DE VISIE
VAN CHRISTUSHet ego tracht jou te onderwijzen hoe de gehele wereld te verwerven en
jouw eigen ziel te verliezen. De Heilige Geest onderwijst dat jij je eigen ziel
niet kunt verliezen en dat er geen winst is in de wereld, want van zichzelf brengt
zij niets op. Te investeren in iets zonder winst, is zonder meer jezelf te verarmen en
de kosten zijn hoog. Niet alleen is er geen winst in de investering, maar de prijs voor
jou is enorm. Want deze investering kost jou de werkelijkheid van de wereld
door de jouwe te ontkennen en geeft jou niets in ruil. Jij kunt jouw ziel niet
verkopen, maar jij kunt jouw bewustzijn ervan verkopen.

Jij kunt de ziel niet waarnemen, maar jij zult die niet kennen zolang jij iets anders
als waardevoller beschouwt. De Heilige Geest is jouw kracht omdat Hij niets behalve
jouw ziel als jou beschouwt. Hij is Zich volmaakt bewust dat jij jezelf niet kent en Zich
volmaakt bewust van hoe jou te onderwijzen wat jij bent. Omdat Hij van jou houdt, zal
Hij jou blijmoedig onderwijzen waar Hij van houdt, want Hij wil het delen. Omdat Hij
jou altijd herinnert kan Hij jou jouw waarde niet laten vergeten. Want de Vader houdt
nooit op met Hem aan Zijn Zoon te herinneren en Hij houdt nooit op met Zijn
Zoon aan de Vader te herinneren. God is vanwege Hem in jouw herinnering.

Jij koos jouw Vader te vergeten, maar jij wilde dat niet doen. En daarom kun
jij anders kiezen. Zoals het mijn keuze was, is het de jouwe. Jij wilt de wereld niet.
Het enige van waarde erin is welk deel ervan ook jij met liefde beziet. Dat geeft haar de
enige werkelijkheid die zij ooit zal bezitten. Haar waarde is niet in zichzelf, maar de jouwe
is in jou. Zoals zelfwaardering van uitbreiding van het zelf komt, zo komt de waarne-
ming van zelfwaardering van de projectie van liefdevolle gedachten naar buiten.

De werkelijke wereld is het geschenk van de Heilige Geest en dus behoort zij
jou toe. Correctie is voor al diegenen die niet kunnen zien. De ogen van de blinden
te openen is de missie van de Heilige Geest, want Hij weet dat zij hun visie niet hebben
verloren, maar louter slapen. Hij zal hun ontwaken uit de slaap van vergeten - naar
de herinnering van God. De ogen van Christus zijn open en Hij zal op wat jij
ook ziet met liefde kijken, als jij zijn visie als de jouwe accepteert.

De Heilige Geest bewaart de visie van Christus voor elke Zoon van God
die slaapt. In Zijn aanzicht is de Zoon van God volmaakt en Hij verlangt ernaar
Zijn visie met jou te delen. Hij zal jou de werkelijke wereld tonen, want God gaf
jou de Hemel. Door Hem roept jouw Vader Zijn Zoon om zich te herinneren. Het
ontwaken van Zijn Zoon begint met de investering in de werkelijke wereld en hierdoor
zal hij leren in zichzelf te herinvesteren. Want de werkelijkheid is één met de Vader
en de Zoon - en de Heilige Geest zegent de werkelijke wereld in Hen Naam.

Wanneer jij deze werkelijke wereld hebt gezien, zoals jij zeker zult doen, zul jij je
Ons herinneren. Maar jij moet de prijs van slapen leren en weigeren die te betalen.
Alleen dan zul jij beslissen te ontwaken. En dan zal de werkelijke wereld naar jouw
ogen springen, want Christus heeft nooit geslapen. Hij wacht om gezien te worden,
want Hij heeft nooit het zicht op jou verloren. Hij kijkt stilletjes op de werkelijke
wereld, welke Hij met jou wil delen, want Hij weet van de Vader Zijn liefde
voor Hem. En in dit weten, zal Hij jou geven wat het jouwe is.

In volmaakte vrede wacht Hij aan Zijn Vaders altaar en houdt de liefde van
de Vader aan jou voor, in het kalme licht van de zegening van de Heilige Geest.
Want de Heilige Geest zal iedereen naar huis naar zijn Vader leiden, waar Christus
als Hemzelf wacht. Elk Kind van God is één in Christus, want zijn Wezen is in Christus,
zoals Christus in God is. Christus Zijn liefde voor jou is Zijn liefde voor Zijn Vader, Die
Hij kent omdat Hij Zijn Vaders liefde voor Hem kent. Wanneer de Heilige Geest
jou ten lange leste naar Christus heeft geleid, aan het altaar voor Zijn Vader,
smelt waarneming kennis binnen; want waarneming is zo heilig geworden
dat haar overgaan naar Heiligheid louter haar natuurlijke uitstraling is.

Liefde verplaatst zich naar liefde zonder enige tussenkomst, want de situaties
zijn identiek. Alleen het vermogen om deze overgang te maken is het product van
leren. Als jij meer en meer overeenkomstige elementen in alle situaties waarneemt,
neemt de overdracht van jouw training onder de leiding van de Heilige Geest toe en
wordt gegeneraliseerd. Langzaamaan leer jij om haar toe te passen op iedereen en
alles, want haar toepasbaarheid is universeel. Wanneer dit is volbracht zijn waarne-
ming en kennis zo overeenkomstig geworden dat zij de unificatie van de Wetten
van God delen. Wat Eén is, kan niet als gescheiden worden waargenomen
en de ontkenning van de scheiding is het herstel van kennis.

Aan het altaar van God wordt de heilige waarneming van Gods Zoon zo
verlicht dat licht erin binnenstroomt en de Geest van Gods Zoon schijnt in de
Geest van de Vader en wordt er één mee. Heel zachtjes schijnt God op Zichzelf en
heeft de de extentie van Zichzelf, die Zijn Zoon is, lief. De wereld heeft geen doel als
het overgaat in het Doel van God. Want de werkelijke wereld is stilletjes de Hemel
binnengeglipt, waar al het eeuwige erbinnen altijd is geweest. Daar verenigen de
Verlosser en de verloste zich in de volmaakte liefde van God en van elkander.
De Hemel is jouw thuis en daar het in God is moet het eveneens in jou zijn.Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus.
De gehele weergave van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd
als Hoofdstuk 12 van Een Cursus In Wonderen.
TERUG