DE LESSEN VOOR FEBRUARI

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag
1
Les 32

2
Les 33

3
Les 34

4
Les 35

5
Les 36

6
Les 37


7
Les 38

8
Les 39
  

9
Les 40

10
Les 41

11
Les 42

12
Les 43


13
Les 44

14
Les 45

15
Les 46


16
Les 47


17
Les 48

18
Les 49

19
Les 50

20
Les 51

21
Les 52

22
Les 53
   

23
Les 54

24
Les 55

25
Les 56

26
Les 57

27
Les 58

28
Les 59
INLEIDING

Een theoretische fundering, zoals de tekst, is noodzakelijk als een
achtergrond om deze oefeningen betekenisvol te maken. Toch zijn het
de oefeningen die het doel van de cursus mogelijk maken. Een ongetrainde
geest kan niets bereiken. Het is het doel van deze oefeningen de geest
te trainen om te denken volgens de richtlijnen die de cursus uiteenzet.

De oefeningen zijn erg simpel. Zij vergen niet meer dan een paar minuten en
het maakt niet uit waar of wanneer jij hun doet. Zij vergen geen voorbereiding.
Zij zijn genummerd en lopen van 1 tot en met 365. De trainingsperiode is
één jaar. Onderneem niet meer dan één oefening per dag.

Het doel van deze oefeningen is de geest te trainen naar een andere
waarneming van alles in de wereld. Het werkboek is in twee gedeelten
verdeeld, het eerste behandelt het ongedaan maken van wat jij nu ziet en het
tweede met het herstellen van zicht. Het wordt aangeraden dat elke oefening ver-
scheidene keren per dag wordt herhaald, bij voorkeur iedere keer op een andere
plaats en indien mogelijk in elke situatie waarin jij een langere tijd verblijft. Het doel
is om de geest te trainen de lessen te generaliseren, zodat jij zult begrijpen
dat elkeen zo toepasbaar is op één situatie zowel als op een andere.

Tenzij specifiek anders aangegeven zouden de oefeningen met open ogen
beoefend moeten worden, daar het doel is te leren hoe te zien. De enige regel
die steeds aangehouden zou moeten worden is de oefeningen zeer specifiek te
beoefenen. Elkeen is toepasbaar op elke situatie waarin jij jezelf bevindt en op
alles wat jij erin ziet. De oefeningen van elke dag zijn rond één centraal idee
gevormd, de oefeningen zelf bestaan uit de toepassing van het idee op zoveel
mogelijk specifieke dingen als mogelijk. Zorg ervoor dat jij niet besluit dat er
sommige dingen die jij ziet zijn waarop het idee van de dag niet toepasbaar is.
Het doel van de oefeningen zal altijd zijn om de toepassing van het idee op
alles te doen toenemen. Dit vergt geen inspanning. Wees alleen zeker dat
jij geen uitzonderingen maakt in de toepassing van het idee.

Sommige van de ideeën zul jij moeilijk kunnen geloven en andere zullen
nogal schokkend lijken. Het doet er niet toe. Jou wordt louter gevraagd ze
toe te passen op wat jij ziet. Jou wordt niet gevraagd ze te beoordelen noch
ze zelfs maar te geloven. Jou wordt alleen gevraagd ze te gebruiken. Het is hun
gebruik wat hun betekenis voor jou zal geven en jou zal tonen dat zij waar zijn.
Onthoud alleen dit; jij hoeft hun niet te geloven, jij hoeft hun niet te accepteren en
jij hoeft ze niet te verwelkomen. Sommigen kun jij actief tegenwerken. Niets
hiervan doet ter zake, noch zal hun werkzaamheid verminderen. Maar sta
jezelf toe geen uitzonderingen te maken in het toepassen van de ideeën
die de oefeningen bevatten. Wat jouw reacties op de ideeën ook
mogen zijn, gebruik ze. Niets meer dan dit is benodigt.Les 32
Ik heb de wereld die ik zie verzonnen.

Vandaag gaan wij verder met het thema van oorzaak en gevolg uiteen te zetten.
Jij bent niet het slachtoffer van de wereld die jij ziet, omdat jij haar hebt verzonnen.
Jij kunt haar net zo gemakkelijk opgeven als jij haar als jij haar verzon. Jij zult haar
zien, of niet - al naar gelang jij wenst. Terwijl jij haar wilt zul jij haar zien, en wanneer
jij haar niet langer wilt zal zij er niet meer zijn om door jou gezien te worden.

Het idee voor vandaag - zoals het voorgaande - is van toepassing op jouw innerlijke
en uiterlijke werelden, welke feitelijk hetzelfde zijn. Echter, daar jij ze als verschillend
ziet zullen de oefenperioden opnieuw twee fasen bevatten; één die de wereld buiten jou
beslaat en de ander de wereld die jij in jouw geest ziet. Probeer in de oefeningen voor
vandaag de gedachte te introduceren dat beide in jouw eigen verbeelding bestaan.

Wij zullen opnieuw de oefenperioden voor de ochtend en de avond beginnen met het
idee voor vandaag twee of drie keer te herhalen, terwijl jij om jou heen kijkt naar de
wereld die jij als buiten jou ziet. Sluit dan jouw ogen en kijk rond in jouw innerlijke
wereld. Probeer ze beide zo gelijkaardig als mogelijk te behandelen. Herhaal het
idee voor vandaag ongehaast zo vaak als jij wenst, terwijl jij de beelden
die jouw verbeelding naar jouw bewustzijn brengt bekijkt.

Voor de twee langere oefenperioden worden drie tot vijf minuten aangeraden, ter-
wijl niet minder dan drie worden vereist. Meer dan vijf kunnen worden benut als jij de
oefeningen rustgevend vindt. Selecteer, om dit te vergemakkelijken, een tijd waarin zo
weinig mogelijk afleidingen worden verwacht en jij zelf je redelijkerwijze klaar voelt.

Deze oefeningen zouden gedurende de dag zo vaak als mogelijk voorgezet
moeten worden. De kortere toepassingen bestaan uit het langzaam herhalen van
het idee terwijl jij ofwel jouw innerlijke dan wel jouw uiterlijke wereld verkent.
Het doet er niet toe welke jij kiest.

Het idee voor vandaag zou eveneens onmiddellijk op enige situatie die jou
verstoort toegepast moeten worden. Pas het idee toe door jezelf te vertellen:

Ik heb deze situatie zoals ik die zie verzonnen.Les 33
Er is een andere manier van naar de wereld te kijken.

Het idee van vandaag is een poging om te herkennen dat jij jouw
waarneming van de wereld naar beide haar uiterlijke en innerlijke
aspecten kunt veranderen. Een volle vijf minuten zouden aan de
toepassingen in de ochtend en avond gewijd moeten worden.

In deze oefenperioden zou het idee zo vaak als jij profijtelijk vindt herhaald
moeten worden, alhoewel ongehaaste toepassingen essentieel zijn. Alterneer
tussen het verkennen van jouw uiterlijke en innerlijke waarnemingen, maar
zonder een plots gevoel van verschuiven. Werp louter een vluchtige blik over
de wereld die jij als buiten jou waarneemt en sluit dan jouw ogen om jouw
innerlijke wereld met gelijkwaardige achteloosheid te verkennen. Probeer
met beide gelijkwaardig onbetrokken te blijven, en deze afstandelijkheid
te handhaven wanneer jij het idee gedurende de dag herhaalt.

De kortere oefenperioden zouden zo regelmatig als mogelijk moeten
zijn. Een specifieke toepassing van het idee van vandaag zou eveneens
onmiddellijk gemaakt moeten worden wanneer er een situatie opkomt
die jou verleidt om verstoord te raken. Zeg voor deze toepassingen:

Er is een andere manier van hiernaar kijken.

Onthoud om het idee van vandaag onmiddellijk toe te passen wanneer
jij je van tegenspoed gewaar wordt. Het kan noodzakelijk zijn om een
minuut of zo te nemen om even rustig te zitten en het idee verscheidene
keren voor jezelf te herhalen. Het zal in deze vorm van de toepassing
mogelijkerwijze helpen om jouw ogen te sluiten.Les 34
Ik zou in plaats hiervan vrede kunnen zien.

Het idee voor vandaag begint de voorwaarden te beschrijven die gelden
voor de andere manier van zien. Een vredige geest is onmiskenbaar een innerlijke
zaak. Zij moet met jouw eigen gedachten beginnen en dan naar buiten uitbreiden.
Het is van jouw vredige geest dat een vredige waarneming van de wereld verrijst.

Drie langere oefenperioden zijn benodigd voor de oefeningen van vandaag. Eén
in de morgen en één in de avond wordt aangeraden, met een aanvullende oefening
om op enig moment daartussenin te ondernemen dat het meest conductief voor ge-
reedheid lijkt. Alle toepassingen zouden met gesloten ogen gedaan moeten worden.
Het is jouw innerlijke wereld waarop het idee van vandaag moet worden toegepast.

Ongeveer vijf minuten van geestesonderzoek zijn benodigd voor elk van
de langere oefenperioden. Doorzoek jouw geest voor angstgedachten, veront-
rustende situaties, ‘ergerlijke
personen of gebeurtenissen, of iets anders waarover
jij liefdeloze gedachten koestert. Merk hun allen terloops op en herhaal het idee
voor vandaag langzaam terwijl jij hun in jouw geest ziet opkomen en elkeen
laat gaan, om door de volgende te worden vervangen.

Als jij moeite begint te ervaren met aan specifieke onderwerpen te denken, ga
dan door met het idee op een rustige manier voor jezelf te herhalen, zonder het op iets
in het bijzonder toe te passen. Wees zeker, echter, om niets nadrukkelijk uit te sluiten.

De kortere toepassingen dienen veelvuldig te zijn en gedaan te worden wanneer jij ook
maar voelt dat jouw vrede op enigerlei wijze wordt bedreigd. Het doel is om jezelf door
de dag heen tegen verleiding te beschermen. Als er een specifieke vorm van verleiding
in jouw bewustzijn opdaagt zouden de oefeningen deze vorm moeten aannemen:

Ik zou vrede in deze situatie kunnen zien, in plaats van wat ik er nu in zie.

Als de inbreuk op jouw vrede de vorm aanneemt van meer algemene nadelige emoties
zoals depressie, verontrusting, of zorg gebruik het idee dan in zijn oorspronkelijke vorm.
Als jij vindt dat jij meer dan één toepassing van het idee van vandaag nodig hebt om
jou te helpen in enig specifiek verband van gedachten te veranderen, probeer dan ver-
scheidene minuten te nemen en wijdt hun aan het herhalen van het idee, totdat jij enig
gevoel van verlichting ervaart. Het zal jou helpen als jij jezelf heel specifiek vertelt:

Ik kan mijn gevoelens van depressie, verontrusting,
of bezorgdheid (of mijn gedachten over deze situatie,
persoonlijkheid of gebeurtenis) door vrede vervangen.Les 35
Mijn geest is deel van Gods Geest. Ik ben heel heilig.

Het idee van vandaag beschrijft niet de manier waarop jij jezelf nu ziet. Het
beschrijft echter wel wat visie jou zal tonen. Het is moeilijk voor eenieder die
denkt dat hij in deze wereld is om dit van zichzelf te geloven. Toch, de reden
waarom hij denkt dat hij in deze wereld is, is omdat hij het niet gelooft.

Jij zult geloven dat jij deel bent van waar jij denkt dat jij bent. Dat is omdat
jij jezelf omringt met de omgeving die jij wenst. En jij wilt het om het beeld
dat jij van jezelf hebt gemaakt te beschermen. Het beeld is er deel van.
Wat jij ziet terwijl jij gelooft dat jij erin bent, wordt door de ogen van
het beeld gezien. Dit is geen visie. Beelden kunnen niet zien.

