Twee vrouwen

De visie van Christus

Het ego tracht jou te onderwijzen hoe de gehele wereld te verwerven en jouw eigen ziel te verliezen. De Heilige Geest onderwijst dat jij je eigen ziel niet kunt verliezen en dat er geen winst is in de wereld, want van zichzelf brengt zij niets op.

Te investeren in iets zonder winst, is zonder meer jezelf te verarmen en de kosten zijn hoog. Niet alleen is er geen winst in de investering, maar de prijs voor jou is enorm. Want deze investering kost jou de werkelijkheid van de wereld door de jouwe te ontkennen en geeft jou niets in ruil. Jij kunt jouw ziel niet verkopen, maar jij kunt jouw bewustzijn ervan verkopen.

Jij kunt de ziel niet waarnemen, maar jij zult die niet kennen zolang jij iets anders als waardevoller beschouwt. De Heilige Geest is jouw kracht omdat Hij niets behalve jouw ziel als jou beschouwt. Hij is Zich volmaakt bewust dat jij jezelf niet kent en Zich volmaakt bewust van hoe jou te onderwijzen wat jij bent.

Omdat Hij van jou houdt, zal Hij jou blijmoedig onderwijzen waar Hij van houdt, want Hij wil het delen. Omdat Hij jou altijd herinnert kan Hij jou jouw waarde niet laten vergeten. Want de Vader houdt nooit op met Hem aan Zijn Zoon te herinneren en Hij houdt nooit op met Zijn Zoon aan de Vader te herinneren. God is vanwege Hem in jouw herinnering.

Jij koos jouw Vader te vergeten, maar jij wilde dat niet doen. En daarom kun jij anders kiezen. Zoals het mijn keuze was, is het de jouwe. Jij wilt de wereld niet. Het enige van waarde erin is welk deel ervan ook jij met liefde beziet. Dat geeft haar de enige werkelijkheid die zij ooit zal bezitten. Haar waarde is niet in zichzelf, maar de jouwe is in jou. Zoals zelfwaardering van uitbreiding van het zelf komt, zo komt de waarneming van zelfwaardering van de projectie van liefdevolle gedachten naar buiten.

De werkelijke wereld is het geschenk van de Heilige Geest en dus behoort zij jou toe. Correctie is voor al diegenen die niet kunnen zien. De ogen van de blinden te openen is de missie van de Heilige Geest, want Hij weet dat zij hun visie niet hebben verloren, maar louter slapen. Hij zal hun ontwaken uit de slaap van vergeten - naar de herinnering van God. De ogen van Christus zijn open en Hij zal op wat jij ook ziet met liefde kijken, als jij zijn visie als de jouwe accepteert.

De Heilige Geest bewaart de visie van Christus voor elke Zoon van God die slaapt. In Zijn aanzicht is de Zoon van God volmaakt en Hij verlangt ernaar Zijn visie met jou te delen. Hij zal jou de werkelijke wereld tonen, want God gaf jou de Hemel. Door Hem roept jouw Vader Zijn Zoon om zich te herinneren. Het ontwaken van Zijn Zoon begint met de investering in de werkelijke wereld en hierdoor zal hij leren in zichzelf te herinvesteren. Want de werkelijkheid is één met de Vader en de Zoon - en de Heilige Geest zegent de werkelijke wereld in Hen Naam.

Wanneer jij deze werkelijke wereld hebt gezien, zoals jij zeker zult doen, zul jij je Ons herinneren. Maar jij moet de prijs van slapen leren en weigeren die te betalen. Alleen dan zul jij beslissen te ontwaken. En dan zal de werkelijke wereld naar jouw ogen springen, want Christus heeft nooit geslapen. Hij wacht om gezien te worden, want Hij heeft nooit het zicht op jou verloren. Hij kijkt stilletjes op de werkelijke wereld, welke Hij met jou wil delen, want Hij weet van de Vader Zijn liefde voor Hem. En in dit weten, zal Hij jou geven wat het jouwe is.

In volmaakte vrede wacht Hij aan Zijn Vaders altaar en houdt de liefde van de Vader aan jou voor, in het kalme licht van de zegening van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest zal iedereen naar huis naar zijn Vader leiden, waar Christus als Hemzelf wacht. Elk Kind van God is één in Christus, want zijn Wezen is in Christus, zoals Christus in God is.

