Bootje

Proloog aan het einde van tijd

De wonderbaarlijke gebeurtenissen die plaatsvinden terwijl wij bijeenkomen...

Velen van jullie die het gebeuren van deze Cursus delen, hebben besloten, of zullen nu besluiten te embarkeren in een Cursus in spirituele transformatie. Het is onmogelijk dat iets jou slechts bij toeval overkomt. Wij hebben hoge verwachtingen dat deze Cursus een voorheen afgewezen, of amper voor mogelijk gehouden, mogelijkheid van een direct contact met de eeuwig scheppende energie van de Universele Geest heeft geopend.

Dat jij de Geest van God hebt aangeraakt, die uiteindelijk slechts jouw natuurlijke erfenis is. Dat jij bent overvallen met het mysterieuze opwindende en onontkoombare dilemma van een spirituele ervaring die absoluut niet van deze wereld, of zelfs maar in deze plaats en tijd is. Deze nieuwe werkelijkheid heeft in het geheel niets van doen met de fantoomwereld die jou omgeeft. Het is inderdaad precies deze wereld die jij zult ontsnappen en bent ontsnapt.

Wees niet bevreesd dat jij abrupt opgeheven en de werkelijkheid ingeworpen zult worden, alhoewel dit nu voor velen van jullie een ongelooflijk verheugende gebeurtenis is geworden. Tijd is vriendelijk en als jij het ten behoeve van de werkelijkheid gebruikt zal het zachtaardig met jou opgaan in jouw overgang.

De urgentie is alleen om jouw geest los te maken van zijn gefixeerde positie hier. Dit zal jou niet thuisloos en zonder referentiekader laten. De periode van desoriëntatie die aan de eigenlijke overgang voorafgaat, is veel korter dan de tijd die het in beslag nam om jouw geest zo ferm op illusies te fixeren. Laat dit losraken een positief en inspirerend avontuur voor jou zijn, liever dan een angstige periode van het verlies van zelfintoming.

In deze plaats van chaotische duisternis, die jij thuis noemt, moet de werkelijkheid zich voordoen als een voortdurend exposé. Het is mogelijk dat dit jouw eerste grote blootstelling is aan de energetische katalysator die een totale provisie is voor de omkering van jouw tijdelijke zelfidentiteit. Dit zijn de 'grote stralen', of de lichtstromen die voortvloeien uit de geesten die zich verenigen in en uitbreiden in een gemeenschappelijk doel van ontwaken.

Reacties op veel van het in de cursus aangeboden materiaal kunnen variëren van wrede en blinde ontkenning, tot vernuftige en betekenisloze pogingen tot herinterpretatie, of opwindende en dramatische verschuivingen in zelfbewustzijn. Maar voor velen zal het op dit moment de ultieme nieuwe tijdsverbinding van zelfherkenning zijn, die de fenomenale lichttransfiguratie van het verrezen lichaam is, wanneer zij voor een moment aan de Hemelpoort staan.

Vraag simpelweg dit en alles is jou gegeven: "Ben ik geheel alleen in het universum en herbeleef ik steeds opnieuw het bestaan van angst, pijn en dood dat enkel mijn persoonlijke nachtmerrie van scheiding is, of… ben ik zoals God mij heeft geschapen, voor eeuwig gelukkig en thuis in de Hemel, waar ik werkelijk ben en altijd ben geweest?" Neem dit aan en leef elk moment met de simpele zekerheid van de alomvattende waarheid hiervan: God is een feit!

Luister wereld...

Luister naar deze roep, wees waakzaam voor de liefde die jou omgeeft en luister aandachtig...

Tijd naar eeuwigheid / Dood naar leven

Het lied van de hemel heeft geen maat gemist terwijl jij droomt...

Tijd, het chronische beklag...

De paradox van tijd, een blik op het oneindige en ongrijpbare begrip van tijd...

Dit is de tijd...

Pasen en het intieme karakter van jouw eigen wederopstanding, met Master Teacher...

Dromen versus eenheid

In het aanzicht van eenheid zal elk gevoel van scheiding verdwijnen, en zonder scheiding is conflict onmogelijk...

Wil jij mijn Valentijn zijn?

Wat zou er gebeuren als God jou vroeg om Zijn Valentijn te zijn? Dat is niet zo'n vreemde vraag als het lijkt...