Het idee voor vandaag presenteert een heel andere kijk op jezelf.
Door jouw Bron te vestigen, vestigt het jouw Identiteit en het beschrijft jou
zoals jij in waarheid werkelijk moet zijn. Wij zullen een iets andere soort van
toepassing gebruiken voor het idee van vandaag, omdat de nadruk voor
vandaag op de waarnemer ligt eerder dan op wat hij waarneemt.

Begin voor elk van de drie, vijf minuten durende, oefenperioden van vandaag
met het idee van vandaag voor jezelf te herhalen, sluit dan jouw ogen en doorzoek
jouw geest op de verscheidene soorten beschrijvende termen waarin jij jezelf ziet.
Includeer al de ego-gebaseerde eigenschappen die jij aan jezelf toeschrijft, positief
of negatief, gewenst of ongewenst, grandioos of vernederend. Zij zijn allemaal
evenredig onwerkelijk, omdat jij niet door ogen van heiligheid naar jezelf kijkt.

In het eerste deel van de periode van geestesonderzoek zul jij mogelijkerwijze
de nadruk leggen op, wat jij beschouwt als de meer negatieve aspecten van jouw
waarneming van jezelf. Naar het einde van de oefenperiode kunnen er echter ook
meer zelfopgeblazaen beschrijvingen in jouw geest opkomen. Tracht te herkennen
dat de richting van jouw fantasieën over jezelf er niet toe doet. Illusies hebben
geen richting in werkelijkheid. Zij zijn louter niet waar.

Een geschikte, ongeselecteerde lijst voor toepassing
van het idee voor vandaag kan als volgt zijn:

Ik zie mezelf als lastiggevallen.
Ik zie mezelf als depressief.
Ik zie mezelf als tekort schietend.
Ik zie mezelf als bedreigd.
Ik zie mezelf als hulpeloos.
Ik zie mezelf als overwinnaar.
Ik zie mezelf als verliezer.
Ik zie mezelf als menslievend.
Ik zie mezelf als deugdzaam.

Jij zou niet op een abstracte manier over deze omschrijvingen moeten denken.
Zij zullen jou invallen als verschillende situaties, persoonlijkheden en gebeurtenissen
waarin jij figureert, jouw geest kruisen. Neem enige specifieke situatie die in jou opkomt,
identificeer de beschrijvende bewoording of bewoordingen die naar jouw gevoel het
meest toepasselijk zijn voor jouw reacties op die situatie en gebruik ze in het toepas-
sen van het idee van vandaag. Voeg er, nadat jij elkeen hebt benoemd, aan toe:

Maar mijn geest is deel van Gods Geest. Ik ben heel heilig.

Gedurende de langere oefenperioden zullen er mogelijkerwijze tussenpozen zijn
waarin niets specifieks bij jou opkomt. Span je niet in om specifieke dingen te be-
denken om de tussenpoos in te vullen, maar ontspan je slechts en herhaal het idee
van vandaag langzaam tot jou iets invalt. Alhoewel niets dat bij jou opkomt uit
de oefeningen weggelaten zou moeten worden, zou niets met moeite opgediept
moeten worden. Geweld, noch onderscheid zou gebruikt moeten worden.

Pak gedurende de dag zo vaak mogelijk één of meer specifieke eigenschappen op
die jij op dat moment aan jezelf toeschrijft en pas het idee voor vandaag op hun toe,
telkens het idee aan elk van hun in bovenvermelde vorm eraan toevoegend. Als niets in
het bijzonder bij jou opkomt, herhaal dan het idee louter met gesloten ogen voor jezelf.Les 36
Mijn heiligheid omvat alles wat ik zie.

Het idee van vandaag breidt het idee van gisteren uit van de waarnemer
naar het waargenomene. Jij bent heilig want jouw geest is deel van Gods Geest.
En omdat jij heilig bent, moet jouw zicht eveneens heilig zijn. ‘Zondeloos
betekent
zonder zonde. Jij kunt niet een beetje zonder zonde zijn. Jij bent zondeloos of
niet. Als jouw geest deel van Gods is moet jij zondeloos zijn, of een deel van
Zijn Geest zou zondig zijn. Jouw zicht is verwant aan Zijn heiligheid,
niet aan jouw ego en daarom niet aan jouw lichaam.

Vier, drie tot vijf minuten durende, oefenperioden zijn vereist voor vandaag.
Tracht hun evenredig te verdelen en maak regelmatig de kortere toepassingen
om jouw bescherming gedurende de dag te beschermen. De langere oefen-
perioden zouden deze vorm moeten aannemen:

Sluit eerst jouw ogen en herhaal het idee voor vandaag langzaam een aantal keren.
Open dan jouw ogen en kijk vrij langzaam om je heen en pas het idee specifiek toe
op wat jij ook maar opmerkt in jouw nonchalante onderzoek. Zeg bijvoorbeeld:

Mijn heiligheid omvat dat tapijt.
Mijn heiligheid omvat die muur.
Mijn heiligheid omvat deze vingers.
Mijn heiligheid omvat die stoel.
Mijn heiligheid omvat dat lichaam.
Mijn heiligheid omvat deze pen.

Sluit, verscheidene keren tijdens deze oefenperioden, jouw ogen en herhaal
het idee voor jezelf. Open dan jouw ogen en ga door zoals voorheen.

Sluit voor de korte oefenperioden jouw ogen en herhaal het idee, kijk om
je heen terwijl jij het opnieuw herhaalt en eindig met een laatste herhaling
met gesloten ogen. Alle toepassingen moeten, uiteraard, vrij rustig
worden gedaan en zo vrij van inspanning als mogelijk.Les 37
Mijn heiligheid zegent de wereld.

Dit idee bevat de eerste zweempjes van jouw werkelijke functie in de wereld,
of waarom jij hier bent. Jouw doel is de wereld door jouw eigen heiligheid te zien.
Zo zijn jij en de wereld samen gezegend. Niemand verliest; niets wordt van iemand
weggenomen; iedereen profiteert door jouw heilige visie. Het duidt het einde
van opoffering aan, want het geeft eenieder zijn volle recht. En hij heeft
recht op alles, want het is zijn geboorterecht als een Zoon van God.

Er is geen andere manier waarop het idee van opofferen uit het denken van
de wereld kan worden verwijderd. Elke andere manier van zien zal onvermijdelijk
een prijs van iets of iemand eisen. Als resultaat zal de waarnemer verliezen. Noch
zal hij enig idee hebben waarom hij verliest. Toch is zijn heelheid in zijn bewustzijn
hersteld door jouw visie. Jouw heiligheid zegent hem door niets van hem
te vragen. Zij die zichzelf als heel zien, stellen geen eisen.

Jouw heiligheid is de verlossing van de wereld. Zij laat jou de wereld
onderwijzen dat zij één met jou is, niet door tegen haar te preken, niet
door haar iets te vertellen, maar louter door jouw stille herkenning dat
in jouw heiligheid alle dingen samen met jou zijn gezegend.

De vier langere oefenperioden van vandaag, die elk drie tot vijf minuten
moeten betrekken, beginnen met het herhalen van het idee voor vandaag,
gevolgd door ongeveer een minuut van om jou heen kijken terwijl jij
het idee toepast op alles wat jij ook maar ziet:

Mijn heiligheid zegent deze stoel.
Mijn heiligheid zegent dat raam.
Mijn heiligheid zegent dit lichaam.

Sluit dan jouw ogen en pas het idee toe op enig persoon
die bij jou opkomt, gebruik zijn naam en zeg:

Mijn heiligheid zegent jou, (naam).

Jij kunt de oefenperiode met gesloten ogen voortzetten en als jij dat wenst, kun
jij opnieuw jouw ogen openen en het idee voor vandaag op jouw uiterlijke wereld
toepassen. Jij kunt de toepassing afwisselen tussen wat jij om jou heen ziet en op
diegenen die in jouw gedachten zijn, of jij kunt enige combinatie van deze twee
toepassingsfasen gebruiken, wat ook jouw voorkeur heeft. De oefenperiode
moet worden besloten met een herhaling van het idee met jouw ogen
gesloten en een ander, onmiddellijk volgend, met jouw ogen open.

De kortere oefeningen bestaan uit het idee zo vaak mogelijk herhalen. Het is
vooral behulpzaam om het stilletjes toe te passen op eenieder die jij ontmoet en zijn
naam te noemen terwijl jij dat doet. Het is essentieel het idee te gebruiken wanneer
iemand een vijandige reactie in jou op lijkt te roepen. Bied hem onmiddellijk de zegen
van jouw heiligheid, opdat jij mag leren haar in jouw eigen bewustzijn te houden.Les 38
Er is niets wat mijn heiligheid niet kan doen.

Jouw heiligheid keert alle wetten van de wereld om. Zij is voorbij elke
beperking van tijd, ruimte, afstand en beperkingen van enig soort. Jouw heiligheid
is volledig onbegrensd in haar vermogen, omdat zij jou als een Zoon van God vestigt,
één met de Geest van zijn Schepper. Door jouw heiligheid wordt het vermogen
van God openbaar gemaakt. Door jouw heiligheid wordt het vermogen van God
beschikbaar gemaakt. En er is niets wat het vermogen van God niet kan doen.

Jouw heiligheid dan, kan alle pijn wegnemen, alle leed beëindigen en alle problemen
oplossen. Zij kan dit doen in connectie met jezelf en met iemand anders. Zij is gelijk
in haar vermogen om eenieder te helpen, omdat zij gelijk is in haar vermogen eenieder
te verlossen. Als jij heilig bent, dan is alles wat God heeft geschapen dat eveneens.
Jij bent heilig, want alle dingen die Hij heeft geschapen zijn heilig. En alle
dingen die Hij heeft geschapen zijn heilig, omdat jij dat bent.

In de oefeningen van vandaag zullen wij het vermogen van jouw heiligheid
toepassen op alle problemen, moeilijkheden of lijden in enige vorm waar
jij toevallig aan denkt, in jezelf of iemand anders. Wij zullen geen
onderscheid maken, want er is geen onderscheid.

Herhaal in de vier langere oefenperioden, die elk bij voorkeur een volle
vijf minuten moeten duren, het idee voor vandaag - sluit jouw ogen en onderzoek
jouw geest dan op enig gevoel van verlies of enig soort van droefenis zoals jij dat
ziet. Tracht zo min mogelijk onderscheid te maken tussen een situatie die moeilijk
voor jou is en één die moeilijk is voor iemand anders. Identificeer de situatie
nauwkeurig en eveneens de naam van de betreffende persoon. Gebruik
deze vorm in de toepassing van het idee voor vandaag:

In de situatie met betrekking tot__________, waarin ik
mezelf zie, is er niets wat mijn heiligheid niet kan doen.
In de situatie met betrekking tot__________, waarin__________
zichzelf ziet, is er niets wat mijn heiligheid niet kan doen.

Van tijd tot tijd kun jij deze procedure af willen wisselen en
enkele relevante gedachten van jezelf toevoegen. Jij kunt het
prettig vinden gedachten zoals deze te includeren:

Er is niets wat mijn heiligheid niet kan doen,
want zij bevat het vermogen van God.

Introduceer wat voor variaties jou ook aanspreken, maar houd de oefeningen
gericht op het thema: “Er is niets wat mijn heiligheid niet kan doen. ” Het
doel van de oefeningen van vandaag is te beginnen in jou een gevoel aan te
brengen dat jij dominie over alle dingen hebt, vanwege wat jij bent.

Pas het idee tijdens de frequente korte oefeningen in zijn oorspronkelijke vorm toe,
tenzij er een specifiek probleem omtrent jou of iemand anders opkomt - of in jouw
gedachten opdaagt. Gebruik in dat geval de meer specifieke vorm van toepassen.Les 39
Mijn heiligheid is mijn verlossing.

