LES 162

I
k ben zoals God mij heeft geschapen

Deze enkele gedachte, ferm in de geest gehouden, zal de wereld
redden. Van tijd tot tijd zullen wij haar herhalen, als wij een andere fase
in leren bereiken. Het zal wanneer jij vordert veel meer voor jou betekenen.
Deze woorden zijn heilig, want zij zijn de woorden die God gaf in antwoord op
de wereld die jij hebt gemaakt. Met deze woorden zal zij verdwijnen en alles
dat wordt gezien in haar mistige wolken en vluchtige illusies zal vervagen als
deze woorden worden gesproken. Want zij komen van God.

Hier is het Woord waarbij de Zoon Zijn Vaders geluk werd; Zijn Liefde
en Zijn vervulling. Hier wordt de schepping verkondigd en gehonoreerd zoals
zij is. Er is geen droom die deze woorden niet zullen ontmantelen; geen ge-
dachte van zonde en geen illusie die de droom bevat die niet zal vervagen
voor hen macht. Zij zijn de trompet van ontwaken die rond de wereld
schalt. De doden ontwaken in antwoord op haar roep en zij die
leven en dit geschal horen zullen de dood nooit zien.

Hij die deze woorden zijn eigen maakt is inderdaad Heilig; met
deze woorden in zijn geest staat hij op, herroept ze gedurende de dag
en 's nachts brengt hij ze met zich mee als hij gaat slapen. Zijn dromen zijn
gelukkig en zijn rust is zeker; zijn veiligheid gewaarborgd en zijn lichaam
geheeld, want hij slaapt en ontwaakt met de waarheid altijd voor ogen.
Hij zal de wereld verlossen, want hij geeft de wereld wat hij ontvangt
elke keer dat hij de woorden van waarheid oefent.

Vandaag oefenen wij eenvoudig. Want de woorden die wij gebruiken
zijn machtig en zij behoeven geen gedachten voorbij henzelf om de geest te
veranderen van hem die ze gebruikt. Zo volledig is deze veranderd dat het
nu de schatkamer is waarin God al Zijn geschenken en al Zijn Liefde
plaatst om naar heel de wereld gedistribueerd te worden, toenemend
in het geven; compleet gehouden omdat zijn delen onbeperkt is.
En aldus leer jij met God te denken. Christus visie heeft
jouw zicht hersteld door jouw geest te bergen.

Wij eren jou vandaag. Het recht op de volmaakte heiligheid die jij
nu aanvaard is de jouwe. Met dit aanvaarden is verlossing naar iedereen
gebracht, want wie zou zonde koesteren wanneer heiligheid zoals deze de
wereld heeft gezegend? Wie zou kunnen wanhopen wanneer volmaakte
vreugde de jouwe is, aan allen beschikbaar als een remedie voor
grief en misère, alle gevoel van verlies en voor complete
ontsnapping aan zonde en schuld?

En wie zou niet een broeder voor jou zijn; jij, zijn bevrijder en zijn
Verlosser. Wie zou kunnen falen jou in zijn hart te verwelkomen met
een liefdevolle uitnodiging, begerig om zich met één gelijk aan hem in
heiligheid te verenigen? Jij bent zoals God jou heeft geschapen. Deze
woorden verdrijven de nacht en de duisternis is er niet langer. Het licht
is vandaag gekomen om de wereld te zegenen, want jij hebt de Zoon
van God herkend en in die herkenning is de herkenning van de wereld.TERUG