Verlichting

De grootheid van heiligheid

Jij denkt nog steeds dat heiligheid moeilijk is, omdat jij niet kunt zien hoe zij uitgebreid kan worden zodat zij iedereen includeert en jij hebt geleerd dat zij iedereen moet includeren, om heilig te zijn.

Bekommer jezelf niet met de uitbreiding van heiligheid, want de aard van wonderen begrijp jij niet. Noch verricht jij hun. Het is hun uitbreiding, ver voorbij de beperkingen die jij waarneemt, wat demonstreert dat jij hun niet verricht.

Waarom zou jij je zorgen maken over hoe het wonder zich naar heel het Zoonschap uitbreidt, wanneer jij het wonder zelf niet begrijpt? Eén eigenschap is niet moeilijker te begrijpen dan het geheel. Als er al wonderen bestaan, zullen hun eigenschappen wonderbaarlijk moeten zijn, een deel van hun zijnd. Er bestaat een neiging om te fragmenteren en vervolgens bekommerd te zijn omtrent de waarheid van enkel een deel van het geheel. En dit is louter een manier van ontwijken, of wegkijken van het geheel naar wat jij denkt dat jij beter in staat bent te begrijpen. En dit is slechts een andere manier waarop jij nog steeds probeerd begrip voor jezelf te houden.

Een betere en veel hulpvaardiger manier om over wonderen te denken is deze: Jij begrijpt hun niet, noch gedeeltelijk, noch in hun geheel. Toch heb jij ze verricht. Jouw begrip kan daarom niet noodzakelijk zijn. Toch is het nog steeds onmogelijk iets te volbrengen wat jij niet begrijpt. En dus moet er Iets in jou zijn wat wel begrijpt.

Voor jou kan het wonder niet natuurlijk lijken, want wat jij hebt gedaan om jouw geest te schaden heeft hem zo onnatuurlijk gemaakt dat hij zich niet herinnert wat natuurlijk voor hem is. En wanneer jou erover wordt verteld, kun jij het niet begrijpen. De herkenning van het deel als geheel, en van het geheel in ieder deel, is volmaakt natuurlijk. Want het is de manier waarop God denkt en wat natuurlijk voor Hem is, is natuurlijk voor jou. Geheel natuurlijke waarneming zou jou onmiddelijk tonen dat een orde naar moeilijkheid in wonderen volkomen onmogelijk is, want het bevat een tegenstrijdigheid van wat wonderen betekenen. En als jij hun betekenis kon begrijpen, zouden hun eigenschappen jou allerminst verbijstering veroorzaken.

Jij hebt wonderen verricht, maar het is nogal duidelijk dat jij hun niet alleen hebt verricht. Jij bent geslaagd telkens wanneer jij een andere geest hebt bereikt en je ermee hebt verenigd. Wanneer twee geesten zich als één verenigen en één idee gelijkelijk delen is de eerste verbinding in het bewustzijn, van het Zoonschap als één, gemaakt. Wanneer jij deze verbinding hebt gemaakt zoals de Heilige Geest jou gebied en het aan Hem hebt aangeboden om te gebruiken zoals Hij weet hoe, stelt Zijn natuurlijke waarneming van jouw geschenk, Hem in staat die te begrijpen en jou de mogelijkheid toe om Zijn begrijpen ten bate van jezelf te gebruiken. Het is onmogelijk jou te overtuigen van de werkelijkheid van wat duidelijk is volbracht door jouw bereidwilligheid zolang als jij gelooft dat jij het moet begrijpen, want anders is het niet echt.

Jij denkt dat jouw gebrek aan begrip een verlies voor jou is en dus ben jij onbereid te geloven dat wat is gebeurt waar is. Maar kun jij werkelijk begrijpen dat alles wat is gebeurt, alhoewel jij het niet begrijpt, niet is gebeurt? Toch is dit jouw positie. Jij zou volmaakt vertrouwen in de Heilige Geest hebben en in de gevolgen van Zijn onderwijs, als jij niet bang was te erkennen wat Hij jou heeft onderwezen. Want deze erkenning betekent dat jij niet wat er is gebeurt begrijpt, maar jij bent bereid het te accepteren, omdat het is gebeurt. Hoe kan vertrouwen in de werkelijkheid de jouwe zijn zolang jij erop uit bent haar onwerkelijk te maken? En ben jij werkelijk veiliger door de onwerkelijkheid van wat is gebeurt te handhaven, dan jij zou zijn in een vreugdevol accepteren als wat het is en er dank voor te geven?