Als schuld hel is, wat is dan haar tegengestelde? Zoals de tekst waarvoor
dit werkboek werd geschreven, zijn de ideeën die voor de oefeningen worden
gebruikt zeer eenvoudig, heel helder en volkomen ondubbelzinnig. Wij houden
ons niet bezig met intellectuele hoogstandjes, noch met redeneerkundige speel-
tjes. Wij behandelen alleen het overduidelijke, wat over het hoofd werd
gezien in de wolken van complexiteit waarin jij denkt dat jij denkt.

Als schuld hel is, wat is dan haar tegengestelde? Dit is zeker niet moeilijk.
De aarzeling die jij in het beantwoorden kunt voelen, is niet te wijten aan de
dubbel- zinnigheid van de vraag. Maar geloof jij dat schuld hel is? Als jij dat
deed, zou jij onmiddellijk zien hoe direct en eenvoudig de tekst is en jij zou
in het geheel geen werkboek nodig hebben. Niemand heeft oefening
nodig om te verwerven wat reeds het zijne is.

Wij hebben reeds gezegd dat jouw heiligheid de verlossing van de wereld is.
Hoe staat het met jouw eigen verlossing? Jij kunt niet geven wat jij niet hebt. Een
verlosser moet verlost zijn. Hoe anders kan hij verlossing onderwijzen? De oefenin-
gen van vandaag leggen zich alleen op jou toe en herkennen dat jouw verlossing
beslissend is voor de verlossing van de wereld. Als jij deze oefeningen
op jouw eigen wereld toepast, profiteert de gehele wereld.

Jouw heiligheid is het antwoord op iedere vraag die ooit werd gesteld, nu wordt
gesteld, of in de toekomst zal worden gesteld. Jouw heiligheid betekent het einde
van schuld en daarmee het einde van hel. Jouw heiligheid is de verlossing van de
wereld en de jouwe. Hoe zou jij, aan wie jouw heiligheid behoort, ervan uitgesloten
kunnen zijn? God kent geen onheiligheid. Kan het zijn dat Hij Zijn Zoon niet kent?

Een volle vijf minuten worden aangeraden voor de vier langere oefenperioden
voor vandaag. Langere en frequentere oefen-sessies worden aangemoedigd.
Als jij het minimale vereiste wilt overschrijden worden meer, liever dan
langere sessies, aangeraden alhoewel beide worden aangemoedigd.

Begin de oefenperioden zoals gewoonlijk door het idee voor vandaag voor
jezelf te herhalen. Zoek dan met gesloten ogen jouw liefdeloze gedachten uit, in wat
voor vorm zij ook verschijnen: ongemak, depressie, woede, angst, zorg, aanval,
onzekerheid, enzovoort. Wat voor vorm zij ook aannemen, zij zijn liefdeloos
en daarom angstig. En dus is het van hen dat jij verlost moet worden.

Specifieke situaties, gebeurtenissen of persoonlijkheden, die jij met liefdeloze
gedachten van enig soort associeert, zijn passende onderwerpen voor de oefeningen
van vandaag. Het is voor jouw eigen verlossing noodzakelijk dat jij ze anders ziet.
En het is jouw zegening over hen die jou zal verlossen en jou visie zal geven.

Doorzoek langzaam, zonder bewuste selectie en zonder overdreven nadruk op
enigeen in het bijzonder, jouw geest voor elke gedachte die tussen jou en jouw
verlossing staat. Pas het idee voor vandaag op deze manier op elkeen toe:

Mijn liefdeloze gedachten over __________ houden
mij in de hel.
Mijn heiligheid is mijn verlossing.

Jij kunt deze sessies gemakkelijker vinden als jij de toepassingen vermengt met
verscheidene korte perioden gedurende welke jij het idee van vandaag louter een
paar keer langzaam voor jezelf herhaalt. Jij kunt het ook behulpzaam vinden een paar
korte onderbrekingen te includeren waarin jij gewoon ontspant en niet aan iets lijkt
te denken. Aanhoudende concentratie is in het begin heel moeilijk. Het zal veel mak-
kelijker worden als jouw geest meer gedisciplineerd en minder afleidbaar wordt.

Jij zou je ondertussen vrij moeten voelen om variatie in jouw toepassings-
perioden aan te brengen, in wat voor vorm dat jou ook aanspreekt. Verander
echter niet het idee zelf, in het varrieëren van de methode van toepassing. Hoe
jij het ook kiest te gebruiken, het idee zou zo uiteengezet moeten worden dat
zijn betekenis blijft dat jouw heiligheid jouw verlossing is.

Beëindig elke oefenperiode met het idee nog eenmaal in zijn
oorspronkelijke vorm te herhalen en toe te voegen:

Als schuld hel is, wat is dan haar tegengestelde?

In de korte toepassingen, die ongeveer drie tot vier keer per uur gedaan
moeten worden en meer indien mogelijk, kun jij jezelf deze vraag stellen,
het idee van vandaag herhalen, of bij voorkeur beide. Als verleidingen
opkomen, is een bijzonder behulpzame vorm van het idee:

Mijn heiligheid is mijn verlossing hiervan.Les 40
Ik ben gezegend als een Zoon van God.

Vandaag zullen wij beginnen een aantal van de vreugdevolle dingen in
te voegen waar jij aanspraak op hebt, zijnde wat jij bent. Geen lange oefen-
perioden zijn vandaag vereist, maar vele, regelmatige korte zijn noodzakelijk.
Eens per tien minuten zou hoogst wenselijk zijn en jou wordt aangeraden
dit tijdschema, wanneer mogelijk, aan te houden. Als jij het vergeet,
probeer het opnieuw. Als er langdurige onderbrekingen zijn, probeer
het opnieuw. Wanneer jij het herinnert, probeer het opnieuw.

Jij behoeft jouw ogen niet te sluiten voor de oefenperioden, alhoewel jij
het waarschijnlijk behulpzamer zult vinden als jij dat doet. Echter, jij kunt je
gedurende de dag in een aantal situaties bevinden waarin het sluiten van jouw
ogen niet toepasselijk is. Mis geen oefenperiode vanwege dit. Jij kunt, als jij
dat werkelijk wilt, in vrijwel alle omstandigheden heel goed oefenen.

De oefeningen van vandaag nemen weinig tijd en geen moeite. Herhaal
het idee voor vandaag en voeg er dan verscheidene eigenschappen aan toe
die jij associeert met een Zoon van God zijn en pas hun op jezelf toe.
Een oefenperiode kan, bijvoorbeeld, het volgende bevatten:

Ik ben gezegend als een Zoon van God.
Ik ben gelukkig, vredig, liefdevol en voldaan.

Een andere kan zoiets als deze zijn:

Ik ben gezegend als een Zoon van God.
Ik ben kalm, rustig, verzekerd en vol vertrouwen.

Als er maar een korte periode beschikbaar is, dan zal het volstaan om
jezelf slechts te vertellen dat jij bent gezegend als een Zoon van God.Les 41
God gaat met mij, waar ik ook ga.

Het idee van vandaag zal uiteindelijk volledig het gevoel van eenzaamheid
en verlatenheid, dat de afgescheidenen ervaren, overkomen. Depressie is een
onvermijdelijk gevolg van scheiding. Zo ook ongerustheid, zorg, een diep gevoel
van hulpeloosheid, ellende, lijden en intense angst voor verlies. De afgescheidenen
hebben vele ‘remedies
uitgevonden voor wat zij menen dat ‘de kwalen van
de wereld
zijn. Maar het enige wat zij niet doen is de realiteit van het
probleem in twijfel trekken. De gevolgen ervan kunnen echter
niet genezen worden, omdat zij niet werkelijk zijn.

Het idee voor vandaag heeft het vermogen deze dwaasheid voorgoed
te beëindigen. En dwaasheid is het, ondanks de ernstige en tragische vormen
die het kan aannemen. Diep in jou is alles wat volmaakt is, klaar om door jou
heen de wereld in te stralen. Het zal alle verdriet, pijn, angst en verlies genezen,
omdat het de geest zal helen die dacht dat deze dingen werkelijk waren
en heeft geleden door zijn trouw aan deze overtuigingen.

Jij kunt nooit van jouw volmaakte heiligheid beroofd worden, omdat haar Bron
met jou mee gaat, waar jij ook gaat. Jij kunt nooit lijden, omdat de Bron van
alle vreugde met jou mee gaat, waar jij ook gaat. Jij kunt nooit alleen zijn, omdat
de Bron van alle leven met jou mee gaat, waar jij ook gaat. Niets kan jouw
vrede van geest vernietigen, omdat God met jou mee gaat, waar jij ook gaat.

Wij begrijpen dat jij dit allemaal niet gelooft. Hoe zou jij ook, wanneer de
waarheid diep vanbinnen verborgen ligt, onder een zware wolk van krankzin-
nige gedachten, dicht en verduisterend, niettemin alles vertegenwoordigend wat
jij ziet? Vandaag zullen wij onze eerste echte poging doen voorbij deze donkere
en zware wolk te komen en er doorheen naar het licht erachter te gaan.

Er zal vandaag maar één lange oefenperiode zijn. Zit in de morgen, indien
mogelijk zodra jij opstaat, drie tot vijf minuten rustig met gesloten ogen. Herhaal,
aan het begin van de oefenperiode, heel langzaam het idee voor vadaag. Doe daar-
na geen moeite ergens aan te denken. Tracht in plaats daarvan een gevoel van inkeer
te krijgen, voorbij alle loze gedachten van de wereld. Tracht heel diep jouw eigen
geest binnen te gaan en houd hem vrij van alle gedachten die jouw aandacht kunnen
afleiden. Jij kunt het idee van vandaag van tijd tot tijd herhalen als jij dat behulpzaam
vindt. Maar tracht vooral diep en naar binnen te verzinken, weg van de wereld en alle
dwaze gedachten van de wereld. Jij probeert voorbij al deze dingen te reiken.
Jij probeert verschijningen achter te laten en de werkelijkheid te bereiken.

Het is heel goed mogelijk God te bereiken. Het is in feite heel makkelijk, want
het is de meest natuurlijke zaak van de wereld. Jij kunt zelfs zeggen dat dit het enige
natuurlijke in de wereld is. De weg zal zich openen als jij gelooft dat het mogelijk is.
Deze oefening kan zeer opzienbarende resultaten opleveren, zelfs de eerste keer dat
zij wordt geprobeert en vroeger of later is zij altijd succesvol. Wij zullen in meer
detail treden in verband met deze manier van oefenen als wij voortgaan. Maar
het zal nooit volledig mislukken en onmiddellijk succes is mogelijk.

Gebruik door de dag heen het idee van vandaag veelvuldig, herhaal het heel
langzaam, liefst met gesloten ogen. Denk aan wat jij zegt, wat de woorden betekenen.
Concentreer je op de heiligheid die zij ten aanzien van jou inhouden, op de onfeilbare
kameraadschap die van jou is, op de volledige bescherming die jou omringt.

Jij kunt je inderdaad veroorloven om angstgedachten te lachen,
als jij je herinnert dat God met jou mee gaat, waar jij ook gaat.Les 42
God is mijn kracht. Visie is Zijn geschenk.

Het idee voor vandaag combineert twee heel krachtige gedachten, beide van
groot belang. Het zet eveneens een oorzaak en gevolg relatie uiteen, die verklaart
waarom jij niet kunt falen in jouw pogingen het doel van de cursus te bereiken. Jij zult
zien, want het is de Wil van God. Het is Zijn kracht en niet jouw eigen, dat jou vermogen
geeft. En het is Zijn Geschenk aan jou, liever dan jouw eigen, dat jou visie aanbiedt.

