Takjes met ijs

De werkboeklessen voor december 2019

De werkboeklessen voor december maken deel uit van het tweede gedeelte van het werkboek, een deel wat geheel gevuld is met gebeden en de introducties tot deze gebeden. Het is een rustige tijd in jouw kalenderjaar van lessen, waarin de Heilige Geest heeft op jouw verzoek de leiding genomen en de lessen duidelijk naar een volledige bevrijding van angst leiden.

Deze lessen worden geïntroduceerd met een thema dat iedere tien dagen - of lessen - veranderd, het eerste thema leidde de lessen voor de laatste dagen van november in, 'Wat is het ego?', en dit verandert gedurende de maand december naar: 'Wat is een wonder?', 'Wat ben ik?' en sluit de laatste dagen af met een introduktie tot de laatste lessen.

De introductie tot het tweede gedeelte van het werkboek

Thema: Wat is het ego?

Zondag 1 december - Les 335
Ik kies om mijn broeders zondeloosheid te zien.

Maandag 2 december - Les 336
Vergeving doet mij beseffen dat geesten verenigd zijn.

Dinsdag 3 december - Les 337
Mijn zondeloosheid beschermt mij tegen alle kwaad.

Woensdag 4 december - Les 338
Ik wordt alleen door mijn gedachten beïnvloed.

Donderdag 5 december - Les 339
Ik zal ontvangen wat ik ook maar verzoek.

Vrijdag 6 december - Les 340
Ik kan vandaag vrij van pijn zijn.

Thema: Wat is een wonder?

Zaterdag 7 december - Les 341
Ik kan slechts mijn zondeloosheid aanvallen, en het is alleen dat wat mij veilig houdt.

Zondag 8 december - Les 342
Ik zal vergeving op alles laten rusten, want aldus zal vergeving mij worden gegeven.

Maandag 9 december - Les 343
Er wordt mij niet gevraagd iets op te offeren om de genade en vrede van God te vinden.

Dinsdag 10 december - Les 344
Vandaag leer ik de wet van liefde; dat wat ik aan mijn broeder geef, geef ik aan mezelf.

Woensdag 11 december - Les 345
Ik bied vandaag alleen wonderen aan, want ik zou willen dat ze naar mij terugkeerden.

Donderdag 12 december - Les 346
Vandaag omgeeft de vrede van God mij en ik vergeet alles behalve Zijn Liefde.

Vrijdag 13 december - Les 347
Woede moet van oordeel komen. Veroordeling is het wapen dat ik tegen mezelf zou gebruiken om alle wonderen van mij weg te houden.

Zaterdag 14 december - Les 348
Ik heb geen oorzaak voor woede of angst, want U omgeeft mij. En in alle behoeften die ik waarneem is Uw genade mij voldoende.

Zondag 15 december - Les 349
Vandaag laat ik de visie van Christus naar alles voor mij kijken en beoordeel het niet, maar geef elkeen in plaats daarvan een wonder.

Maandag 16 december - Les 350
Wonderen weerspiegelen Gods eeuwige Liefde. Ze aan te bieden is Hem te herinneren en door Zijn herinnering de wereld te verlossen.

Thema: Wat ben ik?

Dinsdag 17 december - Les 351
Mijn zondeloze broeder is mijn gids naar vrede. Mijn zondige broeder is mijn gids naar pijn. En welke ik kies te zien zal ik aanschouwen.

Woensdag 18 december - Les 352
Oordeel en liefde zijn tegengestelden. Van de ene komen alle zorgen van de wereld. Maar van de Ander komt de vrede van God Zelf.

Donderdag 19 december - Les 353
Mijn ogen, mijn tong, mijn handen en mijn voeten hebben vandaag slechts één doel; om aan Christus te worden gegeven om de wereld met wonderen te zegenen.

Vrijdag 20 december - Les 354
Wij staan samen Christus en ik, in vrede en zekerheid van doel. En in Hem is zijn Schepper, zoals Hij in mij is.

Zaterdag 21 december - Les 355
Er is geen einde aan alle vrede, vreugde en alle wonderen die ik zal geven, wanneer ik Gods Woord accepteer. Waarom niet vandaag?

Zondag 22 december - Les 356
Ziekte is slechts een andere naam voor zonde. Heling is slechts een andere Naam voor God. Het wonder is aldus een roep naar hem.

Maandag 23 december - Les 357
De Waarheid beantwoordt elke roep die wij naar God maken, zij reageert eerst met wonderen en keert dan naar ons terug om Zichzelf te zijn.

