Engel

Wie zijn Gods leraren?

Uit het handboek voor leraren van een cursus in wonderen

Een leraar van God is eenieder die ervoor kiest er een te zijn. Zijn kwalificaties bestaan louter hieruit; ergens, op een of andere manier, heeft hij een doelbewuste keuze gemaakt, waarbij hij zijn belangen niet los zag van die van iemand anders. Heeft hij dat eenmaal gedaan, dan is zijn weg gebaand en zijn richting zeker. Een licht is de duisternis binnengekomen. Het kan een enkel licht zijn, maar dat is genoeg. Hij is een overeenkomst met God aangegaan, zelfs als hij nog niet in Hem gelooft. Hij is een brenger van verlossing geworden. Hij is een leraar van God geworden.

Zij komen van over heel de wereld. Zij komen vanuit alle religies en vanuit geen enkele religie. Zij zijn degenen die hebben geantwoord. De roep is universeel. Hij is altijd, overal gaande. Hij roept om leraren om voor Hem te spreken en de wereld te verlossen. Velen horen hem, maar weinigen zullen antwoorden. Toch, dit is alles een kwestie van tijd. Iedereen zal uiteindelijk antwoorden, maar dat einde kan nog heel, heel ver weg zijn. Het is hierom dat het plan van de leraren werd gevestigd. Hun functie is tijd te be-sparen. Elkeen begint als een enkel licht, maar met de roep aan zijn middelpunt is het een licht dat niet beperkt kan worden. En elkeen bespaart duizenden jaren van tijd zoals de wereld dat beoordeeld. Voor de roep zelf heeft tijd geen betekenis.

Er is een cursus voor iedere leraar van God. De vorm van de cursus varieert aanzienlijk. Net zoals de specifieke leermiddelen die ermee gemoeid zijn. Maar de inhoud van de cursus verandert nooit. Zijn centrale thema is altijd; "Gods Zoon is schuldeloos en in zijn onschuld ligt zijn verlossing". Het kan onderwezen worden door daden of gedachten; in woorden of geluidloos, in enige taal of geen taal; op elke plaats, tijd of wijze. Het doet er niet toe wie de leraar was voordat hij de roep hoorde. Hij is een verlosser geworden door zijn antwoorden. Hij heeft iemand anders als zichzelf gezien. Hij heeft daarmee zijn eigen verlossing en de verlossing van de wereld gevonden. In zijn wedergeboorte is de wereld herboren.

Dit is een handleiding voor een speciaal leerplan, bestemd voor leraren van een speciale vorm van de universele cursus. Er zijn vele duizenden andere vormen, allen met dezelfde uitkomst. Zij besparen louter tijd. Toch, het is tijd alleen dat zich moeizaam voortsleept en de wereld is nu erg moe. Zij is oud en versleten en zonder hoop. De uitkomst stond nooit ter discussie, want wat kan de wil van God veranderen? Maar tijd, met zijn illusies van verandering en dood, mat de wereld af en alle dingen daarin. Toch, tijd heeft een eind en het is dit dat de leraren van God zijn aangesteld voort te brengen. Want tijd ligt in hun handen. Zodanig was hun keuze en het is hun gegeven.

Dit is een volledige vertaling van "Wie zijn Gods leraren?" uit het handboek voor leraren van een cursus in wonderen. Hieronder bevindt zich een beperkt overzicht van verscheidene overige vertalingen uit het handboek die op deze website zijn gepubliceerd.

De handleiding voor leraren

De handleiding voor leraren wordt wel gezien als een supplement voor de tekst en het werkboek van een cursus in wonderen...

Wie zijn hun leerlingen?

Het is slechts tijd dat de leraar van de leerling gescheiden houdt, en het verschil is dus vooralsnog tijdelijk...

Wat zijn de niveaus van onderwijs?

Elke onderwijs/leersituatie brengt een andere relatie met zich mee, alhoewel het ultieme doel altijd hetzelfde blijft...

Wat zijn de eigenschappen van Gods leraren?

Voor de ogen van het lichaam zien Gods leraren er in het geheel niet hetzelfde uit...

Hoe kan de perceptie van orde in moeilijkheden worden vermeden?

Illusies zijn altijd illusies van verschillen. Hoe zou het anders kunnen zijn?

Zijn veranderingen in de levensituatie van Gods leraren noodzakelijk?

Veranderingen vinden plaats in de geest...

Hoe wordt het vellen van oordeel afgewend?

Bedenk eens hoe vaak je dacht alle feiten te kennen die je nodig had om te oordelen...

Hoeveel leraren van God zijn nodig om de wereld te verlossen?

Het antwoord is dat één geheel volmaakte leraar van God volstaat...

Hoe zou de leraar van God zijn dag moeten doorbrengen?

Hoe simpel en eenvoudig glipt de tijd voorbij voor de leraar van God...

Hoe gaan Gods leraren met magische gedachten om?

Als hiermee verkeerd wordt omgegaan kan de leraar van God zichzelf bezeren...

Zijn bovennatuurlijke krachten wenselijk?

Een kracht bedenken die niet bestaat is gelijk aan een beroep doen op magie...

Voor wat de rest betreft...

Een paar laatste woorden, voordat wij samen gaan waar woorden overbodig zijn en communicatie eeuwig is...