HET SPEL
VAN VERLOSSINGJij kunt aan verlossing denken als een spel dat gelukkige kinderen
spelen. Het werd ontworpen door Eén Die Zijn kinderen liefheeft en
Die hun angstige speeltjes zou vervangen met vreugdevolle spelen die hun
leren dat het spel van angst voorbij is. Zijn spel onderwijst in geluk want
er is geen verliezer. Iedereen die speelt moet winnen en in zijn winnen is het
winnen van iedereen verzekerd. Het spel van angst is blijmoedig weggelegd,
wanneer kinderen de voordelen in krijgen te zien die verlossing brengt.

Jij, die hebt gespeeld dat jij voor hoop was verloren, in de steek
gelaten door jouw Vader, alleen en met vrees vervuld achtergelaten in
een beangstigende wereld; gek gemaakt door zonde en schuld, wees nu
gelukkig. Dat spel is voorbij. Nu is een stille tijd gekomen waarin wij de
speeltjes van schuld wegdoen en onze zonderlinge en kinderachtige gedachten
van zonde voor eeuwig buiten de pure en heilige geesten van de Hemelse
Kinderen en de Zonen van God sluiten. Wij pauzeren slechts een moment
langer om ons laatste gelukkige spel op deze aarde te spelen. En dan
gaan wij, om onze rechtmatige plaats in te nemen waar de
waarheid verblijft en spelletjes betekenisloos zijn.

Zo eindigt het verhaal. Laat deze dag het laatste hoofdstuk dichter naar
de wereld brengen, opdat iedereen mag leren dat de sprookjes die hij heeft
gelezen - van een schrikwekkende lotsbestemming, de verijdeling van al zijn
hopen, zijn armoedige verdediging tegen een wraak die hij niet kan ontkomen
- slechts zijn eigen ontchoochelde fantasie was. Gods dienaren zijngekomen om
hem te wekken uit de duistere dromen die dit verhaal heeft opgeroepen in zijn
verwarde, verbijsterde herinnering aan dit vervormde vertelsel. Gods
Zoon kan eindelijk lachen met te leren dat dit niet waar is.
Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus.
De gehele weergave van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd
als Werkboekles 153 van Een Cursus In Wonderen
TERUG