God is inderdaad jouw kracht. En wat Hij geeft is waarlijk gegeven. Dit betekent
dat jij het altijd en overal kunt ontvangen, waar jij ook bent en in wat voor omstan-
digheid jij je ook bevindt. Jouw reis door tijd en ruimte is niet willekeurig. Jij
kunt niet anders dan op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Zodanig
is de kracht van God. Zodanig zijn Zijn geschenken.

Wij zullen vandaag twee - drie tot vijf minuten-durende - langere oefenperioden
hebben, één zo spoedig mogelijk nadat jij wakker wordt en een andere zo dicht
mogelijk bij het moment waarop jij gaat slapen. Het is hoe dan ook beter te
wachten tot jij rustig alleen kunt zitten, op een moment waarop jij je er
klaar voor voelt, dan je over het tijdstip zelf zorgen te maken.

Begin de oefenperiode door het idee voor vandaag langzaam met open ogen
te herhalen en kijk om jou heen. Sluit dan jouw ogen en herhaal het idee opnieuw,
nogal langzaam. Probeer hierna aan niets te denken behalve de gedachten die in
verband met het idee van vandaag bij jou opkomen. Jij kunt bijvoorbeeld denken:

Visie moet mogelijk zijn. God geeft waarlijk. Of:

Gods Geschenken aan mij moeten de mijne zijn, want Hij gaf ze aan mij.

Wat voor gedachte ook die duidelijk betrekking heeft op het idee voor vandaag,
is geschikt. Jij zou in feite verbaasd kunnen staan over de hoeveelheid God
gerelateerde begrippen die sommige van jouw eigen gedachten bevatten. Laat ze
zonder censuur bij jou opkomen, tenzij jij merkt dat jouw geest slechts afdwaalt
en jij hebt duidelijk irrelevante gedachten binnen laten komen. Jij kunt ook een punt
bereiken waarop er helemaal geen gedachten meer in jouw geest op lijken te komen.
Open jouw ogen wanneer zulke belemmeringen zich voordoen en herhaal het idee
nogmaals terwijl jij langzaam om je heen kijkt - sluit je ogen, herhaal het idee
nogmaals en ga dan verder met zoeken naar verwante gedachten in jouw geest.

Onthoud wel dat actief zoeken naar relevante gedachten niet geschikt is voor
de oefeningen van vandaag. Probeer louter een stap terug te doen en laat de gedach-
ten komen. Als jij dit moeilijk vindt, is het beter dat jij de oefenperiode doorbrengt
met het langzaam herhalen van het idee, afwisselend met open, dan gesloten, dan
open enzovoort, dan het is je in te spannen om passende gedachten te vinden.

Er is geen limiet aan het aantal korte oefenperioden die het meest weldadig zouden
zijn. Het idee voor vandaag is een eerste stap in het samenbrengen van gedachten
en het jou leren dat jij een vereend gedachtensysteem bestudeert, waarin niets ont-
breekt wat nodig is en waarin niets is opgenomen dat tegenstrijdig of irrelevant is.

Hoe vaker jij het idee in de loop van de dag herhaalt, des te
vaker zul jij jezelf eraan herinneren dat het doel van de cursus
belangrijk voor jou is en dat jij het niet bent vergeten.Les 43
God is mijn Bron. Ik kan niet los van Hem zien.

Waarneming is geen eigenschap van God. Hem behoort het koninkrijk
der kennis toe. Maar Hij heeft de Heilige Geest geschapen als de Bemid-
delaar tussen waarneming en kennis. Zonder deze schakel met God, zou
waarneming voorgoed kennis in jouw geest hebben vervangen. Door deze
schakel met God, zal waarneming zodanig worden veranderd en gezuiverd,
dat zij tot kennis zal leiden. Dat is haar functie zoals de Heilige Geest
die ziet. Daarom is dat in waarheid haar functie.

In God kun jij niet zien. Waarneming heeft geen functie in God en bestaat niet.
Maar in verlossing, wat het ontdoen is van wat nooit was, heeft waarneming een
groots doel. Door de Zoon van God voor een onheilig doel gemaakt, moet zij het
middel worden om zijn heiligheid naar zijn bewustzijn terug te brengen. Waarneming
heeft geen betekenis. Toch geeft de Heilige Geest het een betekenis heel dicht aan
die van God. Geheelde waarneming wordt het middel waardoor de Zoon van
God zijn broeder vergeeft en aldus zichzelf vergeeft.

Jij kunt los van God niet zien, omdat jij niet los van God kunt zijn. Wat
jij ook doet, doe jij in Hem, want wat jij ook denkt, denk jij met Zijn Geest.
Als visie werkelijk is en het is werkelijk in de mate waarin het het doel
van de Heilige Geest deelt, dan kun jij los van God niet zien.

Drie, vijf minuten-durende oefenperioden zijn vandaag vereist, één zo vroeg
als mogelijk en één zo laat als mogelijk. De derde kan worden ondernomen op het
meest gunstige en geschikte tijdstip dat de omstandigheden en de gereedheid toestaan.

Herhaal aan het begin van deze oefenperioden het idee met open ogen voor
jezelf. Kijk dan korte tijd vluchtig om heen, het idee specifiek toepassend op
wat jij ziet. Vier of vijf onderwerpen voor deze fase van de oefenperiode
zijn voldoende. Jij kunt bijvoorbeeld zeggen:

God is mijn Bron. Ik kan dit bureau niet los van Hem zien.
God is mijn Bron. Ik kan dat schilderij niet los van Hem zien.

Hoewel dit deel van de oefenperiode relatief kort zou moeten zijn, dien
jij ervoor te zorgen dat jij de onderwerpen voor dit stadium van de oefening
willekeurig kiest, zonder zelfbepaald includeren of uitsluiten. Sluit voor de tweede
en langere fase jouw ogen, herhaal het idee van vandaag opnieuw en laat dan
wat voor relevante gedachten er ook opkomen op jouw eigen persoonlijke
wijze bijdragen aan het idee. Gedachten als:

Ik zie door de ogen van vergeving.
Ik zie de wereld als gezegend.
De wereld kan mij mezelf tonen.
Ik zie mijn eigen gedachten, die zoals die van God zijn.

of enige gedachte die min of meer verband houdt met het idee van
vandaag is geschikt. De gedachten hoeven niet in duidelijk verband
met het idee te staan, maar moeten er niet mee in strijd zijn.

Als jij merkt dat jouw gedachten afdwalen; als jij je bewust begint te worden
van gedachten die duidelijk niet in overeenstemming zijn met het idee van vandaag
- of als jij niet in staat lijkt te zijn aan iets te denken - open dan jouw ogen, herhaal
de eerste fase van de oefenperiode en probeer dan de tweede fase opnieuw. Sta
niet toe dat een langdurige periode voorvalt waarin jij door niet ter zake doende
gedachten in beslag wordt genomen. Keer zo vaak als nodig terug naar
de eerste fase van de oefeningen om dit te voorkomen.

Bij toepassing van het idee van vandaag, in de kortere oefenperioden,
kan
de vorm variëren al naargelang de omstandigheden en situaties waarin
jij je gedurende de dag bevindt. Probeer je bijvoorbeeld, wanneer jij
met iemand anders bent, te herinneren hem in stilte te vertellen:

God is mijn Bron. Ik kan jou niet los van Hem zien.

Deze vorm is in gelijke mate toepasbaar op onbekenden als op diegenen
die jij goed kent. Tracht in feite dit soort onderscheid helemaal niet te maken.

Het idee zou ook gedurende de dag op diverse situaties en gebeurtenissen die
zich kunnen voordoen toegepast moeten worden, vooral op degenen die jou op
enigerwijze lijken te verontrusten. Pas voor dat doel het idee in deze vorm toe:

God is mijn Bron. Ik kan dit niet los van Hem zien.

Wanneer zich geen bepaald onderwerp in jouw bewustzijn aandient,
herhaal het idee dan gewoon in zijn oorspronkelijke vorm. Probeer vandaag
geen langdurige tussenpozen voorbij te laten gaan zonder het idee
van vandaag en dus jouw functie te herinneren.Les 44
God is het Licht waarin ik zie.

Vandaag gaan wij door met het idee van gisteren en voegen er een andere
dimensie aan toe. Jij kunt in het donker niet zien en jij kunt geen licht maken.
Jij kunt duisternis maken en dan denken dat jij daarin kunt zien, maar licht weer-
spiegelt leven en is daarom een aspect van de schepping. Schepping en duisternis
kunnen niet tegelijk bestaan, maar licht en leven moeten wel samengaan,
daar zij slechts verschillende aspecten van de schepping zijn.

Om te zien, moet jij begrijpen dat licht vanbinnen is en niet vanbuiten. Jij
ziet niet buiten jezelf, noch is de toerusting om te zien buiten jou. Een essentieel
onderdeel van deze toerusting is het licht dat zien mogelijk maakt. Het is
altijd bij jou en maakt visie onder alle omstandigheden mogelijk.

Vandaag gaan wij proberen dat licht te bereiken. Voor dit doel zullen wij een
oefenvorm gebruiken die wij toenemend zullen toepassen. Het is een bijzonder
moeilijke vorm voor de ongedisciplineerde geest, omdat het een hoofddoel in
de geestestraining vertegenwoordigt. Het omvat precies datgene wat de onge-
trainde geest mist. Toch moet deze training worden volbracht als jij wilt zien.

Houd vandaag tenminste drie oefenperioden van elk drie tot vijf minuten.
Een langere tijd wordt sterk aanbevolen, maar alleen als jij ondervindt dat
de tijd met weinig of geen gevoel van inspanning voorbijgaat. De vorm van
oefenen die wij vandaag zullen gebruiken is voor de getrainde geest de meest
natuurlijke en gemakkelijkste ter wereld, net zoals zij voor de ongetrainde
geest juist de meest onnatuurlijke en de moeilijkste lijkt.

Jouw geest is niet langer geheel ongetraind. Jij bent zeker klaar om de
oefenvorm te leren die wij vandaag zullen gebruiken, maar jij kunt onder-
vinden dat jij op hevige weerstand stuit. De reden is heel eenvoudig. Terwijl jij
in deze vorm oefent laat jij alles achter wat jij nu gelooft en alle gedachten die jij
hebt verzonnen. Welbegrepen is dit de bevrijding van de hel. Waargenomen door
de ogen van het ego is het een verlies van identiteit en een afdaling in de hel.

Als jij ook maar een klein beetje van het ego kunt wegstappen zul jij geen
moeite hebben te herkennen dat zijn tegenstand en angsten betekenisloos zijn.
Jij kunt het behulpzaam vinden jezelf er van tijd tot tijd aan te herinneren dat het
bereiken van licht het ontsnappen aan duisternis is, wat jij ook mag geloven in te-
genstelling daarmee. God is het Licht waarin jij ziet. Jij probeert Hem te bereiken.

Begin de oefenperiode door het idee van vandaag met open ogen te herhalen,
sluit ze dan langzaam en herhaal het idee nog verscheidene keren. Probeer dan
diep in jouw geest te verzinken, elke vorm van storing en inbreuk loslatend door
er rustig aan voorbij te zinken. Jouw geest kan hierin niet worden gestopt,
tenzij jij verkiest hem te stoppen. Hij volgt louter zijn natuurlijke koers.
Probeer jouw passerende gedachten zonder betrokkenheid
te observeren en ga er rustig aan voorbij.

Wat noodzakelijk is, terwijl geen specifieke benadering wordt aanbevolen,
is dat jij een gevoel krijgt voor het belang van wat jij doet, de onschatbare
waarde ervan voor jou en een besef dat jij iets heel heiligs nastreeft. Verlossing
is jouw gelukkigste vervulling. Het is eveneens de enige die werkelijk bete-
kenis heeft, want het is de enige die werkelijk nut voor jou heeft.

