Open boek

Het gebruik van terminologie

"Dit is geen cursus in theoretische filosofie, noch bekommert het zich met nauwkeurige terminologie in relatie tot herkomst. Het houdt zich alleen bezig met de verzoening, ofwel de correctie van waarneming. Het middel van de verzoening is vergeving.

De structuur, van het 'individuele bewustzijn' doet er in essentie niet toe, daar het een concept is wat de originele vergissing, of de 'oorspronkelijke zonde', representeerd. De vergissing zelf te bestuderen leidt niet tot correctie, als jij daadwerkelijk wilt slagen in het aan de vergissing voorbij zien. En het is precies dit proces van aan voorbij zien waar deze cursus op doelt.

Alle termen zijn in aanleg omstreden, en zij die tegenstellingen zoeken zullen die vinden. Doch, zij die verheldering zoeken zullen het eveneens vinden. Zij zullen, op welke wijze dan ook, bereid moeten zijn om aan tegenstellingen voorbij te zien, en herkennen dat het een verdediging tegen de waarheid is in de vorm van een belemmerende manouvre.

Theologische overwegingen als zodanig zijn noodzakelijkerwijze tegenstrijdig daar zij op geloof rusten, en daarom aanvaard of afgewezen kunnen worden. Een universele theologie is onmogelijk, maar een universele ervaring is niet aaleen mogelijk maar eveneens noodzakelijk. Het is deze ervaring waar de cursus op aan stuurt. Het is hier alleen dat consequentheid mogelijk wordt, want het is slechts hier dat onzekerheid ophoudt te bestaan.

Deze cursus blijft binnen de omheining van het ego, waar het nodig is. Het houdt zich niet bezig met wat zich aan alle vergissingen voorbij bevindt, daar het ontwerp ervan slechts is om de richting daarnaartoe aan te geven. Daarvoor gebruikt het woorden, die symbolisch zijn, en niet kunnen uitdrukken wat zich aan symbolen voorbij bevindt.

Het is altijd het ego wat vragen stelt, want het is slechts het ego wat onzeker is en twijfelt. De cursus geeft slechts een ander Antwoord, nadat er een vraag gesteld is. Echter, dit Antwoord poogt niet zijn toevlucht te zoeken in vernuftigheidjes en foefjes. Dat zijn attributen van het ego. De cursus is simpel. Het heeft één functie en één doel. Daarin alleen blijft het volledig consistent, want daarin alleen kan het consistent zijn.

Het ego zal vele antwoorden vereisen die deze cursus niet kan geven. Het is niet in staat om de poel van vragen waarop een antwoord onmogelijk is als vragen te herkennen. Het ego kan bijvoorbeel vragen: "Hoe vond het onmogelijke plaats?" "Wie was het slactoffer van het onmogelijke?" en kan deze vragen op vele manieren stellen. Er is echter geen antwoord, slechts een ervaring. Zoek slechts dit, en laat geen theologie jou vertragen.

Je zult opmerken dat de nadruk op structurele kwesties in de cursus kort en aanvankelijk is. Daarna, en spoedig, valt dit weg om ruimte voor het voornaamste onderwijs te maken. Je zult in de cursus vele en verdere verduidelijkingen vinden waar het op de terminologie aankomt. Gebruik ze om je bij te staan in jouw groei en ga aan ze voorbij naar de ervaring. Uiteindelijk is het doel van de cursus om zichzelf overbodig te maken...

Een Cursus in Wonderen

Luister naar deze roep, wees waakzaam voor de liefde die jou omgeeft en luister aandachtig...

Bijeenkomsten

Dit betreft de wonderbaarlijke gebeurtenissen die plaatsvinden wanneer wij bijeenkomen...

Een speciale boodschap

Hij kan geen duizend antwoorden geven wanneer slechts één het enige antwoord is dat er is. Aanvaard dit antwoord...

De Master Teacher

De Master Teacher is, door de verlichting van geest en lichaam, een leraar van God door middel van een cursus in wonderen...

Publikaties

De paradox van tijd, een blik op het oneindige en ongrijpbare begrip van tijd...

Wie zijn Gods leraren?

Zij komen van over heel de wereld, vanuit alle religies en geen enkele religie, zij zijn degenen die de roep hebben beantwoord...