LUISTER WERELD


LUISTER NAAR DEZE ROEP...Allen van jullie daar buiten, waar of wie jij ook denkt dat jij bent,
jij bent naar deze bijeenkomst uitgenodigd. Dit is een viering van de thuiskomst
van de leraren van God. Jij bent één van ons zoals wij samen één zijn.
Wij nodigen jou uit voor de wonderbaarlijke bijeenkomst van de reunie van jouw geest
met de Geest van God.
Jij bent ver gekomen; jij bent veel dichter bij het einde van tijd
dan jij je realiseert. Nu is het eindelijk tijd jezelf vrij te maken van deze chaotische wereld
van eenzaamheid, verlies pijn en dood. Een wereld geconstrueerd door jouw eigen
nachtmerrie van zelfidentiteit. Het was louter een betekenisloze plek die jouw
voortdurende behoefte aan zelfopoffering en vernietiging rechtvaardigde.


Jij hebt het gebruikt om jouw zo lijkende bestaan te verrifieëren en onderhouden
en nu uiteindelijk is het onhoudbaar voor jou geworden. Kom dan en bevrijd jezelf
van deze last van angst en zelf-twijfel waarvan jij dacht dat het benodigd was als
een onontsnapbaar deel van jouw bestaan. Kom en bevrijd jezelf, dat de wereld
vrij mag zijn. Kom nu naar deze viering, jij die zo belast bent. Wij nodigen jou uit
om de onvergelijkbare helende energieën van liefde te ervaren die van deze eeuwig
uitbreidende cirkel van verzoening uitstralen. Het wordt gevormd door leraren van God
door hun oncompromisloze toewijding aan en herkenning van de wonderbaarlijke,
spontane transformatie en illuminatie van hun individuele geest en lichaam.

Luister aandachtig. Wees waakzaam voor de liefde die jou omgeeft.
Kom en leg alle grief en jouw oude meelijwekkende hulpeloze zelf weg.
Jij treed een gloednieuw, toch aloud, snel gang makend continuüm van tijd binnen,
waarin jij jezelf zult herkennen als een volmaakte schepping van God. Het is belangrijk
te onthouden terwijl jij dit nieuwe continuüm binnentreed, dat het volkomen onmogelijk
voor jou is om een vreemde te ontmoeten, ergens waar dan ook. De celebranten van deze
-eind van tijd- bijeenkomst die deze voortdurende ervaring van de genade van God ervaren,
zijn uiteindelijk louter onderwerpen in het drama van jouw eigen voortdurende tijdelijke
werkelijkheid. Jij kent elke celebrant hier en jij kent hen goed, want inderdaad,
in welke vorm zij ook voor komen, zij behouden voor jou elke liefdevolle
gedachte en daad die jij hebt gedeeld sinds tijd begon.

Zij zijn al de levendige beelden gevat in het wonder van jouw eigen
persoonlijke wedergeboorte en wederopstanding. Herinner je tevens deze oude wereld
van verlatenheid en scheiding die jij hiervoor met hen deelde; al die grillige beelden in jullie
gezamenlijke herinneringen van dood, die voortkwamen uit jullie tijdelijke incursie
in deze wereld zijn allen voorbij en verdwenen en, in feite waren zij allen
een lange tijd geleden voorbij en verdwenen.

Zij zijn slechts de geschiedenis van een vergissing lang geleden voorbij en vergeten.
Bevrijd hen van de gevangenschap van tijd en ruimte die bevreesd bij elkaar gefantaseerd
werd door jouw eigen betekenisloze tijdelijke identiteit. Zie hoe zij naar licht opspringen,
samen met jou terwijl jij de onuitsprekelijke metamorfose van jouw eigen menselijke
identiteit naar de enkelvoudige geest van eeuwig scheppende werkelijkheid vervult.

Welkom terug dan, van een reis die nergens naar toe ging en in werkelijkheid
in het geheel geen tijd in beslag nam. Want in werkelijkheid, heb jij jouw thuis in de Hemel
nooit verlaten. Kom goedgunstig dit grensgebied tussen tijd en eeuwigheid binnen, met vergeving
en liefde in jouw hart, opdat jij de wonderbaarlijke zekerheid mag ervaren dat jij nog altijd
en steeds bent geweest, de volmaakte vreugde en het geluk dat de eeuwig scheppende Geest
van God is. Zie dan het licht dat overal om jou heen is. Zie dan de vreugde van deze leraren
als zij aan jou verklaren dat jij volmaakt bent zoals God jou heeft geschapen.

Welkom, welkom allen.


TERUG