Als er weerstand in enige vorm ontstaat, pauzeer dan lang genoeg om het idee van
vandaag te herhalen terwijl jij jouw ogen gesloten houdt - tenzij jij angst bemerkt. In
dat geval vind jij het waarschijnlijk prettiger jouw ogen even te openen. Probeer
echter zo snel mogelijk met gesloten ogen naar de oefeningen terug te keren.

Als jij de oefeningen correct uitvoert behoor jij een gevoel van ontspanning te
ervaren en zelfs een gevoel dat jij licht nadert, of zelfs feitelijk licht binnentreed.
Tracht aan licht te denken, vormloos en onbegrensd, terwijl jij aan de gedachten
van deze wereld voorbijgaat. En vergeet niet dat zij jou niet aan de wereld
kunnen binden, tenzij jij ze het vermogen daartoe verleend.

Herhaal het idee dikwijls gedurende de dag, met open of gesloten
ogen, zoals het jou op dat moment het beste lijkt. Maar vergeet het
niet. Wees bovenal vastbesloten het vandaag niet te vergeten.Les 45
God is de Geest waarmee ik denk.

Het idee van vandaag bevat de sleutel tot wat jouw werkelijke gedachten
zijn. Zij lijken niets op wat jij denkt te denken, net zoals niets wat jij denkt te
zien op enigerlei wijze aan visie is gerelateerd. Er is geen relatie tussen wat werke-
lijk is en wat jij denkt dat werkelijk is. Niets, waar jij van denkt dat het jouw wer-
kelijke gedachten zijn, lijkt in enig opzicht op jouw werkelijke gedachten. Niets
wat jij denkt te zien, vertoont enige gelijkenis met wat visie jou zal tonen.

Jij denkt met de Geest van God. Derhalve deel jij jouw gedachten met
Hem, zoals Hij de Zijne met jou deelt. Zij zijn dezelfde gedachten, omdat zij door
dezelfde Geest worden gedacht. Delen is hetzelfde maken, of één maken. Noch
verlaten de gedachten die jij met de Geest van God denkt jouw geest, omdat ge-
dachten hun bron niet verlaten. Daarom zijn jouw gedachten in de Geest van God,
zoals jij dat bent. Zij zijn eveneens in jouw geest, waar Hij is. Zoals jij deel
van Zijn Geest bent, zo zijn jouw gedachten deel van Zijn Gedachten.

Waar dan, zijn jouw werkelijke gedachten? Vandaag zullen wij proberen ze te
bereiken. Wij zullen hun in jouw geest moeten zoeken, want dat is waar zij zijn. Zij
moeten daar nog zijn, want zij kunnen hun bron niet hebben verlaten. Wat door
de Geest van God wordt gedacht is eeuwig en is een deel van de schepping.

Onze drie oefenperioden voor vandaag - van elk vijf minuten - zullen dezelfde
algemene vorm aannemen als die wij voor de toepassing van het idee van gisteren
gebruikten. Wij zullen proberen het onwerkelijke achter ons te laten en het werkelijke
te zoeken. Wij zullen de wereld ontkennen ten gunste van de waarheid. Wij zullen de
gedachten van de wereld ons niet tegen laten houden en wij zullen de geloofs
over tui-
gingen van de wereld ons niet laten vertellen dat wat God van ons wil, onmogelijk is.

In plaats daarvan zullen wij proberen te herkennen dat alleen wat God wil
dat wij doen mogelijk is. Wij zullen eveneens proberen te begrijpen dat alleen
wat God van ons wil is wat wij willen doen. En wij zullen eveneens proberen te
herinneren dat wij niet kunnen falen te doen wat Hij wil dat wij doen. Er is alle
reden zekerheid te voelen dat wij vandaag zullen slagen. Het is de Wil van God.

Begin de oefeningen voor vandaag met het idee, terwijl jij jouw ogen sluit,
voor jezelf te herhalen. Spendeer dan een vrij korte periode met een aantal
relevante gedachten van jezelf te denken, het idee in gedachten houdend terwijl
jij dat doet. Herhaal het idee opnieuw nadat jij zo
n vier of vijf gedachten
van jezelf hebt toegevoegd en zeg rustig tegen jezelf:

Mijn werkelijke gedachten zijn in mijn geest. Ik wil ze graag vinden.

Probeer dan voorbij alle onwerkelijke gedachten die de waarheid
in jouw geest bedekken te gaan en naar het eeuwige te reiken.

Onder alle zinloze gedachten en dwaze ideeën waarmee jij jouw geest hebt
volgestopt, zijn de gedachten die jij in het begin met God hebt gedacht. Zij zijn
daar nu in jouw geest, volledig onveranderd. Zij zullen altijd in jouw geest
zijn, precies zoals zij daar altijd zijn geweest.

Alles wat jij sindsdien hebt gedacht zal veranderen, maar de fundering waarop
zij rust, is geheel onveranderlijk. Het is deze fundering waartoe de oefeningen
van vandaag zijn gericht. Hier is jouw geest verenigd met de Geest van
God. Hier zijn jouw gedachten één met de Zijne.

Voor dit soort oefening is maar één ding nodig; benader het zoals jij een
altaar zou benaderen dat in de Hemel aan God de Vader en aan God de Zoon
is gewijd. Want zodanig is de plaats die jij tracht te bereiken. Mogelijkerwijze ben
jij nog niet in staat om je te realiseren hoe hoog jij tracht te gaan. Maar zelfs met
het beetje inzicht dat jij reeds hebt verworven, zou jij in staat moeten zijn jezelf
te herinneren dat dit geen loos spel is, maar een oefening in heiligheid en
een poging het Koninkrijk der Hemelen te bereiken.

Probeer er, in het gebruiken van de kortere toepassingen van het idee van
vandaag, aan te denken hoe belangrijk het voor jou is de heiligheid van de geest
die met God denkt te begrijpen. Neem een minuut of twee terwijl jij het idee
gedurende de dag herhaalt, om de heiligheid van jouw geest te waarderen. Houd
je afzijdig, al is het nog zo kort, van alle gedachten die Hem, Wiens gastheer jij
bent, onwaardig zijn. En dank Hem voor de gedachten die Hij met jou denkt.Les 46
God is de Liefde waarin ik vergeef.

God vergeeft niet omdat Hij nooit heeft veroordeeld. En er moet
veroordeling zijn voordat vergeving nodig is. Vergeving is de grote behoefte
van deze wereld, maar dat is omdat zij een wereld van illusies is. Zij die vergeven
bevrijden zichzelf aldus van illusies, terwijl zij die vergeving nalaten zichzelf eraan
binden. Zoals jij alleen jezelf veroordeelt, zo vergeef jij ook alleen jezelf.

Alhoewel God niet vergeeft, is Zijn Liefde niettemin de basis voor vergeving.
Angst veroordeelt en liefde vergeeft. Vergeving maakt zodoende ongedaan wat
angst heeft voortgebracht en brengt de geest terug naar het bewustzijn van God.
Om deze reden kan vergeving waarlijk verlossing worden genoemd.
Het is het middel waardoor illusies verdwijnen.

De oefeningen van vandaag vereisen tenminste drie oefenperioden van een
volle vijf minuten en zo veel mogelijk kortere. Begin de langere oefenperioden
met zoals gewoonlijk het idee van vandaag voor jezelf te herhalen. Sluit jouw
ogen terwijl jij dat doet en neem een minuut of twee in het doorzoeken van jouw
geest naar personen die jij niet hebt vergeven. Het doet er niet toe ‘in welke
mate
jij hen niet hebt vergeven. Jij hebt hen volledig vergeven, of helemaal niet.

Als jij de oefeningen goed doet zul jij geen moeite hebben een aantal mensen
te vinden die jij niet hebt vergeven. Het is een zekere regel dat iedereen die
jij niet mag, een passend onderwerp is. Noem elkeen bij naam en zeg:

God is de Liefde waarin ik jou, [naam] vergeef.

Het doel van de eerste fase van het oefenen van vandaag is jou in de beste
positie te plaatsen om jezelf te vergeven. Zeg, nadat jij het idee voor vandaag
hebt toegepast op al diegenen die in jouw geest zijn opgekomen, tegen jezelf:

God is de Liefde waarin ik mezelf vergeef.

Besteed dan de rest van de oefenperiode met verwante ideeën aan te bieden, zoals:

God is de Liefde waarmee ik mezelf liefheb.
God is de Liefde waarmee ik ben gezegend.

De vorm van de toepassing kan behoorlijk variëren, maar het centrale idee
zou niet uit het oog moeten worden verloren. Jij zou bijvoorbeeld kunnen zeggen:

Ik kan niet schuldig zijn, want ik ben een Zoon van God.
Ik ben reeds vergeven.
Angst is onmogelijk in een geest door God geliefd.
Het is niet nodig aan te vallen, want liefde heeft mij vergeven.

De oefenperiode moet echter eindigen met een herhaling
van het idee van vandaag, zoals oorspronkelijk gesteld.

De kortere toepassingen kunnen ofwel bestaan uit een herhaling van
het idee van vandaag in de originele of in een verwante vorm, of in een speci-
fiekere toepassingen indien nodig. Zij zullen nodig zijn op elk moment gedurende
de dag wanneer jij je bewust wordt van enigerlei negatieve reactie op
iemand, al dan niet aanwezig. Vertel hem in dit geval in stilte:

God is de Liefde waarin ik jou vergeef.Les 47
God is de Kracht waarop ik vertrouw.

Als jij jouw eigen kracht vertrouwt, heb jij alle reden om ongerust, bezorgd
en angstig te zijn. Wat kun jij voorspellen of beheersen? Wat is er in jou waarop
gerekend kan worden? Wat zou jou het vermogen kunnen geven je van alle
facetten van enig probleem bewust te zijn en ze zo op te lossen dat er alleen
maar goeds van kan komen? Wat is er in jou dat jou de erkenning van de
juiste oplossing geeft en de garantie dat die zal worden volbracht?

Van jezelf kun jij niets van dit alles. Te geloven dat jij dat wel kunt is
jouw vertrouwen plaatsen waar vertrouwen ongegrond is en angst, bezorgd-
heid, depressiviteit, woede en verdriet te rechtvaardigen. Wie kan zijn
vertrouwen in zwakheid stellen en zich veilig voelen? Echter wie kan
zijn vertrouwen in kracht stellen en zich zwak voelen?

God is jouw veiligheid in elke omstandigheid. Zijn Stem spreekt voor Hem in alle
situaties en in elk aspect van alle situaties, jou precies vertellend wat jij moet doen om
je op Zijn kracht en Zijn bescherming te beroepen. Er zijn geen uitzonderingen, want
God heeft geen uitzonderingen. En de Stem Die voor Hem spreekt, denkt zoals Hij.

Vandaag zullen wij proberen voorbij jouw eigen zwakheid naar de Bron
van werkelijke kracht te reiken. Vier, vijf minuten durende oefenperioden zijn
vandaag noodzakelijk en langere en frequentere worden aanbevolen. Sluit jouw
ogen en begin zoals gewoonlijk met het idee voor vandaag te herhalen. Spendeer
dan een minuut of twee met naar situaties in jouw leven te zoeken die jij met
angst hebt beladen en laat elkeen los door jezelf te zeggen:

God is de kracht waarop ik vertrouw.

Probeer nu langs alle zorgen, gerelateerd aan jouw gevoel van onbekwaamheid,
te glippen. Het is duidelijk dat enige situatie die jou zorgen baart geassocieerd is
met gevoelens van onbekwaamheid, want anders zou jij geloven dat jij de situatie
succesvol kon hanteren. Het is niet door op jouzelf te vertrouwen dat jij
overtuiging wint. Maar de kracht van God in jou is in alles succesvol.

