Open boek zonder focus

De tekst van een cursus in wonderen

Een universele theologie is onmogelijk, maar een universele ervaring is niet alleen mogelijk maar ook noodzakelijk. Het is deze ervaring waar deze cursus jou toe leidt. Alleen hier kan overeenstemming gevonden worden, en alleen hier eindigt onzekerheid. Zoek slechts deze ervaring en laat geen enkele theologie jou vertragen...

De tekst van een cursus in wonderen is verdeeld over 31 hoofdstukken, elkeen opgedeeld in verscheidene kleinere relaterende teksten, voorafgegaan door een bescheiden inleiding die menigeen bekend zal voorkomen:

"Dit is een cursus in wonderen. Het is een vereiste cursus, slechts de tijd die jij eraan besteed is vrijwillig. Vrije wil betekent niet dat jij zelf het curriculum kunt bepalen, het betekent alleen dat jij kunt kiezen hoever jij op elk gegeven moment bereid bent te gaan.

Deze cursus doelt er niet op om de betekenis van lefde te onderwijzen, want dit is ver voorbij aan wat onderwezen kan worden. Het doelt er desalnietemin wel op om de blokkades, die het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde in de weg staan, te verwijderen. Deze liefde is jouw natuurlijke erfenis. Het tegenovergestelde van liefde is angst, maar wat alomvattend is kan geen tegenovergestelde hebben."

Deze cursus kan daarom vrij eenvoudig op deze manier samengevat worden: Niets wat werkelijk is kan bedreigd worden, niets wat onwerkelijk is bestaat. Het is hierin dat de vrede van God ligt.

De kleine hindernis

Alle leren is een hulp of een hindernis naar de Hemelpoort. Niets ertussenin is mogelijk...

Het wegnemen van de sluier

Naast jou staat iemand die jou de kelk van Verzoening aanbiedt, want de Heilige Geest is in hem...

Ervaring en waarneming

Het is onmogelijk niet te geloven wat jij ziet, maar het is overeenkomstig onmogelijk te zien wat jij niet gelooft...

Verzoening zonder opoffering

De boodschap van de kruisiging is erg simpel en volmaakt duidelijk, onderwijs louter liefde, want dat is wat jij bent...

Liefde zonder conflict

In jouw eigen onderbewustzijn ligt de verklaring van jouw verlossing, God heeft jou alles gegeven...

De wortel van alle kwaad

Jij bent eveneens vrij om je in mijn wederopstanding te verenigen....

De stem voor God

In de bijbel wordt er naar De Heilige Geest verwezen als de Heler, de Trooster en de Gids...

Het alternatief voor angstdromen

Hoe kun jij kinderen beter en liefdevoller wekken dan met een zachtaardige Stem die hun niet zal beangstigen...

Het probleem en het antwoord

Gezegend ben jij die de waarheid zonder angst aan God zult vragen, want in Zijn antwoord ligt de verlossing van angst...

Vergeving en vrede

Hoe mooi is de wereld wiens doel de vergeving van Gods Zoon is! Zo vrij van angst, zo gevuld met zegening en geluk...

Ik hoef niets te doen

Het lichaam wordt altijd herinnerd of geanticipeerd, maar nooit gewoonweg als hier en nu ervaren...

Het heilige moment en communicatie

Vergeving huist in communicatie, zo zeker als verdoeming in schuld huist...

De resolutie van de droom

De Christus in jou is heel stil. Hij weet waar jij heen gaat en Hij leidt jou daar in zachtmoedigheid en zegening naartoe...

De vergeten melodie

Luister, en zie of jij je een aloud lied herinnert dat jij zo lang geleden kende en dat jou dierbaarder was dan iets...

Aan het lichaam voorbij

Vrede zal zich met jou verenigen, simpelweg omdat jij bereid bent geweest alle beperkingen te laten gaan...

Licht in de droom

Geen licht in de Hemel, of het gaat met jou mee. Geen straal die voor eeuwig in de Geest van God schijnt, of hij schijnt op jou...

Het einde van opoffering

Het teken van Kerstmis is een ster, een licht in de duisternis. Zie het niet buiten jouzelf, maar stralend in de Hemel van binnen...

Kleinheid versus grootheid

Er is een diepe verantwoordelijkheid die jij jezelf bent verschuldigd en één die jij moet leren altijd te onthouden...