WAT IS EEN WONDER?Een wonder is een correctie.
Het schept niet noch verandert het werkelijk iets. Het ziet slechts naar verwoesting
en herinnert de geest dat wat hij ziet vals is. Het maakt vergissingen ongedaan, maar
doet geen poging voorbij waarneming te gaan, noch om de functie van vergeving
te overschrijden. Aldus blijft het binnen de beperkingen van tijd. Vooralsnog
baant het de weg voor de terugkeer van tijdloosheid en liefde's ontwaken,
want angst moet wegglippen onder de milde remedie die het geeft.

Een wonder bevat het geschenk van genade, want het wordt als één gegeven
en ontvangen. En dus illustreert het de wet van waarheid die de wereld niet ge-
hoorzaamt, want zij faalt volledig diens handelswijze te begrijpen. Een wonder
keert de waarneming om die voorheen ondersteboven was, en beëindigt aldus
de vreemde vervormingen die zich manifesteerden. Nu staat waarneming
voor de waarheid open. Nu wordt vergeving als gerechtvaardigd gezien.

Vergeving is de bakermat van wonderen. De ogen van Christus bezorgen hen
aan alles waar zij in genade en liefde naar kijken. Waarneming staat gecorrigeerd in
Zijn aanblik, en wat was bedoeld te vervloeken is gekomen om te zegenen. Elke lelie
van vergeving biedt heel de wereld het stille wonder van liefde aan. En elkeen wordt
neergelegd voor het Woord van God, op het universele altaar aan de Schepper
en de schepping, in het Licht van volmaakte zuiverheid en eindeloze vreugde.

Het wonder wordt eerst te goeder trouw aangenomen, omdat erom vragen
veronderstelt dat de geest is klaargemaakt om te ontvangen wat hij niet kan zien
en niet begrijpt. Maar vertrouwen zal zijn getuigen brengen om te tonen dat
waar het op steunt er werkelijk is. En aldus zal het wonder jouw vertrouwen
erin rechtvaardigen en jou tonen dat het op een wereld steunt, werkelijker
dan wat jij voorheen zag, een wereld verlost van wat jij dacht te zien.

Wonderen vallen als druppels helende regen uit de Hemel op een droge
en stoffige wereld, waar hongerende en dorstende schepsels kwamen
om te sterven. Nu hebben zij water. Nu is de wereld groen. En overal
schieten de tekenen van leven op om te tonen dat wat geboren is
nooit kan sterven want wat leven heeft bezit onsterfelijkheid.Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus.
De gehele weergave van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd
als het werkboek van Een Cursus In Wonderen
.TERUG