De erkenning van jouw eigen zwakheid is een noodzakelijke stap in de correctie
van jouw vergissingen, maar het is nauwelijks voldoende om jou het vertrouwen te
geven dat jij benodigd en waar jij aanspraak op hebt. Jij moet eveneens een
bewustzijn verwerven dat vertrouwen in jouw werkelijke kracht in elk
opzicht en in alle omstandigheden volledig gerechtvaardigd is.

Probeer, in de laatste fase van de oefenperiode, diep in jouw geest naar
een plek van werkelijke veiligheid te reiken. Jij zult herkennen dat jij die hebt
bereikt als jij, hoe kort ook, een gevoel van diepe vrede ervaart. Laat alle onbe-
langrijke dingen die aan de oppervlakte van jouw geest kolken en borrelen
gaan en reik langs en onder hen naar het Koninkrijk der Hemelen. Er is
een plaats in jou waar volmaakte vrede heerst. Er is een plaats in jou waar
niets onmogelijk is. Er is een plaats in jou waar de kracht van God verblijft.

Herhaal het idee van vandaag dikwijls. Gebruik het als jouw
antwoord op elke verstoring. Onthoud dat vrede jouw recht is,
want jij geeft jouw vertrouwen aan de kracht van God.Les 48
Er is niets te vrezen.

Het idee voor vandaag stelt eenvoudigweg een feit vast. Het is geen feit
voor hen die in illusies geloven, maar illusies zijn geen feiten. In waarheid is
er niets te vrezen. Dit is heel makkelijk te herkennen. Maar het is heel
moeilijk te herkennen voor diegenen die willen dat illusies waar zijn.

De oefenperioden van vandaag zullen heel kort, heel eenvoudig en heel frequent
zijn. Herhaal het idee zo vaak mogelijk. Jij kunt het met open ogen op elk moment
en in iedere situatie gebruiken. Het wordt echter sterk aangeraden dat jij wanneer
mogelijk ongeveer een minuut neemt om jouw ogen te sluiten en het idee langzaam
verscheidene keren voor jezelf te herhalen. Het is bijzonder belangrijk dat jij het
idee onmiddellijk gebruikt, mocht iets jouw vrede van geest verstoren.

De aanwezigheid van angst is een zeker teken dat jij op jouw eigen kracht
vertrouwt. Het bewustzijn dat er niets te vrezen is, toont dat jij ergens in jouw
geest - niet noodzakelijk in een plaats die jij nu reeds herkent - God hebt herin-
nerd en Zijn Kracht de plaats van de jouwe in hebt laten nemen. Het ogenblik
dat jij bereid bent dit te doen is er inderdaad niets te vrezen.Les 49
Gods Stem spreekt de hele dag door tot mij.

Het is heel goed mogelijk de hele dag naar Gods Stem te luisteren, zonder
op enigerlei wijze jouw gewone activiteiten te onderbreken. Het deel van jouw
geest waarin de waarheid verblijft, staat in constante communicatie met God, of
jij je daar nu van bewust bent of niet. Het is het andere deel van jouw geest dat
in de wereld functioneert en de wetten van de wereld gehoorzaamt. Het is dit
deel dat constant afgeleid, ongeorganiseerd en hoogst onzeker is.

Het deel dat naar de Stem voor God luistert is kalm, altijd rustig en volkomen
zeker. Het is werkelijk het enige deel dat er is. Het andere deel is een wilde illusie,
uitzinnig en verscheurd, maar zonder enige vorm van werkelijkheid. Tracht er vandaag
niet naar te luisteren. Tracht je te identificeren met het deel van jouw geest waar
voor altijd stilte en vrede heersen. Tracht Gods Stem te horen die jou liefdevol
roept en jou eraan herinnert dat jouw Schepper Zijn Zoon niet heeft vergeten.

Wij zullen vandaag minstens vier vijf minuten-durende oefenperioden nodig
hebben en meer indien mogelijk. Wij zullen feitelijk proberen Gods Stem te horen
die jou aan Hem en aan jouw Zelf herinnert. Wij zullen deze gelukkigste en heiligste
van alle gedachten met vertrouwen tegemoet treden en weten dat door dit te
doen wij onze wil met de Wil van God verenigen. Hij wil dat jij Zijn
Stem hoort. Hij gaf Hem aan jou om te worden gehoord.

Luister in diepe stilte. Wees heel stil en open jouw geest. Ga voorbij aan
alle schrille kreten en ziekelijke verbeeldingen die jouw werkelijke gedachten
verbergen en jouw eeuwige verbinding met God verduisteren. Zink diep in de
vrede die jou wacht voorbij de uitzinnige, rebellerende gedachten, beelden en
geluiden van deze krankzinnige wereld. Jij leeft hier niet. Wij proberen jouw
werkelijke thuis te bereiken. Wij proberen de plaats te bereiken waar
jij werkelijk welkom bent. Wij proberen God te bereiken.

Vergeet niet het idee van vandaag heel regelmatig te herhalen. Doe
dat wanneer nodig met jouw ogen open, maar gesloten wanneer mogelijk.
En wees zeker dat jij - wanneer jij maar kunt - rustig zit en het idee van
vandaag herhaalt terwijl jij jouw ogen voor de wereld sluit en je
realiseert dat jij Gods Stem uitnodigt om tot jou te spreken.Les 50
Ik word door de Liefde van God onderhouden.

Hier is het antwoord op ieder probleem dat jou confronteert, vandaag en
morgen en door tijd heen. In deze wereld geloof jij dat jij wordt onderhouden
door alles behalve God. Jouw vertrouwen is gesteld in de meest triviale en krank-
zinnige symbolen: pillen, geld, ‘beschermende
kleding, ‘invloed, ‘prestige,
aardig gevonden worden, de ‘juiste
mensen kennen en een eindeloze lijst
van vormen van niets waaraan jij magische krachten toeschrijft.

Al deze dingen zijn jouw vervangingen voor de Liefde van God.
Al deze dingen worden gekoesterd om een lichaams-identificatie
te waarborgen. Het zijn lofzangen aan het ego.

Plaats jouw vertrouwen niet in het waardeloze. Het zal jou niet onderhouden.
Alleen de Liefde van God zal jou in alle omstandigheden beschermen. Zij zal jou
boven elke beproeving tillen en jou hoog boven alle vermeende gevaren van deze
wereld in een sfeer van volmaakte vrede en veiligheid verheffen. Zij zal jou in een
geestestoestand brengen die door niets kan worden bedreigd, door niets kan worden
verstoord en waar niets kan inbreken op de eeuwige kalmte van de Zoon van God.

Stel jouw vertrouwen niet in illusies. Zij zullen jou falen. Stel al jouw
vertrouwen in de Liefde van God binnenin jou; eeuwig, onveranderlijk en
onfeilbaar. Dit is het antwoord op alles wat jou vandaag confronteerd. Door
de Liefde van God binnenin jou kun jij alle ogenschijnlijke moeilijkheden zonder
moeite en in vol vertrouwen oplossen. Zeg dit vandaag dikwijls tegen jezelf.
Het is een verklaring van bevrijding van het geloof in idolen. Het is
jouw erkenning van de waarheid over jezelf.

Laat tweemaal vandaag, ‘s ochtends en ‘s avonds het idee voor vandaag
diep in jouw bewustzijn zinken. Herhaal het, denk erover na, laat verwante
gedachten jou komen helpen deze waarheid te herkennen en sta toe dat vrede
zich als een deken van bescherming en zekerheid over jou heen vlijt. Laat geen
loze en dwaze gedachten binnen om de heilige geest van de Zoon van God te
verstoren. Zodanig is het Koninkrijk der Hemelen. Zodanig is de
rustplaats waar jouw Vader jou voor eeuwig heeft geplaatst.
INTRODUCTIE
TOT DE HERHALINGSLESSEN


Vandaag zullen wij met een serie van herhalingsperioden beginnen. Elk
van hen zal vijf ideeën beslaan die die wij reeds hebben behandeld, te beginnen
met het eerste en eindigend met het vijftigste. Er zullen korte commentaren zijn
na elk van de ideeën, die jij in jouw herhaling in overweging zou moeten nemen.
In de oefenperioden zouden de oefeningen als volgt gedaan moeten worden:

Begin de dag met de vijf ideeën te lezen, inclusief de commentaren. Daarna is het
niet noodzakelijk om een bepaalde volgorde aan te houden bij hen overweging,
hoewel elkeen op z
n minst één keer beoefend moet worden. Wijd twee of meer
minuten aan elke oefenperiode en denk na over het idee en de verwante commentaren.
Doe dit gedurende de dag zo vaak mogelijk. Als één van de vijf ideeën jou meer
aanspreekt dan een van de andere, concentreer je dan daarop. Maak hoe dan
ook zeker om ze aan het eind van de dag allen nogmaals te herhalen.

Het is niet noodzakelijk de toelichtingen in de oefenperioden letterlijk of zorgvuldig
door te nemen. Probeer liever slechts het centrale punt te benadrukken en denk
eraan als deel van jouw herhaling van het idee waarop het betrekking heeft.

De herhalingsoefeningen dienen met gesloten ogen gedaan te worden en - indien
mogelijk - wanneer jij alleen op een rustige plek bent. Dit wordt bijzonder benadrukt
voor herhalingen in jouw fase van leren. Het zal echter noodzakelijk zijn dat jij leert
dat jij geen speciale omstandigheden nodig hebt om toe te passen wat jij hebt geleerd.
Jij zult jouw leren het meest nodig hebben in situaties die van streek lijken te
maken, meer dan in situaties die al vredig en rustig lijken.

Het doel van jouw leren is het jou mogelijk te maken de stilte met jou mee te
brengen en nood en onrust te helen. Dit wordt niet gedaan door deze te vermijden
en een haven van isolatie voor jezelf te zoeken. Jij zult vooralsnog leren dat vrede
deel van jou is en alleen vereist dat jij er bent om elke situatie waarin jij je
bevindt te omhelzen. En uiteindelijk zul jij leren dat er geen grens is
aan waar jij bent, zodat jouw vrede overal is, net zoals jij.

Jij zult opmerken dat, voor het doel van herhaling, de ideeën niet helemaal
in hen oorspronkelijke vormstelling worden aangeboden. Gebruik ze zoals zij
hier worden gegeven. Het is niet noodzakelijk om naar de oorspronkelijke ver-
klaringen terug te keren, noch om de ideeën toe te passen zoals toen werd
voorgesteld. Wij benadrukken nu de relaties onder de eerste vijftig
ideeën die wij hebben behandeld en op de samenhangendheid
van het gedachtensysteem waartoe zij jou leiden.Les 51
De herhaling van vandaag beslaat de volgende ideeën:


Niets wat ik zie betekent iets.

De reden waarom dit zo is, is dat ik niets zie en niets heeft geen betekenis.
Het is noodzakelijk dat ik dit erken, opdat ik mag leren zien. Wat ik nu denk
te zien neemt de plaats van visie in. Ik moet dit laten gaan door te beseffen
dat het geen betekenis heeft, zodat visie haar plaats mag innemen.

Ik heb wat ik zie alle betekenis gegeven die het voor mij heeft.
Ik heb alles waar ik naar kijk beoordeeld en het is dit en slechts dit wat ik zie.
Dit is niet visie. Het is slechts een illusie van werkelijkheid omdat mijn oordelen
volledig buiten de werkelijkheid om zijn gemaakt. Ik ben bereid het gebrek aan
deugdelijkheid van mijn oordelen in te zien, omdat ik wil zien. Mijn oordelen
hebben mij pijn gedaan en ik wil niet overeenkomstig hen zien.

