Fantasie

De verschuiving naar wonderen

Zij die geleerd hebben alleen heling aan te bieden, vanwege de reflectie van heiligheid in hen, zijn eindelijk klaar voor de Hemel. Daar is heiligheid geen reflectie, maar meer de feitelijke conditie van wat hier naar hen werd gereflecteerd. God is geen beeld en Zijn scheppingen, als deel van Hem, houden Hem in zichzelf in waarheid.

Zij reflecteren niet slechts de waarheid, want zij zijn de waarheid. Wanneer er geen waarneming tussen God en Zijn Schepping staat, of tussen Zijn Kinderen en die van hen, moet de kennis van schepping zich voor eeuwig voortzetten. De reflecties die jij in de spiegel van jouw geest in tijd accepteert brengen de eeuwigheid slechts dichterbij of verder weg.

Maar de eeuwigheid zelf is voorbij alle tijd. Reik buiten tijd en raak haar aan met behulp van haar reflectie in jou. En jij zult je van tijd naar heiligheid wenden, zo zeker als de reflectie van heiligheid iedereen oproept om alle schuld weg te leggen. Reflecteer de vrede van de Hemel hier en breng deze wereld naar de Hemel. Want de reflectie van waarheid trekt iedereen tot waarheid aan, en terwijl zij die binnentreden laten zij alle reflecties achter.

In de Hemel is werkelijkheid gedeeld, en niet gereflecteerd. Door haar reflectie hier te delen, wordt haar waarheid de enige waarneming die de Zoon van God accepteert. En zo daagt de herinnering van zijn Vader in hem en hij kan niet langer genoegen nemen met iets behalve zijn eigen werkelijkheid.

Jij op aarde hebt geen voorstelling van onbeperktheid, want de wereld waarin jij lijkt te leven is een wereld van beperkingen. In deze wereld is het niet waar dat iets zonder rangorde naar moeilijkheid kan voorkomen. Het wonder heeft dan ook een unieke functie en wordt gemotiveerd door een unieke Leraar Die de wetten van een andere wereld naar deze brengt.

Het wonder is het enige wat jij kunt doen dat rangorde overstijgt, gebaseerd niet op verschillen, maar op gelijkheid. Wonderen zijn niet in competitie, en het aantal dat jij kunt verrichten is onbeperkt. Zij kunnen simultaan en talrijk zijn. Dit is niet moeilijk te begrijpen, als jij hun eenmaal als mogelijk kunt voorstellen.

Wat moeilijker te vatten valt is het ontbreken van rangorde naar omvangrijkheid, wat het wonder bestempelt als iets wat van elders moet komen, niet van hier. Vanuit het standpunt van de wereld is dit nogal onmogelijk. Jij bent het gebrek aan competitie onder jouw gedachten bewust geworden die, ook al kunnen zij in conflict zijn, tegelijk aan jou kunnen voorvallen en in grote getale. Jij bent hier zo aan gewend dat dit jou nog nauwelijks kan verrassen.

Maar jij bent tevens gewend sommige van jouw gedachten te classificeren als belangrijker, groter of beter, wijzer of productiever en waardevoller dan andere. En dit is waar voor de gedachten die de geest weerkruisen van hen die denken dat zij afzonderlijk leven. Want sommige zijn reflecties van de Hemel, terwijl andere door het ego worden gemotiveerd, dat slechts lijkt te denken. Het gevolg is een gewoven, wijzigend patroon dat nooit rust of stil is. Het verschuift onophoudelijk over de spiegel van jouw geest, en de reflecties van de Hemel duren slechts een ogenblik en vervagen als de duisternis hen wegwist.

Waar licht was, neemt duisternis dat in een ogenblik weg en wisselende patronen van licht en duisternis, duisternis en licht jagen voortdurend door jouw geest. Het beetje innerlijke gezondheid dat nog rest wordt bijeengehouden door een gevoel van orde, wat jij instelt. Het feit dat jij dit kunt doen en enige orde in de chaos kunt brengen, toont jou dat jij geen ego bent, en dat er meer dan een ego in jou moet zijn. Want het ego is chaos, en als jij dat geheel was, zou er helemaal geen orde mogelijk zijn.

Maar hoewel de orde die jij jouw geest oplegt het ego beperkt, beperkt het tevens jou. Te ordenen is te oordelen, en rangschikken door oordeel. Daarom is dit niet jouw functie, maar die van de Heilige Geest. Het kan erg moeilijk voor jou lijken te leren dat jij in het geheel geen basis hebt om jouw gedachten te ordenen. Deze les onderwijst de Heilige Geest door jou stralende voorbeelden te geven, om jou te tonen dat jouw manier van ordenen verkeerd is, maar dat jou een betere manier wordt aangereikt.

Het wonder geeft exact dezelfde reactie op elke roep om hulp. Het beoordeelt de roep niet. Het herkent die louter als zodanig, en antwoordt overeenkomstig. Het overweegt niet welke roep luider, groter, of belangrijker klinkt. Jij zult je afvragen hoe jij, die nog steeds aan oordelen bent gebonden, gevraagd kan worden dat te doen wat geen oordeel van jou zelf vraagt. Het antwoord is heel simpel. Het vermogen van God, en niet van jou, brengt wonderen voort.

Het wonder zelf vormt slechts de getuige dat jij de macht van God in jou hebt. Dat is de reden dat het wonder een gelijke zegening geeft aan allen die erin delen, en dat is tevens waarom iedereen erin deelt. Het vermogen van God is onbeperkt. En altijd maximaal zijnd, schenkt zij alles aan elke roep van wie dan ook. Hier is geen orde. Een roep om hulp wordt hulp gegeven. Het enige oordeel hierbij betrokken is is de divisie van de Heilige Geest in twee categorieën; één van liefde, en de andere de roep om liefde.

