Regen op een blad

Wonderen

Wonderen eren jou omdat jij beminnelijk bent. Zij verdrijven illusies omtrent jezelf en zien het licht in jou. Zo verzoenen zij voor jouw vergissingen door jou van jouw nachtmerries te verlossen. Zij verlossen jou van een gevangenis waarin jij jezelf hebt opgesloten. Door jouw geest van illusies te bevrijden geven ze jou jouw innerlijke gezondheid terug.

Wat is een wonder? Een wonder is een correctie. Het schept niet, en verandert niet werkelijk. Het ziet slechts naar verwoesting, en herinnert de geest dat wat hij ziet vals is. Het maakt vergissingen ongedaan, maar doet geen poging voorbij waarneming te gaan, noch om de functie van vergeving te overschrijden. Aldus blijft het binnen de beperkingen van tijd. Niettemin baant het de weg voor de terugkeer van tijdloosheid en liefde's ontwaken, want angst moet wegglippen onder de milde remedie die het geeft.

Een wonder bevat het geschenk van genade, want het wordt als één gegeven en ontvangen. En aldus illustreert het de wet van waarheid die de wereld niet gehoorzaamt, omdat zij volledig faalt diens handelswijze te begrijpen. Een wonder keert de waarneming om die voorheen ondersteboven was, en beëindigt aldus de vreemde vervormingen die kennelijk leken. Nu staat waarneming voor de waarheid open. Nu wordt vergeving als gerechtvaardigd gezien.

Vergeving is de bakermat van wonderen. De ogen van Christus verlenen aan hen alles waar zij in genade en liefde naar kijken. Waarneming staat gecorrigeerd in Zijn aanblik, en wat bedoeld was te vervloeken is gekomen om te zegenen. Elke lelie van vergeving biedt heel de wereld het stille wonder van liefde. En elkeen wordt neergelegd voor het woord van God, op het universele altaar aan de Schepper en de schepping, in het licht van volmaakte zuiverheid en eindeloze vreugde.

Het wonder wordt eerst te goeder trouw aangenomen, omdat erom vragen veronderstelt dat de geest klaar is gemaakt om te ontvangen wat hij niet kan zien en niet begrijpt. Maar vertrouwen zal zijn getuigen brengen om te tonen dat dat waar het op rust er werkelijk is. En aldus zal het wonder jouw vertrouwen erin rechtvaardigen en jou tonen dat het op een wereld rust - werkelijker dan wat jij voorheen zag, een wereld verlost van wat jij dacht te zien.

Wonderen vallen als druppels helende regen uit de Hemel op een droge en stoffige wereld, waar hongerende en dorstende schepsels kwamen om te sterven. Nu hebben zij water. Nu is de wereld groen. En overal schieten de tekenen van leven op, om te tonen dat wat geboren is nooit kan sterven, want wat leven heeft bezit onsterfelijkheid.

Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus. De gehele weergave van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd in het werkboek van een cursus in wonderen.

De introductie tot wonderen

Een volledig overzicht van de eigenschappen en het vermogen van wonderen...

De verschuiving naar wonderen

Het is onmogelijk je God in geheim en alleen te herinneren, en je Hem herinneren betekent dat jij niet alleen bent...

Wonderen als nauwkeurige waarneming

Het wonder neemt alles waar zoals het is, en niets behalve de waarheid bestaat...

Heling als bevrijding van angst

De gehele doelstelling van het wonder is om het niveau van communicatie omhoog te brengen...

Wonderen worden in licht gezien...

Het wonder is er altijd, de afwezigheid ervan is niet het resultaat van jouw falen om te zien... Les 91

De grootheid van heiligheid

Jij denkt nog steeds dat heiligheid moeilijk is, omdat jij niet kunt zien hoe zij iedereen kan includeren...