Ik begrijp niets van wat ik zie.
Hoe zou ik kunnen begrijpen wat ik zie wanneer ik het verkeerd heb
beoordeeld? Wat ik zie is de projectie van mijn eigen gedachtenfouten. Ik
begrijp niet wat ik zie omdat het niet te begrijpen is. Het heeft geen zin om
te proberen het te begrijpen. Er is daarentegen alle reden het te laten gaan en
plaats te maken voor wat kan worden gezien, begrepen en bemind. Ik kan
wat ik nu zie hiervoor inwisselen, simpelweg door bereid te zijn dit te doen.
Is dit niet een betere keuze dan degene die ik voorheen heb gemaakt?

Deze gedachten hebben geen enkele betekenis.
De gedachten waarvan ik mij bewust ben hebben geen enkele betekenis
omdat ik zonder God probeer te denken. Wat ik "mijn" gedachten noem, zijn
niet mijn werkelijke gedachten. Mijn werkelijke gedachten zijn de gedachten die
ik met God denk. Ik ben mij niet van hen bewust, omdat ik mijn gedachten heb
gemaakt om hun plaats in te nemen. Ik ben bereid in te zien dat mijn gedachten
geen enkele betekenis hebben en hen te laten gaan. Ik kies ervoor hen te laten
vervangen door wat zij bedoeld waren te vervangen. Mijn gedachten zijn zonder
betekenis, maar alle schepping ligt in de gedachten die ik met God denk.

Ik ben nooit van streek om de reden die ik denk.
Ik ben nooit van streek om de reden die ik denk, omdat ik voortdurend
probeer mijn gedachten te rechtvaardigen. Ik probeer ze voortdurend waar
te maken. Ik maak alles tot mijn vijand, zodat mijn woede gewettigd is en mijn
aanvallen gerechtvaardigd. Ik heb mij niet gerealiseerd hoezeer ik alles wat
ik zie heb misbruikt door het deze rol toe te kennen. Ik heb dit gedaan
om een gedachtensysteem te verdedigen dat mij pijn heeft gedaan
en dat ik niet langer wil. Ik ben bereid het te laten gaan.Les 52
De herhaling van vandaag behandelt deze ideeën:


Ik ben van streek omdat ik zie wat er niet is.

De werkelijkheid is nooit beangstigend. Het is onmogelijk dat ze mij van
streek kan maken. De werkelijkheid brengt slechts volmaakte vrede. Wan-
neer ik van streek ben, is het altijd omdat ik de werkelijkheid heb vervangen
met illusies die ik heb verzonnen. De illusies zijn van streek makend, omdat
ik hen werkelijkheid heb gegeven en dus de werkelijkheid als een illusie heb
beschouwd. Niets in Gods schepping is op enigerlei wijze beïnvloed
door deze verwarring van mij . Ik ben altijd van streek om niets.

Ik zie alleen het verleden.
Terwijl ik om mij heen kijk veroordeel ik de wereld die ik aanschouw.
Ik noem dit zien. Ik houd het verleden tegen alles en iedereen, hen tot mijn
vijanden makend. Wanneer ik mezelf heb vergeven en mij heb herinnerd Wie
ik ben, zal ik iedereen en alles wat ik zie zegenen. Er zal geen verleden
zijn en daarom geen vijanden. En ik zal met liefde kijken naar
alles wat ik voorheen faalde te zien.

Mijn geest wordt door gedachten uit het verleden in beslag genomen.
Ik zie alleen mijn eigen gedachten en mijn geest wordt door het verleden
in beslag genomen. Wat dan, kan ik zien zoals het is? Laat mij onthouden
dat ik naar het verleden kijk om te voorkomen dat het heden in mijn denken
begint te dagen. Laat mij begrijpen dat ik tijd tegen God probeer te
gebruiken. Laat mij leren het verleden weg te geven, en beseffen
dat ik door zo te handelen niets opgeef.

Ik zie niets zoals het nu is.
Als ik niets zie zoals het nu is, kan er waarlijk worden gezegd
dat ik niets zie. Ik kan alleen zien wat nu is. De keuze is niet het verleden
of het heden te zien; de keuze is louter al of niet te zien. Wat ik heb gekozen
te zien, heeft mij visie gekost. Nu wil ik opnieuw kiezen, opdat ik mag zien.

Mijn gedachten hebben geen enkele betekenis.
Ik heb geen privé gedachten. Toch zijn het alleen privé gedachten
waarvan ik mij bewust ben. Wat kunnen deze gedachten betekenen?
Zij bestaan niet en daarom betekenen zij niets. Toch is mijn geest deel
van de schepping en deel van zijn Schepper. Zou ik mij niet liever met het
denken van het universum verenigen, dan alles wat werkelijk van mij is te
verduisteren met mijn armzalige en betekenisloze
privé gedachten?Les 53
Vandaag zullen wij het volgende herhalen:


Mijn betekenisloze gedachten laten mij een betekenisloze wereld zien.

Daar de gedachten waarvan ik mij bewust ben niets betekenen, kan de
wereld die hen verbeeld geen betekenis hebben. Dat wat de voortbrenger
is van deze wereld, is krankzinnig en eveneens dat wat het voortbrengt. De
werkelijkheid is niet krankzinnig en ik heb werkelijke gedachten zowel
als krankzinnige. Ik kan daarom een werkelijke wereld zien, als ik
naar mijn werkelijke gedachten kijk als mijn gids om te zien.

Ik ben van streek omdat ik een betekenisloze wereld zie.
Krankzinnige gedachten zijn van streek makend. Zij brengen een wereld
voort waarin nergens orde is. Slechts chaos regeert een wereld die chaotisch
denken vertegenwoordigt en chaos kent geen wetten. Ik kan niet in vrede
in zo
n wereld leven. Ik ben dankbaar dat deze wereld niet werkelijk is en
dat ik haar helemaal niet hoef te zien tenzij ik ervoor kies haar waarde
te geven. En ik kies er niet voor waarde te geven aan wat totaal
krankzinnig is en geen betekenis heeft.

Een betekenisloze wereld veroorzaakt angst.
Het totaal krankzinnige veroorzaakt angst omdat het volledig
onbetrouwbaar is en geen basis voor vertrouwen biedt. Niets in waanzin
is betrouwbaar. Het biedt geen veiligheid en geen hoop. Maar zo
n wereld
is niet werkelijk. Ik heb haar de illusie van werkelijkheid gegeven en heb
onder mijn geloof daarin geleden. Nu kies ik ervoor om dit geloof in te
trekken en mijn vertrouwen in de werkelijkheid te plaatsen. Door
hiervoor te kiezen zal ik aan alle gevolgen van de wereld van
angst ontsnappen, omdat ik erken dat zij niet bestaat.

God heeft geen betekenisloze wereld geschapen.
Hoe kan een betekenisloze wereld bestaan als God deze niet heeft ge-
schapen? Hij is de bron van alle betekenis en alles wat werkelijk is, is in Zijn
Geest. Het is eveneens in mijn geest, omdat Hij het met mij heeft geschapen. Waar
om zou ik blijven lijden onder de gevolgen van mijn eigen krankzinnige gedachten,
wanneer de volmaaktheid van de schepping mijn thuis is? Laat mij de kracht
van mijn beslissing herinneren en herkennen waar ik werkelijk verblijf.

Mijn gedachten zijn beelden die ik heb gemaakt.
Wat ik ook zie reflecteert mijn gedachten. Het zijn mijn gedachten die mij
vertellen waar ik ben en wat ik ben. Het feit dat ik een wereld zie waarin lijden,
verlies en dood zijn, toont mij dat ik alleen maar de afbeelding van mijn krankzin-
nige gedachten zie en niet toesta dat mijn werkelijke gedachten hun weldadig licht
werpen op wat ik zie. Toch is Gods weg zeker. De beelden die ik heb gemaakt
kunnen niet tegen Hem zegevieren, daar het niet mijn wil is dat zij dat doen.
Mijn wil is de Zijne en ik zal geen andere goden voor Hem plaatsen.Les 54
Dit zijn de ideeën voor herhaling voor vandaag:


Ik heb geen neutrale gedachten.

Neutrale gedachten zijn onmogelijk, omdat alle gedachten vermogen hebben.
Zij zullen ofwel een valse wereld maken, ofwel mij naar de werkelijke wereld leiden.
Maar gedachten kunnen niet zonder gevolgen zijn. Zoals de wereld die ik zie uit mijn
denkfouten verrijst, zo zal de werkelijke wereld voor mijn ogen verrijzen wanneer ik
mijn fouten laat corrigeren. Mijn gedachten kunnen niet noch waar noch vals zijn.
Zij moeten het één of het ander zijn. Wat ik zie toont mij welke zij zijn.

Ik zie geen neutrale dingen.
Wat ik zie getuigt van wat ik denk. Als ik niet dacht, zou ik niet bestaan, omdat
leven gedachte is. Laat mij de wereld die ik zie beschouwen als de weergave van
mijn eigen geestestoestand. Ik weet dat mijn geestestoestand kan veranderen. En
daarom weet ik tevens dat de wereld die ik zie eveneens kan veranderen.

Ik ben niet alleen in het ervaren van de gevolgen van mijn zien.
Als ik geen privé gedachten heb, kan ik geen privé wereld zien. Zelfs het absurde
idee van scheiding moest gedeeld worden, voordat het de basis kon vormen van
de wereld die ik zie. Toch was dat delen een delen van niets. Ik kan ook een beroep
doen op mijn werkelijke gedachten, die alles met iedereen delen. Zoals mijn gedachten
van scheiding de scheidingsgedachten van anderen oproepen, zo wekken mijn wer-
kelijke gedachten de werkelijke gedachten in hen op. En de wereld die mijn
werkelijke gedachten mij tonen zal zowel in hen, als in mijn blikveld dagen.

Ik ben niet alleen in het ervaren van de gevolgen van mijn gedachten.
Ik ben in niets alleen. Alles wat ik denk, zeg, of doe onderwijst heel het uni-
versum. Een Zoon van God kan niet vruchteloos denken, spreken of handelen.
Hij kan in niets alleen zijn. Het is daarom in mijn vermogen om ieders geest
samen met de mijne te veranderen, want het vermogen van God is aan mij.

Ik ben vastbesloten te zien.
De gedeelde natuur van mijn gedachten herkennend, ben ik vastbesloten
te zien. Ik zal de getuigen aanschouwen die mij tonen dat het denken van de
wereld is veranderd. Ik zal het bewijs aanschouwen dat wat door mij heen werd
gedaan, liefde in staat heeft gesteld angst te vervangen, lachen om huilen te vervangen
en overvloed om verlies te vervangen. Ik zal de werkelijke wereld aanschouwen
en haar mij laten onderwijzen dat mijn wil en de Wil van God één zijn.Les 55
De herhaling van vandaag behelst het volgende:


Ik ben vastbesloten om dingen anders te zien.

Wat ik nu zie zijn slechts tekenen van ziekte, onheil en dood. Dit kan
niet zijn wat God voor Zijn welbeminde Zoon heeft geschapen. Juist het feit
dat ik zulke dingen zie, is het bewijs dat ik God niet begrijp. Daarom begrijp
ik ook Zijn Zoon niet. Wat ik zie vertelt mij dat ik niet weet wie ik ben. Ik
ben vastbesloten de getuigenissen tot de waarheid in mij te zien, eerder
dan de getuigenissen die mij een illusie van mijzelf tonen.

Wat ik zie is een vorm van wraak.
De wereld die ik zie, is nauwelijks de weergave van liefdevolle
gedachten. Het is een beeld van aanval op alles, door alles. Het is alles
behalve een weerspiegeling van de Liefde van God en de liefde van Zijn
Zoon. Het zijn mijn eigen aanvalsgedachten die dit beeld doen verrijzen.
Mijn liefdevolle gedachten zullen mij verlossen van deze waarneming
van de wereld en mij de vrede geven die God voor mij heeft bestemd.