Jij kunt deze divisie niet veilig maken, want jij bent te zeer verward om liefde, dan wel te herkennen of te geloven dat al het andere niets dan een behoefte aan liefde is. Jij bent te veel aan vorm gebonden en niet aan inhoud. Wat jij als inhoud beschouwt, is in het geheel geen inhoud. Het is louter vorm, niet anders. Want jij reageert niet op wat een broeder jou werkelijk aanbiedt, maar alleen op de specifieke waarneming van zijn aanbod waarbij jouw ego dat beoordeelt. Het ego is niet in staat inhoud te begrijpen, en is er onverschillig over. Voor het ego, als de vorm aanvaardbaar is, moet de inhoud dat zijn. Anders zal het de vorm aanvallen.

Jij die gelooft dat jij iets begrijpt van de dynamiek van de geest, laat mij jou verzekeren, jij weet er in het geheel niets van. Want van jouzelf kun jij dit niet weten. Het bestuderen van het ego is niet het bestuderen van de geest. In feite, het ego geniet van de studie van zichzelf, en waardeert terdege de ondernemingen van studenten die het willen analyseren, zijn gewichtigheid goedkeurend. Maar zij bestuderen slechts vorm met betekenisloze inhoud. Want hun leraar is onzinnig, hoewel voorzichtig om dit feit achter een hoeveelheid woorden te verbergen die indrukwekkend klinken maar die elke verenigbare zin ontbreekt wanneer zij worden samengevoegd.

Dit is karakteristiek voor de oordelen van het ego. Afzonderlijk lijken zij steekhoudend, maar voeg hen bijeen en het gedachtensysteem dat uit hun vereniging voortkomt, is onsamenhangend en volkomen chaotisch. Want vorm is niet voldoende voor betekenis, en het onderliggend gebrek aan inhoud maakt een samenhangend systeem onmogelijk. Scheiding blijft daarom de verkozen conditie van het ego. Want niemand alleen kan het ego waarlijk beoordelen. Maar wanneer twee of meer zich verenigen in hun zoeken naar waarheid, kan het ego niet langer zijn gebrek aan inhoud verdedigen. De feitelijke vereniging zegt hun, het is niet waar.

Het is onmogelijk je God in geheim en alleen te herinneren. Want Hem herinneren betekent dat jij niet alleen bent, en bereid bent dit te herinneren. Houd geen gedachte voor jezelf, want geen gedachte die jij houdt is voor jezelf. Als jij jouw Vader wilt herinneren, laat dan de Heilige Geest jouw gedachten ordenen en geef alleen het antwoord waarmee Hij jou antwoordt. Iedereen zoekt naar liefde net als jij, en kent die niet tenzij hij zich met jou verenigd in het zoeken. Als jij de zoektocht samen onderneemt, breng jij met jou zo'n krachtig licht, dat wat jij ziet betekenis krijgt. De eenzame tocht faalt, omdat zij heeft uitgesloten wat zij wil vinden.

Zoals God naar de Heilige Geest in jou communiceert, zo vertaalt de Heilige Geest Zijn communicaties door jou, zodat jij hen kunt verstaan. God heeft geen geheime communicaties, want alles van Hem is volkomen open en vrij toegankelijk voor allen, voor allen zijnd. Niets leeft in het geheim, en wat jij voor de Heilige Geest verborgen wilt houden is niets. Iedere interpretatie waarmee jij een broeder wilt belasten is zinloos. Laat de Heilige Geest hem aan jou tonen, en jou zowel zijn liefde als zijn behoefte aan liefde leren. Noch zijn geest, noch de jouwe bevat meer dan deze twee orden van gedachten. Het wonder is de erkenning dat dit waar is.

Waar liefde is, moet jouw broeder haar aan jou geven vanwege wat zij is. Maar waar een behoefte aan liefde is, moet jij haar geven vanwege wat jij bent. Deze cursus zal jou leren wat jij bent, jouw identiteit aan jou herstellend. En wij hebben reeds geleerd dat deze identiteit wordt gedeeld. Het wonder wordt het middel om haar te delen. Door jouw identiteit te verstrekken waar zij niet wordt herkend, zul jij haar herkennen. En God Zelf, Die voor eeuwig bij Zijn Zoon wil zijn, zal elke herkenning van Zijn Zoon zegenen met alle Liefde Die Hij heeft. Noch zal het vermogen van al Zijn liefde ontbreken in enig wonder dat jij Zijn Zoon biedt. Hoe dan kan er enige orde naar moeilijkheid onder hen zijn?

Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus. De gehele weergave van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd in deel X van hoofdstuk 14 in de tekst van een cursus in wonderen

Wonderen

Les 76, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

De introductie tot wonderen

Een volledig overzicht van de eigenschappen en het vermogen van wonderen...

Wonderen als nauwkeurige waarneming

Het wonder neemt alles waar zoals het is, en niets behalve de waarheid bestaat...

Heling als bevrijding van angst

De gehele doelstelling van het wonder is om het niveau van communicatie omhoog te brengen...

Wonderen worden in licht gezien...

Het wonder is er altijd, de afwezigheid ervan is niet het resultaat van jouw falen om te zien... Les 91

De grootheid van heiligheid

Jij denkt nog steeds dat heiligheid moeilijk is, omdat jij niet kunt zien hoe zij iedereen kan includeren...