Gras in bloei

De werkboeklessen voor september 2019

De lessen voor september voeren jou verder in het tweede gedeelte van het werkboek, een gedeelte waarin gebed en tijden van stilte centraal staan. In deze momenten, waarin jij ver aan woorden voorbij zult gaan, spreekt Hij van dichter dan jouw hart tot jou.

De lessen voeren jou ver voorbij de laatste restjes angst naar een ervaring van herkenning, een exposé, en een onbeschrijfbaar gevoel van geliefd zijn en verder gedragen worden... Deze lessen, waarin jij ver aan woorden voorbij zult gaan, worden nochtans ingeleid door een thema dat elke tien dagen veranderd. Het eerste thema, dat eveneens de laatste dagen van augustus besloeg, is 'Wat is de wereld?', waarna de lessen voor september nog de thema's 'Wat is zonde?', 'Wat is het lichaam?', en 'Wat is de Christus?' bevatten.

Onze tijden van oefenen zullen worden ingeleid door deze speciale gedachte die het thema voor de periode aangeeft, waarna de les voor de dag een inzichtelijke gedachte en een gebed aanreikt. Probeer een tijdje over deze ideeën na te denken voordat jij in stilte en aan woorden voorbij de eeuwigheid binnenslipt...

De introductie tot het tweede gedeelte van het werkboek

Thema: Wat is de wereld?

Zondag 1 september - Les 244
Ik ben nergens in de wereld in gevaar.

Maandag 2 september - Les 245
Uw vrede is bij mij, Vader. Ik ben veilig.

Dinsdag 3 september - Les 246
Mijn Vader liefhebben is Zijn Zoon liefhebben.

Woensdag 4 september - Les 247
Zonder vergeving zou ik nog steeds blind zijn.

DonderdagZaterdag 5 september - Les 248
Wat ook maar lijdt is geen deel van mij.

Vrijdag 6 september - Les 249
Vergeving beëindigt alle lijden en verlies.

7 september - Les 250
Laat mij mezelf niet als beperkt zien.

Thema: Wat is zonde?

Zondag 8 september - Les 251
Ik heb geen behoefte aan iets behalve de waarheid.

Maandag 9 september - Les 252
De Zoon van God is mijn identiteit.

Dinsdag 10 september - Les 253
Mijn Zelf is de heerser van het Universum.

Woensdag 11 september - Les 254
Laat elke stem behalve Die van God stil in mij zijn.

Donderdag 12 september - Les 255
Deze dag kies ik om in volmaakte vrede door te brengen.

Vrijdag 13 september - Les 256
God is het enige doel dat ik vandaag heb.

Zaterdag 14 september - Les 257
Laat mij herinneren wat mijn doel is.

Zondag 15 september - Les 258
Laat mij herinneren dat God mijn doel is.

Maandag 16 september - Les 259
Laat mij herinneren dat er geen zonde is.

Dinsdag 17 september - Les 260
Laat mij herinneren dat God mij heeft geschapen.

Thema: Wat is het lichaam?

Woensdag 18 september - Les 261
God is mijn toevluchtsoort en veiligheid.

Donderdag 19 september - Les 262
Laat mij vandaag geen verschillen waarnemen.

Vrijdag 20 september - Les 263
Mijn heilige visie ziet alles als zuiver.

Zaterdag 21 september - Les 264
Ik word door de Liefde van God omgeven.

Zondag 22 september - Les 265
De zachtaardigheid van de schepping is alles wat ik zie.

Maandag 23 september - Les 266
Mijn heilige Zelf verblijft in jou, Gods Zoon.

Dinsdag 24 september - Les 267
Mijn hart klopt in de vrede van God.

Woensdag 25 september - Les 268
Laat alle dingen precies zo zijn als zij zijn.

Donderdag 26 september - Les 269
Mijn zicht gaat voort om op Christus Zijn gelaat te zien.

Vrijdag 27 september - Les 270
Ik zal vandaag niet de ogen van het lichaam gebruiken.

Thema: Wat is de Christus?

Zaterdag 28 september - Les 271
Het is de visie van Christus die ik vandaag zal gebruiken.

Zondag 29 september - Les 272
Hoe kunnen illusies Gods Zoon bevredigen?

Maandag 30 september - Les 273
De stilte van Gods vrede is de mijne.

Januari 2020

Met de lessen voor januari vangt een geheel nieuw jaar van oefenen en toewijding aan de waarheid aan, waarin het ontdoen van jouw huidige wijze van zien en het herstellen van waarachtige visie centraal staan...

Februari 2020

De werkboeklessen voor februari bieden nog een laatste blik op de jou aangeboden keuze, om dan onmiskenbaar en onomwonden een aantal geheel nieuwe ideeën omtrent jouw waarachtige Identiteit te introduceren...

Maart 2020

Duidelijke instructies omtrent vergeving leiden jou in de maand maart voorbij keuze naar het aanvaarden van jouw functie als het licht van de wereld. Dit is de periode waarin grieven voorgoed door wonderen worden vervangen...

April 2020

In april wordt er uitgebreid aandacht besteed aan jouw aandeel in Gods plan voor verlossing en het geluk dat jou ten deel valt in het vervullen ervan, alsmede de geschenken waar jij recht op hebt vanwege wie jij bent...

Mei 2019

In de werkboeklessen voor mei staan vergeving en heling centraal. Er wordt uitgebreid aandacht beteed aan het uitleggen van de nieuw aangereikte ideeën die in het werkboek van Een Cursus In Wonderen centraal staan...

Juni 2019

In juni reiken de lessen jou een extra mogelijkheid aan om de tot nog toe geleerde lessen te versterken en jouw nieuwe doel nog duidelijker voor ogen te houden. De oefeningen zijn praktisch en bieden een enorme steun...

Juli 2019

De lessen voor juli bieden jou uitgebreid de gelegenheid om tijd met God door te brengen, en instrueren jou duidelijk in hoe dit te volbrengen. Jouw huidige vertrouwen zal de weg openen naar een nog waarachtiger ervaring...

Augustus 2019

Augustus begint met een laatste terugblik op het eerste gedeelte van het werkboek, waarna een periode van gebed aanvangt. De focus is nu op het herstellen en onderhouden van waarachtige communicatie en vrede...

De werkboek kalender

Je bevindt je thans op de september pagina van de werkboekkalender. Een compleet overzicht van de werkboeklessen van een cursus in wonderen voor de overige elf maanden wordt zowel hier als op de kalender pagina weergegeven...

Oktober 2019

In de lessen voor oktober wordt jouw geest rustig naar het einde van dromen gevoerd. De Heilige Geest en het herkennen van de werkelijke wereld geven de toon aan in deze lessen die jouw geest voorbij angst naar vrede zullen leiden...

November 2019

De lessen voor november staan in het teken van de alles inclusieve en zachtaardige aard van Christus, wie jij hebt leren verwelkomen. Zij spreken van de eeuwige en onverstoorbare vrede die jij met God jouw Vader deelt...

December 2019

De werkboeklessen voor december ronden een jaar van oefenen af met de laatste lessen van gebed, die de keuze voor jouw waarachtige Identiteit nog een flinke bevestiging geven en jou zelfverzekerd verder leiden...