Ik kan aan deze wereld ontsnappen door aanvalsgedachten op te geven.
Hierin ligt verlossing en nergens anders. Zonder aanvalsgedachten zou ik
geen wereld van aanval kunnen zien. Gelijk vergeving toestaat dat liefde in
mijn bewustzijn terug keert, zal ik een wereld van vrede, veiligheid en vreugde
zien. En het is dit wat ik verkies te zien, in plaats van wat ik nu aanschouw.

Ik neem niet mijn eigen beste belangen waar.
Hoe zou ik mijn eigen beste belangen kunnen herkennen, wanneer
ik niet weet wie ik ben? Wat ik denk dat mijn beste belangen zijn, zou
mij alleen maar meer aan de wereld van illusies binden. Ik ben bereid de
Gids te volgen die God mij gegeven heeft om uit te vinden wat mijn eigen
beste belangen zijn, inziend dat ik hen zelf niet kan waarnemen.

Ik weet niet waar iets toe dient.
Voor mij is het doel van alles te bewijzen dat mijn illusies over mijzelf wer-
kelijk zijn. Het is voor dit doel dat ik alles en iedereen probeer te gebruiken.
Het is hiervoor dat ik geloof dat de wereld dient. Daarom herken ik niet haar
werkelijke doel. Het doel dat ik aan de wereld heb gegeven heeft tot een
beangstigend beeld ervan geleid. Laat mij mijn geest openen voor het
werkelijke doel van de wereld, door het doel dat ik eraan heb
gegeven terug te nemen en de waarheid over haar te leren.Les 56
Onze herhaling voor vandaag beslaat het volgende:


Mijn aanvalsgedachten vallen mijn onkwetsbaarheid aan.

Hoe kan ik weten wie ik ben wanneer ik mijzelf als onder voortdurende
aanval zie? Pijn, ziekte, verlies, ouderdom en dood schijnen mij te bedreigen.
Al mijn hopen, wensen en plannen lijken overgeleverd te zijn aan de genade van
een wereld die ik niet kan beheersen. Toch zijn volmaakte veiligheid en volkomen
vervulling mijn erfenis. Ik heb getracht mijn erfenis weg te geven in ruil voor de
wereld die ik zie. Maar God heeft mijn erfenis veilig voor mij bewaard.
Mijn eigen werkelijke gedachten zullen mij leren wat het is.

Voor alles wil ik zien.
Inziend, dat wat ik zie reflecteert wat ik denk dat ik ben, besef ik dat
visie mijn grootste behoefte is. De wereld die ik zie getuigt van de angstige
natuur van het zelfbeeld dat ik heb gemaakt. Als ik mij wil herinneren wie ik ben,
is het essentieel dat ik dit beeld van mezelf laat gaan. Gelijk het door waarheid
is vervangen, zal visie mij zeker worden gegeven. En met deze visie
zal ik de wereld en mezelf met barmhartigheid en liefde bezien.

Voor alles wil ik anders zien.
De wereld die ik zie houdt mijn angstige zelfbeeld in stand en
verzekert haar continuïteit. Terwijl ik de wereld zie zoals ik haar nu zie,
kan de waarheid mijn bewustzijn niet binnentreden. Ik zal de deur achter
deze wereld voor mij laten openen, zodat ik eraan voorbij mag zien
naar de wereld die de Liefde van God weerspiegelt.

God is in alles wat ik zie.
Achter elk beeld dat ik heb gemaakt, blijft de waarheid onveranderd.
Achter elke sluier die ik over het gelaat van liefde heb getrokken, blijft haar
licht ongedimd. Voorbij al mijn krankzinnige wensen is mijn wil, verenigd met
de Wil van mijn Vader. God is nog steeds overal en in alles voor altijd. En
wij die deel van Hem zijn, zullen alsnog voorbij alle verschijningen
kijken en de waarheid achter hen allen herkennen.

God is in alles wat ik zie, want God is in mijn geest.
In mijn eigen geest, achter al mijn krankzinnige gedachten van scheiding
en aanval, is de kennis dat alles voor altijd één is. Ik heb de kennis van Wie
ik ben niet verloren, omdat ik haar ben vergeten. Zij is voor mij bewaard
in de Geest van God, Die Zijn Gedachten niet heeft verlaten. En ik,
die onder hen ben, ben één met hen en één met Hem.Les 57
Laten wij vandaag deze ideeën herhalen:


Ik ben niet het slachtoffer van de wereld die ik zie.

Hoe kan ik het slachtoffer van een wereld zijn die geheel ongedaan
kan worden gemaakt als ik zodanig kies? Mijn ketenen zijn losgemaakt.
Ik kan hen weg laten vallen, louter door dat te wensen. De gevangenisdeur
is open. Ik kan weggaan door er simpelweg uit te lopen. Niets houdt mij in
deze wereld. Alleen mijn wens om te blijven houdt mij gevangen. Ik wil
mijn krankzinnige wensen opgeven en eindelijk het zonlicht inlopen.

Ik heb de wereld die ik zie bedacht.
Ik heb de gevangenis verzonnen waarin ik mezelf zie. Ik hoef dit slechts
in te zien en ik ben vrij. Ik heb mezelf misleid in het geloof dat het mogelijk
is de Zoon van God gevangen te zetten. Ik heb mij pijnlijk vergist in dit geloof,
dat ik niet langer wil. De Zoon van God moet voor altijd vrij zijn. Hij is zoals
God hem heeft geschapen en niet wat ik van hem wil maken. Hij is waar
God wil dat hij is en niet waar ik dacht hem gevangen te houden.

Er is een andere manier van naar de wereld kijken.
Daar het doel van de wereld niet hetgene is dat ik aan haar heb toegeschreven,
moet er een andere manier van naar haar te kijken zijn. Ik zie alles ondersteboven
en mijn gedachten zijn het tegenovergestelde van de waarheid. Ik zie de wereld als een
gevangenis voor Gods Zoon. Het moet zo zijn dan dat de wereld in werkelijkheid
een plaats is waar hij in vrijheid kan worden gesteld . Ik wil de wereld zien zoals
zij is en haar zien als een plaats waar de Zoon van God zijn vrijheid vindt.

Ik zou vrede kunnen zien in plaats hiervan.

Wanneer ik de wereld zie als een plaats van vrijheid, besef ik
dat zij de wetten van God reflecteert, in plaats van de regels die ik
voor haar heb bedacht om te gehoorzamen. Ik zal begrijpen dat vrede,
niet oorlog, erin verblijft. En ik zal waarnemen dat vrede eveneens
verblijft in de harten van allen die deze plaats met mij delen.

Mijn geest is deel van Gods. Ik ben zeer heilig.
Wanneer ik de vrede van de wereld met mijn broeders deel, begin
ik te begrijpen dat deze vrede diep van diep in mijzelf komt. De wereld
die ik aanschouw heeft het licht van mijn vergeving aangenomen en straalt
vergeving naar mij terug. In dit licht begin ik te zien wat mijn illusies over
mijzelf verborgen hebben gehouden. Ik begin de heiligheid te begrijpen
van al wat leeft, mijzelf inbegrepen en hun eenheid met mij.Les 58
Deze ideeën zijn voor de herhaling van vandaag:


Mijn heiligheid omvat alles wat ik zie.

Van mijn heiligheid komt de waarneming van de werkelijke wereld. Nu
ik heb vergeven, zie ik mijzelf niet langer als schuldig. Ik kan de onschuld,
die de waarheid omtrent mij is, aanvaarden. Gezien door begrijpende
ogen is de heiligheid van de wereld alles wat ik zie, want ik kan
alleen de gedachten afbeelden die ik over mijzelf heb.

Mijn heiligheid zegent de wereld.
De waarneming van mijn heiligheid zegent niet alleen mij. Iedereen
en alles wat ik in haar licht zie, deelt in de vreugde die zij mij brengt. Er
is niets wat los staat van deze vreugde, want er is niets wat niet in mijn
heiligheid deelt. Zoals ik mijn heiligheid herken, zo straalt de heiligheid
van de wereld voort, om door iedereen gezien te worden.

Er is niets wat mijn heiligheid niet kan doen.
Mijn heiligheid is onbegrensd in haar kracht om te helen, omdat zij
onbegrensd is in haar kracht om te verlossen. Wat is er om van verlost te
worden, behalve illusies? En wat zijn alle illusies behalve valse ideeën over
mijzelf? Mijn heiligheid maakt hun allen ongedaan door de waarheid
over mijzelf te verklaren. In de aanwezigheid van mijn heiligheid,
die ik met God Zelf deel, verdwijnen alle idolen.

Mijn heiligheid is mijn verlossing.
Daar mijn heiligheid mij van alle schuld verlost, is het herkennen van
mijn heiligheid het herkennen van mijn verlossing. Het is tevens het herkennen
van de verlossing van de wereld. Wanneer ik eenmaal mijn heiligheid heb aanvaard,
kan niets mij bang maken. En omdat ik niet bang ben, moet iedereen in mijn
begrip delen, wat het geschenk van God is aan mij en aan de wereld.

Ik ben gezegend als een Zoon van God.
Hierin ligt mijn aanspraak op al het goede en alleen het goede. Ik ben
gezegend als een Zoon van God. Al het goede is van mij, omdat God dit voor
mij heeft bedoeld. Ik kan geen verlies, ontbering of pijn lijden vanwege Wie ik
ben. Mijn Vader steunt mij, beschermt mij en leidt mij in alles. Zijn zorg voor mij
is oneindig en is voor altijd bij mij. Ik ben voor eeuwig gezegend als Zijn Zoon.Les 59
De volgende ideeën zijn voor de herhaling van vandaag:


God gaat met mij, waar ik ook ga.

Hoe kan ik alleen zijn, wanneer God altijd met mij gaat? Hoe kan ik vol twijfel zijn
en onzeker over mezelf, wanneer volmaakte zekerheid in Hem verblijft? Hoe kan
ik door iets worden verstoord, wanneer Hij in absolute vrede in mij rust? Hoe kan
ik lijden, wanneer liefde en vreugde mij door Hem omringen? Laat mij geen illusies
over mezelf koesteren. Ik ben volmaakt, omdat God met mij gaat, waar ik ook ga.

God is mijn Kracht. Visie is Zijn Geschenk.
Laat mij vandaag niet op mijn eigen ogen vertrouwen om te zien. Laat mij
bereid zijn om mijn meelijwekkende illusie van zien te verruilen voor de visie
die door God is gegeven. De visie van Christus is Zijn geschenk en Hij heeft
deze aan mij gegeven. Laat mij vandaag een beroep op dit geschenk doen,
zodat deze dag mij mag helpen eeuwigheid te begrijpen.

God is mijn Bron. Los van Hem kan ik niet zien.
Ik kan zien wat God wil dat ik zie. Ik kan niets anders zien. Voorbij Zijn
Wil liggen enkel illusies. Het zijn deze die ik kies wanneer ik denk dat ik los
van Hem kan zien. Het zijn deze die ik kies wanneer ik door de ogen van het
lichaam probeer te zien. Nochtans is de visie van Christus mij gegeven
om die te vervangen. Het is door deze visie dat ik verkies te zien.

God is het licht waarin ik zie.
Ik kan niet zien in het duister. God is het enige licht. Daarom, als het
de bedoeling is dat ik zie, moet het door Hem zijn. Ik heb geprobeerd
te bepalen wat zien is en ik heb het mis gehad. Nu is het mij gegeven
te begrijpen, dat God het Licht is waarin ik zie. Laat mij visie
verwelkomen en de gelukkige wereld die zij mij zal tonen.

God is de Geest waarmee ik denk.
Ik heb geen gedachten die ik niet met God deel. Ik heb geen gedachten
los van Hem, omdat ik geen geest los van Hem heb. Als deel van Zijn
Geest zijn mijn gedachten de Zijne en Zijn gedachten de mijne.


TERUG