Jezus voeten

Ik ben niet gestorven

Onderwijs niet dat ik vergeefs ben gestorven. Onderwijs liever dat ik niet gestorven ben, door te demonstreren dat ik in jou leef. Want het ongedaan maken van de kruisiging van Gods Zoon is het werk van de verlossing, waarin iedereen een gelijkwaardig aandeel heeft.

Jij hebt jezelf aan een kruis genageld en een doornenkroon op jouw eigen hoofd geplaatst. Toch kun jij de Zoon van God niet kruisigen, want de Wil van God kan niet sterven. Zijn Zoon is van zijn eigen kruisiging verlost en jij kunt degene God eeuwig leven heeft gegeven niet aan de dood overdragen. De droom van de kruisiging rust nog steeds zwaar op jouw ogen, maar wat jij in dromen ziet is geen werkelijkheid.

Wanneer jij wordt verleid om aan het verlangen naar dood toe te geven, onthoud dan dat ik niet ben gestorven. Jij zult je realiseren dat dit waar is wanneer jij naar binnen kijkt en mij ziet. Zou ik de dood voor mezelf alleen overkomen hebben? En zou eeuwig leven mij door de Vader zijn gegeven, zonder dat Hij het ook aan jou had gegeven?

Mijn broeders, kinderen van onze Vader, dit is een droom van dood. Er is geen begrafenis, er zijn geen duistere altaren, geen onverbiddelijke geboden, noch verwrongen rituelen van verdoeming waar het lichaam jou naar toe leidt. Vraag er geen bevrijding van, maar bevrijd het van de genadeloze en meedogenloze orders die jij het hebt opgelegd en vergeef het wat jij het hebt opgedragen te doen. In de vervoering ervan beval jij het te sterven, want alleen dood kon over leven zegevieren. En wat behalve waanzin kon naar de nederlaag van God kijken en het werkelijk denken?

Jij denkt dat dood van het lichaam is. Toch is het slechts een idee, irrelevant aan wat als fysiek wordt gezien. Een gedachte is in de geest. Alles wordt door leven volbracht, en leven is van de geest en in de Geest. Het lichaam leeft noch sterft, omdat het jou die leven bent niet kan omvatten. Wanneer wij dezelfde geest delen kun jij de dood overkomen, want ik heb dat gedaan.

Wil jij werkelijk in de hel zijn? Wil jij werkelijk wenen, lijden en sterven? Want dood is totaal. Ofwel alles sterft, of anders leeft alles en kan het niet sterven. Er is geen compromis mogelijk. Er is geen dood want wat God heeft geschapen deelt Zijn leven. Er is geen dood, want een tegenovergestelde aan God bestaat niet. Er is geen dood want de Vader en de Zoon zijn één.

Wat zou jij zien zonder de angst voor de dood? Wat zou jij voelen en denken wanneer de dood geen aantrekkingskracht voor jou zou bevatten? Heel simpel: jij zou je jouw Vader herinneren. De Schepper van leven, de Bron van alles wat leeft, de Vader van het Universum en van het Universum van universa en van alles wat zelfs daaraan voorbij ligt, dat zou jij je herinneren.

Zweer niet te sterven, gij heilige Zoon van God! Jij sluit een overeenkomst die jij niet kunt houden. De Zoon van Leven kan niet gedood worden. Hij is onsterfelijk zoals zijn Vader. Wat hij is kan niet veranderd worden. Hij is het enige in heel het universum dat wel één moet zijn.

Dit is jouw heilige moment van eeuwig leven. En aldus is elk moment dat in het passeren aan God wordt gegeven - en met het volgende Hem reeds gegeven - een tijd van jouw verlossing van verdriet, pijn, en zelfs dood zelf. God heeft jouw toekomst in handen, zoals Hij jouw verleden en heden in handen heeft. Zij zijn één voor Hem en zij zouden aldus één voor jou moeten zijn. Verleden, heden en toekomst zijn niet ononderbroken, tenzij jij continuïteit aan hen opdringt. Toch lijkt de tijdelijke voortgang in deze wereld nog steeds werkelijk, en dus wordt jou niet gevraagd het gebrek aan opeenvolging dat werkelijk in tijd wordt gevonden te begrijpen. Jou wordt slechts gevraagd om de toekomst te laten gaan en in Gods handen te plaatsen.

Nu is de tijd voor verlossing, want nu is de verlossing van tijd. Nu wachten wij in stilte. God is hier, want wij wachten samen. Ik ben er van overtuigd dat Hij tot jou zal spreken en dat jij zult horen. Accepteer mijn confidentie, want het is de jouwe. Onze geesten zijn verbonden. Wij wachten met één intentie; om het antwoord van onze Vader op ons roepen te horen, om onze gedachten stil te laten zijn en Zijn vrede te vinden, om Hem tot ons te horen spreken van wat wij zijn, en om Zichzelf aan Zijn Zoon te openbaren.

Deze dag, mijn Vader, zal ik met U doorbrengen, zoals U hebt gekozen dat al mijn dagen zouden moeten zijn. En wat ik zal ervaren is in het geheel niet van tijd. De vreugde die naar mij toekomt is niet van dagen noch uren, want het komt van de Hemel naar Uw Zoon. Deze dag zal Uw zoete herinnering zijn om U te herinneren, Uw gracieuze roepen naar Uw heilige Zoon, het teken dat Uw genade naar mij toe is gekomen en dat het Uw Wil is dat ik vandaag vrij ben.

Ik ben niet van deze wereld...

Laat, voor slechts een ogenblik, deze simpele boodschap van waarheid en liefde voorbij elke vorm van rede gaan...

Ik ben de wederopstanding en het leven

Jouw wederopstanding is jouw herontwaken...

Ik ben het licht van de wereld

Wanneer het licht komt zul jij zo'n schoonheid zien, dat jij zult weten dat zij niet van jou is...

Ik houd van jou

Ik houd van jou omwille van de waarheid in jou, zoals God dat doet...

Ik ben altijd bij jou

Wij lopen samen. Ik moet onzekerheid en pijn begrijpen, hoewel ik weet dat deze geen betekenis hebben...

Ik ben van boven

De Hemel is geen plaats noch een conditie, het is slechts een bewustzijn van volmaakte eenheid waar niets anders bestaat...