Pad naar de hemel

De ladder eindigt

Gebed is een weg tot ware nederigheid. En hier opnieuw stijgt het langzaam op en groeit in kracht en liefde en heiligheid. Laat het slechts de grond verlaten waar het naar God begint te verrijzen en ware nederigheid zal eindelijk komen om de geest te sieren die dacht dat hij alleen was en tegenover de wereld stond.

Nederigheid brengt vrede, omdat zij niet eist dat jij het universum moet regeren, noch alle dingen moet oordelen zoals jij ze zou willen hebben. Alle kleine goden legt het verheugd opzij, niet in wrok, maar in eerlijkheid en herkenning dat zij niet dienen. Illusies en nederigheid hebben doelen zo uiteenlopend dat zij niet gelijktijdig kunnen bestaan, noch een verblijfplaats delen waar zij kunnen ontmoeten. Waar een is gekomen, verdwijnt de ander.

De werkelijk nederigen hebben geen doel behalve God, omdat zij geen afgoden nodig hebben en verdediging niet langer een doel dient. Vijanden zijn nu nutteloos, want nederigheid stelt niets tegen. Zij verbergt zich niet in schaamte, want zij is tevreden met wat zij is, wetend dat schepping de Wil van God is. Haar onzelfzuchtigheid is Zelf en dit ziet zij in iedere ontmoeting, waar zij zich blijmoedig verenigt met elke Zoon van God wiens zuiverheid zij herkent dat zij die met hem deelt.

Nu is gebed opgelicht uit de wereld van dingen, lichamen en goden van allerlei soort en jij kunt eindelijk in heiligheid rusten. Nederigheid is gekomen om jou te onderwijzen hoe jij jouw heerlijkheid als Gods Zoon kunt begrijpen en de arrogantie van zonde kunt doorzien. Een droom heeft het gelaat van Christus voor jou versluierd. Nu kun jij Zijn zondeloosheid aanschouwen. Hoog is de ladder gestegen. Jij bent bijna tot de Hemel gekomen. Er is weinig meer te leren voordat de reis is voltooid. Nu kun jij tot eenieder zeggen die komt om zich met jou in gebed te verenigen:

Ik kan niet zonder jou gaan, want jij bent deel van mij.

En zo is hij in werkelijkheid. Nu kun jij slechts bidden voor wat jij waarlijk met hem deelt. Want jij hebt begrepen dat hij nooit wegging en jij, die alleen scheen, bent één met hem.

De ladder eindigt hiermee, want leren is niet langer nodig. Nu sta jij voor de poort van de Hemel en jouw broeder staat daar naast jou. De velden zijn uitgestrekt en stil, want hier heeft de plaats, bestemd voor de tijd dat jij zou komen, lang op jou gewacht. Hier zal tijd voor altijd eindigen. Aan deze poort zal de eeuwigheid zelf zich met jou verenigen. Gebed is geworden wat het was bedoeld te zijn, want jij hebt de Christus in jou herkend.

Elke gedachte een gebed

Gebed is een door de Heilige Geest aangeboden manier om God te bereiken. Het is niet slechts een vraag of een smeken...

De ladder eindigt...

Gebed is nu opgelicht uit de wereld van dingen, lichamen en goden van allerlei soort en jij kunt eindelijk rusten...

Een selectie gebeden uit een cursus in wonderen...

Uit het laatste gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...