HET PROBLEEM
EN HET ANTWOORDDe Bijbel verteld jou om “gelijk de kinderkens” te worden. Kleine kinderen
herkennen dat zij niet begrijpen wat zij waarnemen en dus vragen zij wat het be-
tekent. Maak niet de vergissing van geloven dat jij weet wat jij waarneemt, want
de betekenis ervan is voor jou verloren. Maar de Heilige Geest heeft de betekenis er
van voor jou bewaard en als jij het Hem voor jou laat interpreteren, zal Hij herstellen
wat jij hebt weggegooid. Zolang als jij denkt dat jij de betekenis ervan kent, zul
jij geen behoefte zien om het aan hem te vragen. Toch ken jij de betekenis van
wat jij ook waarneemt niet. Niet één gedachte die jij hebt is geheel waar.

Dit te herkennen is jouw stevige begin. Jij bent niet misleid; jij hebt in het
geheel geen leiding aanvaard. Instructie in waarneming is jouw grote behoefte,
want jij begrijpt niets. Herken dat, maar accepteer het niet, want begrijpen is jouw
erfenis. Waarnemingen worden geleerd en jij bent niet zonder Leraar. Maar jouw be-
reidheid om van Hem te leren is afhankelijk van jouw bereidheid om vraagtekens te
zetten bij alles wat jij jezelf hebt geleerd, want jij die verkeerd hebt geleerd zou niet
jouw eigen leraar moeten zijn. Niemand kan de waarheid achterhouden, behalve
voor zichzelf. Toch zal God het antwoord wat Hij jou gaf niet wegdoen.
Vraag dan om wat het jouwe is, maar dat jij niet hebt gemaakt
en verdedig jezelf niet tegen de waarheid.

Jij hebt het probleem gemaakt wat God heeft beantwoord. Stel jezelf
daarom één eenvoudige vraag: “Wil ik het probleem, of wil ik het antwoord?”
Besluit voor het antwoord en jij zult het hebben, want jij zult het zien zoals het
is en het is reeds het jouwe. Jij hebt het antwoord gehoord, maar jij hebt de
vraag verkeerd begrepen. Jij hebt geloofd dat de Heilige Geest om leiding
te vragen, hetzelfde is als om deprivatie te vragen. Kleine kinderen
van God, jullie begrijpen jullie Vader niet.

Jij gelooft in een wereld die neemt, want jij gelooft dat jij kunt verwerven
door te nemen. Maar door die waarneming heb jij het zicht op de werkelijke
wereld verloren. Jij bent bang voor de wereld zoals jij die ziet, maar de werkelijke
wereld is nog steeds de jouwe door erom te vragen. Ontken haar niet aan jezelf,
want zij kan jou alleen maar bevrijden. Niets van God zal zijn Zoon tot slaaf maken,
die Hij vrij heeft geschapen en wiens vrijheid is beschermd door Zijn Wezen.

Gezegend ben jij die de waarheid zonder angst aan God zult vragen, want
alleen zo kun jij leren dat in Zijn antwoord de verlossing van angst ligt. Prachtig
Kind van God, jij vraagt alleen maar om wat ik jou heb beloofd. Geloof jij dat ik
jou zou misleiden? Het Koninkrijk der Hemelen is in jou. Geloof dat de waarheid in
mij is, want ik weet dat zij in jou is. Gods Zonen hebben niets dat zij niet delen. Vraag
enige Zoon van God om de waarheid en jij hebt het aan mij gevraagd. Niet één van
ons of hij heeft de waarheid in zich, om te geven aan eenieder die het van hem vraagt.
Vraag om het even wat van Gods Zoon en Zijn Vader zal jou antwoorden, want
Christus is niet misleid in Zijn Vader en Zijn Vader is niet misleid in Hem.

Bezie niemand behalve door de leiding van de Heilige Geest, want
Hij zal jou van alle veroordeling verlossen. Accepteer Zijn helende
vermogen en gebruik het voor allen die Hij jou stuurt, want Hij
wil de Zoon van God helen in wie Hij niet is misleid.

Kinderen nemen schrikaanjagende spoken, monsters en draken
waar en zij zijn met schrik vervuld. Maar als zij iemand die zij vertrouwen
om de werkelijke betekenis van wat zij waarnemen vragen en bereid zijn om hun
interpretaties te laten gaan ten gunste van de werkelijkheid, dan gaat hun angst er ook
vandoor. Wanneer een kind wordt geholpen om zijn spook naar een gordijn te vertalen,
zijn monster naar een schaduw en zijn draak naar een droom, is hij niet langer bang
en lacht blijmoedig om zijn eigen angst. Jullie, mijn kinderen, zijn bang voor jullie
broeders, jullie Vader en voor jezelf. Maar jij bent louter in hen misleid.

Vraag wat zij zijn van de Onderwijzer van de Werkelijkheid en hoor Zijn
antwoord en ook jij zult lachen om jouw angsten en ze met vrede vervangen. Want
angst ligt niet in de werkelijkheid, maar in de geesten van kinderen die het niet begrijpen.
Het is alleen hun gebrek aan begrip die hun beangstigt en wanneer zij leren waarachtig
waar te nemen zijn zij niet bang. En vanwege dit zullen zij opnieuw om de waarheid
vragen wanneer zij bang zijn. Het is niet de werkelijkheid van jouw broeders,
jouw Vader, of jezelf die jou beangstigt. Jij weet niet wie zij zijn en
dus neem jij hun waar als spoken, monsters en draken.

Vraag hun werkelijkheid van de Ene Die het weet en Hij zal jou vertellen
wie zij zijn. Want jij begrijpt hun niet en omdat jij bent misleid in wat jij ziet, heb
jij de werkelijkheid nodig om jouw angsten te ontbinden. Zou jij jouw angsten niet
voor de waarheid omruilen, als de ruil de jouwe is door te vragen? Want als God niet
in jou is misleid, dan kun jij alleen door jezelf misleid zijn. Maar jij kunt de waarheid
omtrent jezelf van de Heilige Geest leren, Die jou zal leren dat, als een deel van God,
misleiding in jou onmogelijk moet zijn. Wanneer jij jezelf zonder misleiding waar-
neemt, zul jij de werkelijke wereld accepteren in plaats van de valse die jij
hebt gemaakt. En dan zal jouw Vader Zich naar jou neerbuigen en de
laatste stap voor jou nemen, door jou tot Zichzelf op te heffen.
Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus.
De gehele weergave van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd
als Hoofdstuk 11 van Een Cursus In Wonderen
TERUG