H
oe is vrede mogelijk
in deze wereld?


Dit is een vraag die iedereen dient te stellen. Zeker lijkt vrede onmogelijk hier.
Toch, het Woord van God belooft andere dingen die onmogelijk lijken zowel als
deze. Zijn Woord heeft vrede beloofd. Het heeft tevens beloofd dat er geen dood is,
dat de wederopstanding moet plaatsvinden en dat wedergeboorte de mens zijn erfgoed
is. De wereld die jij ziet kan de wereld niet zijn die God liefheeft, en toch Zijn Woord
verzekert ons dat Hij de wereld liefheeft. Gods Woord heeft beloofd dat vrede hier
mogelijk is, en wat Hij belooft kan allerminst onmogelijk zijn. Maar het is waar dat de
wereld anders bekeken dient te worden, willen Zijn beloften worden aanvaard.
Wat de wereld is, is louter een feit. Jij kunt niet kiezen wat dit behoort te zijn.
Maar jij kunt kiezen hoe jij haar wilt zien. Voorwaar, jij moet dit kiezen.

Opnieuw komen wij op de kwestie van oordelen. Vraag jezelf dit keer of
jouw oordeel of het Woord van God waarschijnlijker is. Want zij zeggen ver-
schillende dingen over de wereld en dingen zo tegengesteld dat het zinloos is te
trachten ze te verenigen. God biedt de wereld verlossing; jouw oordeel zou haar
veroordelen. God zegt dat er is geen dood is; jouw oordeel ziet enkel dood als
het onvermijdelijke einde van leven. Gods Woord verzekert jou dat Hij de
wereld liefheeft; jouw oordeel zegt dat zij niet beminnenswaardig is. Wie
heeft gelijk? Want één van jullie heeft het mis. Dat kan niet anders.

De tekst verklaart dat de Heilige Geest het Antwoord is op alle problemen die
jij hebt gemaakt. Deze problemen zijn niet echt, maar dat is betekenisloos voor hen
die in hen geloven. En iedereen gelooft in wat hij heeft gemaakt, want het werd gemaakt
door zijn geloof. In deze vreemde en paradoxale situatie - een zonder betekenis en ver-
stoken van zin, maar waar geen uitweg uit lijkt te zijn heeft God Zijn Oordeel gezonden
om het jouwe te beantwoorden. Zachtjes vervangt Zijn Oordeel het jouwe. En door
deze vervanging wordt het onbegrijpelijke begrijpelijk gemaakt. Hoe is vrede moge-
lijk in deze wereld? In jouw oordeel is het niet mogelijk en kan nooit mogelijk zijn.
Maar in het Oordeel van God, wat hier weerspiegeld wordt, is niets dan vrede.

Vrede is onmogelijk voor hen die op oorlog zien. Vrede is onvermijdelijk
voor hen die vrede schenken. Hoe eenvoudig dan wordt aan jouw oordeel
over de wereld ontsnapt! Het is niet de wereld die maakt dat vrede on mogelijk
lijkt. Het is de wereld die jij ziet die onmogelijk is. Toch heeft Gods Oordeel over
deze vervormde wereld deze verlost en geschikt gemaakt om vrede te verwelkomen.
En vrede daalt op haar neer in een vreugdevol antwoorden. Vrede hoort hier nu, want
een Gedachte van God heeft haar intrede gedaan. Wat anders dan een Gedachte van
God keert hel tot Hemel, louter door te zijn wat zij is? De aarde buigt neer voor haar
genadige Tegenwoordigheid en het neigt neer, in antwoord om haar weer op te richten.
Nu is de vraag anders. Het is niet langer, “Kan vrede mogelijk zijn in deze wereld?”
maar in plaats daarvan: Is het niet onmogelijk dat vrede hier afwezig is?TERUG