker.
Jij kunt de wereld niet apart van God bewandelen, want jij kunt niet zonder
Hem zijn. Hij is wat jouw leven is. Waar jij bent is Hij. Er is één leven.
Dat leven deel jij met hem. Niets kan apart van Hem zijn en leven.

Toch, waar Hij is daar moet heiligheid zijn zowel als leven. Geen van Zijn
eigenschappen blijft ongedeeld door alles wat leeft. Wat leeft is heilig zoals Hij
Zelf, want wat Zijn leven deelt is deel van Heiligheid en zou net zo min zondig kun-
nen zijn als dat de zon kon kiezen van ijs te zijn; de zee kon kiezen apart van het
water te zijn, of het gras kon groeien met zijn wortels naar de lucht opgestoken.

Er is een Licht in jou Dat niet kan sterven, Wiens Aanwezigheid zo heilig
is dat de wereld is geheiligd vanwege jou. Alles wat leeft brengt jou geschen-
ken en legt ze in dankbaarheid en verheugenis aan jouw voeten. De geur van
de bloemen is hun geschenk aan jou. De golven buigen zich voor jou neer en
de bomen spreiden hun armen om jou tegen de hitte te beschermen en leggen
hun bladeren voor jou op de grond, opdat jij in zachtheid mag wandelen
terwijl de wind afneemt tot een fluistering rond jouw heilige hoofd.

Het Licht in jou is wat het universum verlangt te aanschouwen. Alle
levende dingen zijn stil voor jou, want zij herkennen Wie er met jou mee
gaat. Het licht wat jij draagt is hun eigen en aldus zien zij in jou hun heiligheid
en groeten jou als Verlosser en God. Aanvaard hun referentie want het komt
Heiligheid zelf toe, Die met jou meegaat en in Zijn zachtaardige Licht
alle dingen naar Zijn gelijkenis en puurheid veranderd.

Dit is hoe verlossing werkt. Terwijl jij een stap terugdoet, treed het Licht
in jou naar voren en omgeeft de wereld. Het luidt niet het einde van zonde in
- in straf en dood. Lichtjes en met gelach is zij verdwenen, want haar curieuze
absurditeit wordt gezien. Het is een dwaze gedachte, een malle droom, niet
beangstigend, ridicuul misschien, maar wie zou een moment verspillen in
het benaderen van God Zelf voor zo'n zinloze bevlieging?

Toch heb jij vele, vele jaren verkwist aan precies deze dwaze gedachte.
Het verleden, met al zijn fantasieën, is voorbij. Zij houden jou niet langer ge-
bonden. De benadering van God is nabij. En in de kleine interval van twijfel
die nog overblijft, verlies jij misschien het zicht op jouw Metgezel en zie je
Hem aan voor de zinloze aloude droom die nu voorbij is.

Wie gaat er met mij? Deze vraag zou op z'n minst duizend keer per dag
gesteld moeten worden, totdat zekerheid twijfel heeft beëindigd en vrede
heeft gevestigd. Laat twijfel vandaag wegvallen. God spreekt voor jou
in het beantwoorden van jouw vraag met deze woorden:

Ik ga met God in volmaakte heiligheid.
Ik verlicht de wereld, ik verlicht mijn geest en al
de geesten die God één met de mijne heeft geschapen.
TERUG