Narcissen

De werkboeklessen voor april 2020

In de lessen van april wordt een duidelijke overgang gemaakt van de oude manier van zien naar de nieuwe manier van waarnemen die visie jou aanbiedt. Elke les versterkt de nieuwe keuze die jij hebt gemaakt en staat jou bij om deze nog verder te versterken.

Jij bent nu bekend met de nieuwe ideeën die het werkboek van Een Cursus In Wonderen jou aanbiedt en hebt al flinke voorgang geboekt. Nu leiden de lessen met flinke schreden naar een duidelijk vooropgesteld doel: de acceptatie van jouw werkelijkheid zoals God jou heeft geschapen.

Vanuit deze lessen van zekerheid wordt jij direct verder geleid naar het accepteren van jouw functie. Alle laatste restjes twijfel worden weggenomen met de verzekering dat het de waarheid is die alle vergissingen in jouw geest zal corrigeren, en jij kunt inderdaad rusten in de zekerheid dat jij onveranderlijk bent gebleven zoals God jou heeft geschapen.

Introductie tot het eerste gedeelte van het werkboek...

Woensdag 1 april - Les 91
Wonderen worden in licht gezien.

Donderdag 2 april - Les 92
Wonderen worden in licht gezien en licht en kracht zijn één.

Vrijdag 3 april - Les 93
Licht, vreugde en vrede verblijven in mij.

Zaterdag 4 april - Les 94
Ik ben zoals God mij heeft geschapen.

Zondag 5 april - Les 95
Ik ben Eén Zelf, verenigd met mijn Schepper. (Klik op de les om deze volledig te lezen)

Maandag 6 april - Les 96
Verlossing komt van mijn Ene Zelf.

Dinsdag 7 april - Les 97
Ik ben Spirit.

Woensdag 8 april - Les 98
Ik zal mijn aandeel in Gods plan voor verlossing aanvaarden. (Klik op de les om deze volledig te lezen)

Donderdag 9 april - Les 99
Verlossing is mijn enige functie hier.

Vrijdag 10 april - Les 100
Mijn aandeel is essentieel voor Gods verlossingsplan.

Zaterdag 11 april - Les 101
Gods Wil is volmaakt geluk voor mij.

Zondag 12 april - Les 102
Ik deel Gods wil voor mijn geluk. (Klik op de les om deze volledig te lezen)

Maandag 13 april - Les 103
God, Liefde zijnde, is tevens geluk.

Dinsdag 14 april - Les 104
Ik zoek louter wat mij in de waarheid toebehoort. (Klik op de les om deze volledig te lezen)

Woensdag 15 april - Les 105
Gods vrede en geluk zijn de mijne.

Donderdag 16 april - Les 106
Laat mij stil zijn en naar de waarheid luisteren.

Vrijdag 17 april - Les 107
De waarheid zal alle vergissingen in mijn geest corrigeren.

Zaterdag 18 april - Les 108
Te geven en te ontvangen zijn in waarheid één.

Zondag 19 april - Les 109
Ik rust in God.

Maandag 20 april - Les 110
Ik ben zoals God mij heeft geschapen. (Klik op de les om deze volledig te lezen)

Introductie tot de herhalingslessen

Dinsdag 21 april - Les 111
- Wonderen worden in licht gezien.
- Wonderen worden in licht gezien en licht en kracht zijn één.

Woensdag 22 april - Les 112
- Licht, vreugde en vrede verblijven in mij.
- Ik ben zoals God mij heeft geschapen.

Donderdag 23 april - Les 113
- Ik ben Eén23 Zelf, verenigd met mijn Schepper.
- Verlossing komt van mijn Ene Zelf.

Vrijdag 24 april - Les 114
- Ik ben Spirit.
- Ik zal mijn aandeel in Gods plan voor verlossing aanvaarden.

Zaterdag 25 april - Les 115
- Verlossing is mijn enige functie hier.
- Mijn aandeel is essentieel voor Gods verlossingsplan.

Zondag 26 april - Les 116
- Gods Wil is volmaakt geluk voor mij.
- Ik deel Gods wil voor mijn geluk.

Maandag 27 april - Les 117
- God, Liefde zijnde, is tevens geluk.
- Ik zoek louter wat mij in de waarheid toebehoort.

Dinsdag 28 april - Les 118
- Gods vrede en geluk zijn de mijne.
- Laat mij stil zijn en naar de waarheid luisteren.

Woensdag 29 april - Les 119
- De waarheid zal alle vergissingen in mijn geest corrigeren.
- Te geven en te ontvangen zijn in waarheid één.

Donderdag 30 april - Les 120
- Ik rust in God.
- Ik ben zoals God mij heeft geschapen.

Januari 2020

Met de lessen voor januari vangt een geheel nieuw jaar van oefenen en toewijding aan de waarheid aan, waarin het ontdoen van jouw huidige wijze van zien en het herstellen van waarachtige visie centraal staan...

Februari 2020

De werkboeklessen voor februari bieden nog een laatste blik op de jou aangeboden keuze, om dan onmiskenbaar en onomwonden een aantal geheel nieuwe ideeën omtrent jouw waarachtige Identiteit te introduceren...

Maart 2020

Duidelijke instructies omtrent vergeving leiden jou in de maand maart voorbij keuze naar het aanvaarden van jouw functie als het licht van de wereld. Dit is de periode waarin grieven voorgoed door wonderen worden vervangen...

De werkboek kalender

Je bevindt je thans op de april pagina van de werkboekkalender. Een compleet overzicht van de werkboeklessen van een cursus in wonderen voor de overige elf maanden wordt zowel hier als op de kalender pagina weergegeven...

Mei 2019

In de werkboeklessen voor mei staan vergeving en heling centraal. Er wordt uitgebreid aandacht beteed aan het uitleggen van de nieuw aangereikte ideeën die in het werkboek van Een Cursus In Wonderen centraal staan...

Juni 2019

In juni reiken de lessen jou een extra mogelijkheid aan om de tot nog toe geleerde lessen te versterken en jouw nieuwe doel nog duidelijker voor ogen te houden. De oefeningen zijn praktisch en bieden een enorme steun...

Juli 2019

De lessen voor juli bieden jou uitgebreid de gelegenheid om tijd met God door te brengen, en instrueren jou duidelijk in hoe dit te volbrengen. Jouw huidige vertrouwen zal de weg openen naar een nog waarachtiger ervaring...

Augustus 2019

Augustus begint met een laatste terugblik op het eerste gedeelte van het werkboek, waarna een periode van gebed aanvangt. De focus is nu op het herstellen en onderhouden van waarachtige communicatie en vrede...

September 2019

De lessen voor september staan jou bij om de laatste elementen van dromen te laten varen en jouw geest in rust aan de waarheid over te geven. Visie is hersteld en de lessen dienen louter als zachtaardige herinneringen gedurende de dag...

Oktober 2019

In de lessen voor oktober wordt jouw geest rustig naar het einde van dromen gevoerd. De Heilige Geest en het herkennen van de werkelijke wereld geven de toon aan in deze lessen die jouw geest voorbij angst naar vrede zullen leiden...

November 2019

De lessen voor november staan in het teken van de alles inclusieve en zachtaardige aard van Christus, wie jij hebt leren verwelkomen. Zij spreken van de eeuwige en onverstoorbare vrede die jij met God jouw Vader deelt...

December 2019

De werkboeklessen voor december ronden een jaar van oefenen af met de laatste lessen van gebed, die de keuze voor jouw waarachtige Identiteit nog een flinke bevestiging geven en jou zelfverzekerd verder leiden...