Dinsdag 24 december - Les 358
Geen roep naar God kan ongehoord blijven, noch onbeantwoord blijven. En hier kan ik zeker van zijn; Zijn antwoord is hetgeen ik werkelijk wil.

Woensdag 25 december - Les 359
Gods antwoord is altijd een vorm van vrede. Alle pijn is geheeld en alle misère door vreugde vervangen. Alle gevangenisdeuren zijn geopend. En alle zonde is begrepen als louter een vergissing.

Donderdag 26 december - Les 360
Vrede aan mij, de heilige Zoon van God. Vrede aan mijn broeder, die één met mij is. Laat heel de wereld door ons met vrede zijn gezegend.

De laatste lessen...

Vrijdag 27 december - Les 361
Vrede aan mij, de heilige Zoon van God. Vrede aan mijn broeder, die één met mij is. Laat heel de wereld door ons met vrede zijn gezegend.

Zaterdag 28 december - Les 362
Vrede aan mij, de heilige Zoon van God. Vrede aan mijn broeder, die één met mij is. Laat heel de wereld door ons met vrede zijn gezegend.

Zondag 29 december - Les 363
Vrede aan mij, de heilige Zoon van God. Vrede aan mijn broeder, die één met mij is. Laat heel de wereld door ons met vrede zijn gezegend.

Maandag 30 december - Les 364
Vrede aan mij, de heilige Zoon van God. Vrede aan mijn broeder, die één met mij is. Laat heel de wereld door ons met vrede zijn gezegend.

Dinsdag 24 december - Les 365
Vrede aan mij, de heilige Zoon van God. Vrede aan mijn broeder, die één met mij is. Laat heel de wereld door ons met vrede zijn gezegend.

Januari 2020

Met de lessen voor januari vangt een geheel nieuw jaar van oefenen en toewijding aan de waarheid aan, waarin het ontdoen van jouw huidige wijze van zien en het herstellen van waarachtige visie centraal staan...

Februari 2020

De werkboeklessen voor februari bieden nog een laatste blik op de jou aangeboden keuze, om dan onmiskenbaar en onomwonden een aantal geheel nieuwe ideeën omtrent jouw waarachtige Identiteit te introduceren...

Maart 2020

Duidelijke instructies omtrent vergeving leiden jou in de maand maart voorbij keuze naar het aanvaarden van jouw functie als het licht van de wereld. Dit is de periode waarin grieven voorgoed door wonderen worden vervangen...

April 2020

In april wordt er uitgebreid aandacht besteed aan jouw aandeel in Gods plan voor verlossing en het geluk dat jou ten deel valt in het vervullen ervan, alsmede de geschenken waar jij recht op hebt vanwege wie jij bent...

Mei 2019

In de werkboeklessen voor mei staan vergeving en heling centraal. Er wordt uitgebreid aandacht beteed aan het uitleggen van de nieuw aangereikte ideeën die in het werkboek van Een Cursus In Wonderen centraal staan...

Juni 2019

In juni reiken de lessen jou een extra mogelijkheid aan om de tot nog toe geleerde lessen te versterken en jouw nieuwe doel nog duidelijker voor ogen te houden. De oefeningen zijn praktisch en bieden een enorme steun...

Juli 2019

De lessen voor juli bieden jou uitgebreid de gelegenheid om tijd met God door te brengen, en instrueren jou duidelijk in hoe dit te volbrengen. Jouw huidige vertrouwen zal de weg openen naar een nog waarachtiger ervaring...

Augustus 2019

Augustus begint met een laatste terugblik op het eerste gedeelte van het werkboek, waarna een periode van gebed aanvangt. De focus is nu op het herstellen en onderhouden van waarachtige communicatie en vrede...

September 2019

De lessen voor september staan jou bij om de laatste elementen van dromen te laten varen en jouw geest in rust aan de waarheid over te geven. Visie is hersteld en de lessen dienen louter als zachtaardige herinneringen gedurende de dag...

Oktober 2019

In de lessen voor oktober wordt jouw geest rustig naar het einde van dromen gevoerd. De Heilige Geest en het herkennen van de werkelijke wereld geven de toon aan in deze lessen die jouw geest voorbij angst naar vrede zullen leiden...

November 2019

De lessen voor november staan in het teken van de alles inclusieve en zachtaardige aard van Christus, wie jij hebt leren verwelkomen. Zij spreken van de eeuwige en onverstoorbare vrede die jij met God jouw Vader deelt...

De werkboek kalender

Je bevindt je thans op de december pagina van de werkboekkalender. Een compleet overzicht van de werkboeklessen van een cursus in wonderen voor de overige elf maanden wordt zowel hier als op de kalender pagina weergegeven...