Eer de waarheid die jou is gegeven en wees blij dat jij die niet begrijpt. Wonderen zijn natuurlijk voor God en voor Degene Die voor Hem spreekt. Want het is Zijn taak het wonder te vertalen naar de kennis die zij vertegenwoordigt en die voor jou is verborgen. Laat Zijn begrip van het wonder genoeg voor jou zijn en keer niet weg van alle getuigen voor Zijn werkelijkheid die Hij jou heeft gegeven. Geen bewijs zal jou overtuigen van de waarheid van wat jij niet wilt. Toch, jouw relatie met Hem is werkelijk en is aangetoond. Bezie dit niet met angst, maar met vreugde. Degene Die jij hebt aangeroepen is bij jou. Bied Hem welkom, en eer Zijn getuigen, die jou de verheugde tijden brengen dat Hij is gekomen.

Het is waar, net zoals jij vreest, dat Hem erkennen betekent alles ontkennen wat jij denkt te weten. Maar het was nooit waar. Welk voordeel is er voor jou in het eraan vastklampen en het bewijs voor de waarheid te ontkennen? Want jij bent te dicht bij de waarheid gekomen om haar nu te verwerpen en jij zult toegeven aan haar onweerstaanbare aantrekkingskracht. Jij kunt dit nu uitstellen, maar slechts een beetje. De Gastheer van God heeft jou geroepen en jij hebt het gehoord. Nooit meer zul jij geheel bereid zijn niet te luisteren. Dit is een jaar van vreugde, waarin jouw luisteren zal toenemen en vrede zal groeien met deze toename.

Het vermogen van heiligheid en de zwakte van aanval zijn beide naar het bewustzijn gebracht. En dit werd volbracht in een geest vast overtuigd was dat heiligheid zwakte is en aanval kracht. Zou dat niet een toereikend wonder moeten zijn om jou te onderwijzen dat jouw Leraar niet van jou is? Maar herinner eveneens dat wanneer jij naar Zijn interpretatie hebt geluisterd, de resultaten jou vreugde hebben gebracht. Zou jij de resultaten van jouw interpretatie verkiezen, eerlijk overwegend wat zij zijn geweest? God wil jou beter. Kon jij niet met grotere liefdadigheid kijken naar wie God met volmaakte Liefde liefheeft? Interpreteer niet tegen Zijn Liefde voor jou, want jij hebt vele getuigen die er zo duidelijk van spreken dat alleen de blinden en de doven kunnen falen ze te zien en horen.

Wees dit jaar vastbesloten niet te ontkennen wat jou door God werd gegeven, om voor Hem te gebruiken. Hij heeft jou zelf aan Hem herinnerd. Ontwaak en deel het, want dat is de enige reden dat Hij jou heeft geroepen. Zijn Stem heeft duidelijk gesproken, en toch heb jij zo weinig vertrouwen in wat jij hebt gehoord, omdat jij de voorkeur hebt gegeven om groter vertrouwen te stellen in de ramp die jij hebt gemaakt. Laat ons vandaag samen besluiten de vreugdevolle tijding te accepteren dat rampen niet werkelijk zijn en dat de werkelijkheid geen ramp is. De werkelijkheid is veilig en zeker en volkomen vriendelijk naar alles en iedereen. Er is geen grotere liefde dan dit te accepteren en blij te zijn. Want liefde vraagt alleen dat jij gelukkig bent en zal jou alles geven dat aan geluk bijdraagt.

Jij hebt nooit enig probleem aan de Heilige Geest gegeven dat Hij niet heeft opgelost. Noch zul jij dat ooit doen. Jij hebt nooit getracht zelf iets op te lossen en bent succesvol geweest. Is het niet tijd dat jij deze feiten samenbrengt en er besef uit opmaakt? Dit is het jaar voor de toepassing van de ideeën die jou zijn gegeven. Want de ideeën zijn machtige vermogens om gebruikt te worden en niet om werkeloos te worden aangehouden. Zij hebben hun vermogen reeds voldoende voor jou bewezen, om jouw vertrouwen in hun te plaatsen en niet in hun ontkenning. Investeer dit jaar in waarheid en laat haar in vrede werken. Heb vertrouwen in wat vertrouwen in jou heeft. Bedenk wat jij werkelijk hebt gezien en gehoord en herken het. Kun jij alleen zijn met getuigen zoals deze?

Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus. De gehele weergave van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd in deel II van hoofdstuk 16 in de tekst van een cursus in wonderen

Wonderen

Les 76, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

De introductie tot wonderen

Een volledig overzicht van de eigenschappen en het vermogen van wonderen...

De verschuiving naar wonderen

Het is onmogelijk je God in geheim en alleen te herinneren, en je Hem herinneren betekent dat jij niet alleen bent...

Wonderen als nauwkeurige waarneming

Het wonder neemt alles waar zoals het is, en niets behalve de waarheid bestaat...

Heling als bevrijding van angst

De gehele doelstelling van het wonder is om het niveau van communicatie omhoog te brengen...

Wonderen worden in licht gezien...

Het wonder is er altijd, de afwezigheid ervan is niet het resultaat van jouw falen om te zien... Les 91