TIJD...
HET CHRONISCHE BEKLAGHoe laat is het?
Deze simpele vraag wordt heden ten dage mogelijk vaker dan ooit
gesteld. In onze met klokken bezaaide maatschappij is het antwoord
nooit verder dan een blik weg en dus kunnen wij onze dagen gelukzalig
in nog kleinere vermeerderingen voor nog nauwsluitender afspraken
opdelen, zeker dat wij altijd zullen weten wat de tijd is.

Moderne wetenschappelijke openbaringen omtrent tijd echter, maken de
vraag eindeloos frustrerend. Als wij een preciese kennis van de tijd zoeken,
lost het ontwijkende infinitief van het ‘nu’ op in verspreide zwerm nanosecon-
den. Gebonden door de snelheid van licht en het tempo van zenuwimpulsen,
schetsen onze waarnemingen de wereld haar zoals zij een moment geleden was,
want alles wat ons bewustzijn anders voorwendt; wij kunnen het nooit inhalen.
Zelfs in principe ontsnapt volmaakte synchroniteit ons. Relativiteit dicteert
dat, zoals een vreemde siroop, tijd op bewegende treinen langzamer vloeit
dan in de stations en sneller in de bergen dan in de valleien. De tijd op
ons polshorloge is niet exact hetzelfde als de tijd in ons hoofd.

Onze intuïties zijn diepgaand paradoxaal. Tijd heelt alle wonden, maar het
is eveneens de grote vernietiger. Tijd is relatief, maar tevens meedogenloos.
Er is tijd voor elk doel onder de hemel, maar er is nooit genoeg. Tijd vliegt,
kruipt en jaagt. Seconden kunnen zowel gespleten als gerekt worden. Net
zoals de getijden wacht tijd op niemand, maar in dramatische momenten
staat het eveneens stil. Tijd is zo persoonlijk als de maat van iemand zijn
hartslag, maar zo publiekelijk als de klokkentoren op het stadsplein.
Wij doen ons best om de tegenstrijdigheden overeen te brengen.

En natuurlijk is tijd geld. Tijd is de partner van verandering, de
antagonist van snelheid, de valuta waar wij aandacht aan besteden.
Tijd is ons dierbaarste, onvervangbare handelsgoed. Toch houden wij
vol dat wij niet weten waar het naar toe gaat en verslapen er een derde van.
Ondertussen kan geen van ons werkelijk rekenschap geven voor hoeveel
wij nog over hebben. Wij kunnen honderden manieren vinden om tijd
te besparen, maar de overgebleven hoeveelheid neemt gestadig af.Uit
: Sientific American


~


EEN NIEUWE VISIE...

HIJ DIE TIJD VOOR JOU OVERSTIJGT
BEGRIJPT WAAR TIJD TOE DIENT


Elk ogenblik is een schone smetteloze geboorte, waarin de Zoon van God
vanuit het verleden in het heden tevoorschijn komt. En het heden strekt zich voor
eeuwig uit. Het is zo prachtig en zo schoon van schuld, dat er niets behalve geluk is.
Geen duisternis wordt hier herinnerd en zijn onsterfelijkheid en vreugde zijn nu.

Deze les neemt geen tijd. Want wat is tijd, zonder verleden of toekomst? Het heeft
tijd in beslag genomen om jou zo volledig te misleiden, maar het neemt in het geheel
geen tijd om te zijn wat jij bent. Begin met de Heilige Geest Zijn gebruik van tijd te
oefenen als een leermiddel voor geluk en vrede. Neem dit ogenblik - nu - en denk
eraan als alles wat er aan tijd is. Niets kan jou hier vanuit het verleden bereiken en
het is hier dat jij volledig bent vrijgesproken, volledig vrij en geheel zonder ver-
doeming bent. Vanuit dit heilige ogenblik, waarin heiligheid is geboren, zul jij
zonder angst verdergaan in tijd en zonder het gevoel van verandering met tijd.

Tijd is onvoorstelbaar zonder verandering en heiligheid verandert niet. Leer
van dit moment meer dan louter dat de hel niet bestaat. In dit verlossende
ogenblik ligt de Hemel. En de Hemel zal niet veranderen, want de geboorte in
het heilige heden is verlossing van verandering. En verandering is een illusie,
onderwezen door hen die zichzelf niet als schuldloos konden zien. Er is
geen verandering in de Hemel, want er is geen verandering in God.

In het heilige moment, waarin jij jezelf als stralend met vrijheid ziet, zul jij je
God herinneren. Want Hem te herinneren is vrijheid te herinneren. Wanneer
jij wordt verleid om jezelf te laten ontmoedigen door de gedachte hoe lang het
wel niet zal nemen, vraag jezelf dan: “Hoe lang is een moment?” Zou jij niet zo’n
kort ogenblik aan de Heilige Geest kunnen geven voor jouw Verlossing? Hij vraagt
niet meer, want Hij heeft geen behoefte aan meer. Het neemt veel langer in beslag om
jou te leren hoe bereid te zijn dit aan Hem te geven, dan voor Hem om dit minieme
ogenblik aan te wenden om jou het geheel van de Hemel te geven. In ruil voor dit
moment, staat Hij klaar om jou de herinnering aan de Eeuwigheid te geven.

Jij zult dit ogenblik nooit aan de Heilige Geest geven ten behoeve van
jouw eigen verlossing, terwijl jij onbereid ben het aan jouw broeders te geven
ten behoeve van hen verlossing. Want het moment van heiligheid is gedeeld en kan
niet alleen het jouwe zijn. Onthoud dan, wanneer jij verleid wordt een broeder aan
te vallen, dat zijn moment van verlossing het jouwe is. Wonderen zijn het ogenblik
van verlossing dat jij aanbiedt en zult ontvangen. Zij getuigen van jouw bereidheid
om verlost te zijn en tijd aan de Heilige Geest te geven voor Zijn gebruik ervan.
Hoe lang is een ogenblik? Het is zo kort voor jouw broeders als het voor jou
is. Oefen met dit gezegende ogenblik van vrijheid aan allen aan te bieden
die aan tijd gebonden zijn en maak aldus tijd hun vriend voor hen.

De Heilige Geest geeft hun gezegende moment aan jou, door jouw geven
ervan. Terwijl jij geeft, biedt hij het jou aan. Wees niet onbereid om te geven
wat jij van Hem zou willen ontvangen, want jij verenigt je met Hem in geven. In
de kristalheldere schoonheid van de verlossing die jij geeft, is jouw onmiddelijke
ontsnapping aan schuld. Jij moet heilig zijn, als jij heiligheid aanbiedt. Hoe lang is
een ogenblik? Zolang als het nodig heeft om opnieuw de volmaakte geestelijke
gezondheid, volmaakte vrede en volmaakte liefde voor iedereen, voor God
en voor jouzelf te vestigen. Zolang als het in beslag neemt om onsterfelijk-
heid te herinneren en jouw onsterfelijke scheppingen die haar met jou
delen. Zo lang als het nodig heeft om alle maaksels van het ego
te overstijgen en tot jouw Vader op te stijgen.

Tijd is jouw vriend, als jij het gebruik
ervan aan de Heilige Geest overlaat.
Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus.
De gehele weergave van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd
als Hoofdstuk 15 van Een Cursus In Wonderen.TERUG