Lotus en zon

Wonderen worden in licht gezien...

Het is belangrijk te onthouden dat wonderen en visie noodzakelijkerwijze samengaan. Dit behoeft herhaling en frequente herhaling. Het is een centraal idee in jouw nieuwe gedachtensysteem en de waarneming die het voortbrengt.

Het wonder is er altijd. De aanwezigheid ervan wordt niet door jouw visie veroorzaakt: en de afwezigheid ervan is niet het resultaat van jouw falen om te zien. Het is alleen jouw bewustzijn van wonderen dat is beïnvloed. Jij zult het in het licht zien; jij zult het niet in het duister zien.

Voor jou dan is licht cruciaal. Terwijl jij in het duister verblijft, blijft het wonder ongezien. Aldus ben jij overtuigd dat het er niet is. Dit volgt uit de vooronderstellingen vanwaar het duister komt. Ontkenning van licht leidt tot falen het waar te nemen. Falen licht waar te nemen is duisternis waarnemen. Het licht is dan nutteloos voor jou, alhoewel het er is. Jij kunt het niet gebruiken, want de aanwezigheid ervan is jou onbekend. En de ogenschijnlijke werkelijkheid van de duisternis maakt het idee van licht betekenisloos.

Verteld te worden dat wat jij niet ziet er toch is, klinkt als waanzin. Het is erg moeilijk om overtuigd te raken dat het waanzin is niet te zien wat er is en in plaats daarvan te zien wat er niet is. Jij betwijfelt niet, dat de ogen van het lichaam kunnen zien. Jij betwijfelt niet, dat de beelden die zij jou tonen werkelijk zijn. Jouw vertrouwen ligt in de duisternis, niet in het licht.

Hoe kan dit worden omgekeerd? Voor jou is dit onmogelijk, maar jij bent niet alleen hierin. Jouw inspanningen, hoe klein zij ook mogen zijn, hebben krachtige ondersteuning. Zou jij slechts beseffen hoe groot deze kracht is, zouden jouw twijfels verdwijnen. Vandaag zullen wij ons wijden aan de poging om jou deze kracht te laten voelen. Wanneer jij de kracht in jou hebt gevoeld die alle wonderen binnen jouw gemakkelijk bereik brengt, zul jij niet twijfelen. De wonderen die jouw gevoel van zwakte verbergt, zullen het bewustzijn binnenspringen als jij de kracht in jou voelt.

Zet vandaag drie keer ongeveer tien minuten opzij voor een stille tijd, waarin jij probeert jouw zwakheid achter te laten. Dit is heel eenvoudig volbracht als jij jezelf instrueert dat jij geen lichaam bent. Vertrouwen gaat naar wat jij wilt en jij instrueert jouw geest overeenkomstig. Jouw wil blijft jouw leraar en jouw wil heeft al het vermogen te doen wat hij verlangt. Jij kunt het lichaam ontsnappen als jij dat kiest. Jij kunt de kracht in jou ervaren.

Begin de langere oefenperioden met deze verklaring van werkelijke oorzaak en gevolg relaties:

Wonderen worden in licht gezien. De ogen van het lichaam nemen het licht niet waar. Maar ik ben geen lichaam. Wat ben ik?

De vraag waarmee deze verklaring eindigt, is nodig voor onze oefeningen vandaag. Wat jij denkt dat jij bent is een geloof om ongedaan te worden gemaakt. Maar wat jij werkelijk bent, moet aan jou geopenbaard worden. Het geloof dat jij een lichaam bent roept om correctie, een vergissing zijnd. De waarheid van wat jij bent beroept zich op de kracht in jou om naar jouw bewustzijn te brengen wat de vergissing heeft verhuld.

Als jij geen lichaam bent, wat ben jij dan? Jij dient je bewust te zijn van wat de Heilige Geest gebruikt om het beeld van een lichaam in jouw geest te vervangen. Jij dient iets te voelen om jouw vertrouwen in te stellen, als jij het van het lichaam oplicht. Jij behoeft een werkelijke ervaring van iets anders, iets meer solide en zekerder, meer jouw vertrouwen waard en werkelijk daar.

Als jij geen lichaam bent, wat ben jij dan? Vraag dit in oprechtheid en wijdt dan verscheidene minuten aan toestaan dat jouw verkeerde gedachten over jouw eigenschappen worden gecorrigeerd, en dat hun tegendelen hun plaats innemen. Zeg bijvoorbeeld:

Ik ben niet zwak, maar sterk. Ik ben niet hulpeloos, maar geheel vermogend. Ik ben niet beperkt, maar onbeperkt. Ik ben niet vertwijfeld, maar zeker. Ik ben geen illusie, maar een werkelijkheid. Ik kan niet in duisternis zien, maar in licht.

Probeer, in de tweede fase van de oefenperiode, deze waarheden over jezelf te ervaren. Concentreer je in het bijzonder op de ervaring van kracht. Onthoud dat elk besef van zwakte geassocieerd is met het geloof dat jij een lichaam bent, een geloof dat verkeerd is en geen vertrouwen verdient. Probeer jouw vertrouwen ervan weg te nemen, al is het maar voor een moment. Jij zult gewend zijn jouw vertrouwen bij het meer waardevolle in jou te houden als wij verder gaan.

Ontspan je voor de rest van de oefenperiode, overtuigd dat jouw inspanningen, hoe pover ook, volledig ondersteund worden door de kracht van God en al Zijn Gedachten. Het is van Hen dat jouw kracht zal komen. Het is door Hun krachtige ondersteuning dat jij de kracht in jou zult voelen. Zij zijn met jou verenigd in deze oefenperiode, waarin jij een doel gelijk aan Hun eigen deelt. Van Hun is het licht waarin jij wonderen zult zien, want Hun kracht is de jouwe. Hun kracht wordt jouw ogen, opdat jij zult zien.

Herinner jezelf vijf tot zes keer per uur, met redelijk regelmatige tussenpozen, dat wonderen in licht worden gezien. Zorg er eveneens voor dat jij verleidingen met het idee van vandaag tegemoet treedt. Deze vorm zal behulpzaam zijn voor dit speciale doel:

Wonderen worden in licht gezien. Laat mij vanwege dit niet mijn ogen sluiten.

Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus. De gehele weergave van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd als les 91 van het werkboek van een cursus in wonderen.

Wonderen

Les 76, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

De introductie tot wonderen

Een volledig overzicht van de eigenschappen en het vermogen van wonderen...

De verschuiving naar wonderen

Het is onmogelijk je God in geheim en alleen te herinneren, en je Hem herinneren betekent dat jij niet alleen bent...

Wonderen als nauwkeurige waarneming

Het wonder neemt alles waar zoals het is, en niets behalve de waarheid bestaat...

Heling als bevrijding van angst

De gehele doelstelling van het wonder is om het niveau van communicatie omhoog te brengen...

De grootheid van heiligheid

Jij denkt nog steeds dat heiligheid moeilijk is, omdat jij niet kunt zien hoe zij iedereen kan includeren...