Christus Zijn liefde voor jou is Zijn liefde voor Zijn Vader, Die Hij kent omdat Hij Zijn Vaders liefde voor Hem kent. Wanneer de Heilige Geest jou ten lange leste naar Christus heeft geleid, aan het altaar voor Zijn Vader, smelt waarneming kennis binnen; want waarneming is zo heilig geworden dat haar overgaan naar Heiligheid louter haar natuurlijke uitstraling is.

Liefde verplaatst zich naar liefde zonder enige tussenkomst, want de situaties zijn identiek. Alleen het vermogen om deze overgang te maken is het product van leren. Als jij meer en meer overeenkomstige elementen in alle situaties waarneemt, neemt de overdracht van jouw training, onder de leiding van de Heilige Geest, toe en wordt gegeneraliseerd.

Langzaamaan leer jij om het toe te passen op iedereen en alles, want zijn toepasbaarheid is universeel. Wanneer dit is volbracht zijn waarneming en kennis zo overeenkomstig geworden dat zij de unificatie van de Wetten van God delen. Wat Eén is, kan niet als gescheiden worden waargenomen en de ontkenning van de scheiding is het herstel van kennis.

Aan het altaar van God wordt de heilige waarneming van Gods Zoon zo verlicht dat licht erin binnenstroomt en de Geest van Gods Zoon schijnt in de Geest van de Vader en wordt Er één mee. Heel zachtjes schijnt God op Zichzelf en heeft de de extentie van Zichzelf, die Zijn Zoon is, lief. De wereld heeft geen doel als het overgaat in het Doel van God. Want de werkelijke wereld is stilletjes de Hemel binnengeglipt, waar al het eeuwige erbinnen altijd is geweest. Daar verenigen de Verlosser en de verloste zich in de volmaakte liefde van God en van elkander. De Hemel is jouw thuis en in daar het in God is moet het eveneens in jou zijn.

Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus. De gehele weergave van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd in deel VI van hoofdstuk 12 in de tekst van een cursus in wonderen

De kleine hindernis

Alle leren is een hulp of een hindernis naar de Hemelpoort. Niets ertussenin is mogelijk...

Het wegnemen van de sluier

Naast jou staat iemand die jou de kelk van Verzoening aanbiedt, want de Heilige Geest is in hem...

Ervaring en waarneming

Het is onmogelijk niet te geloven wat jij ziet, maar het is overeenkomstig onmogelijk te zien wat jij niet gelooft...

Verzoening zonder opoffering

De boodschap van de kruisiging is erg simpel en volmaakt duidelijk, onderwijs louter liefde, want dat is wat jij bent...

Liefde zonder conflict

In jouw eigen onderbewustzijn ligt de verklaring van jouw verlossing, God heeft jou alles gegeven...

De wortel van alle kwaad

Jij bent eveneens vrij om je in mijn wederopstanding te verenigen....

De stem voor God

In de bijbel wordt er naar De Heilige Geest verwezen als de Heler, de Trooster en de Gids...

Het alternatief voor angstdromen

Hoe kun jij kinderen beter en liefdevoller wekken dan met een zachtaardige Stem die hun niet zal beangstigen...

Het probleem en het antwoord

Gezegend ben jij die de waarheid zonder angst aan God zult vragen, want in Zijn antwoord ligt de verlossing van angst...

Vergeving en vrede

Hoe mooi is de wereld wiens doel de vergeving van Gods Zoon is! Zo vrij van angst, zo gevuld met zegening en geluk...

Ik hoef niets te doen

Het lichaam wordt altijd herinnerd of geanticipeerd, maar nooit gewoonweg als hier en nu ervaren...

De droom en de werkelijkheid

De Heilige Geest neemt jou teder bij de hand en leid jou zachtjes terug naar de waarheid...

De resolutie van de droom

De Christus in jou is heel stil. Hij weet waar jij heen gaat en Hij leidt jou daar in zachtmoedigheid en zegening naartoe...

De vergeten melodie

Luister, en zie of jij je een aloud lied herinnert dat jij zo lang geleden kende en dat jou dierbaarder was dan iets...

Aan het lichaam voorbij

Vrede zal zich met jou verenigen, simpelweg omdat jij bereid bent geweest alle beperkingen te laten gaan...

Licht in de droom

Geen licht in de Hemel, of het gaat met jou mee. Geen straal die voor eeuwig in de Geest van God schijnt, of hij schijnt op jou...

Het einde van opoffering

Het teken van Kerstmis is een ster, een licht in de duisternis. Zie het niet buiten jouzelf, maar stralend in de Hemel van binnen...

Kleinheid versus grootheid

Er is een diepe verantwoordelijkheid die jij jezelf bent verschuldigd en één die jij moet leren altijd te onthouden...