Engel bij het graf

Ik ben de wederopstanding
en het leven

Ik ben de wederopstanding en het leven Mijn woord, wat de wederopstanding en het licht is, zal niet heengaan want leven is eeuwig. Jij bent het werk van God en Zijn werk is geheel beminnelijk en geheel liefhebbend. Dit is hoe de mens in zijn hart over zichzelf dient te denken, want dit is wat hij is.

Jouw wederopstanding is jouw herontwaken. Ik ben het model voor wedergeboorte, maar wedergeboorte zelf is slechts het gloren in jullie geesten wat reeds in ze is. God heeft het daar Zelf geplaatst en aldus is het voor eeuwig waar. Ik geloofde erin en maakte het daarom voor eeuwig waar in mezelf.

Ik ben jouw wederopstanding en jouw leven. Jij leeft in mij, omdat jij in God leeft. En iedereen leeft in jou, zoals jij in iedereen leeft. Kun jij dan onwaardigheid in een broeder waarnemen en het niet in jezelf zien? En kun jij het in jezelf zien en het niet in God waarnemen? Geloof in de wederopstanding want zij is volbracht, en zij is in jou volbracht. Dit is nu zo waar als het ooit zal zijn, want de wederopstanding is de Wil van God Die geen tijd en geen uitzonderingen kent.

Nog een poosje en jij zult mij zien, want ik ben niet verborgen omdat jij je verscholen houdt. Ik zal jou ontwaken zo zeker als ik mezelf wakker heb gemaakt, want ik ontwaakte voor jou. In mijn wederopstanding ligt jouw bevrijding. Onze missie is om aan de kruisiging te ontsnappen, niet aan de verlossing. Vertrouw in mijn hulp, want ik liep niet alleen en ik zal met jou meelopen zoals de Vader met mij meeliep.

Laat de doden - en zij die heengegaan zijn - vredig vergeten worden. De wederopstanding is gekomen om de plaats ervan in te nemen. En nu maak jij deel uit van de wederopstanding, en niet van de dood.

Wees getuigen van het wonder en niet de wetten van zonde. Er is geen noodzaak dat er nog geleden wordt. Maar er bestaat een behoefte dat jij geheeld bent, want het lijden van de wereld heeft haar doof gemaakt voor haar bevrijding en verlossing. De wederopstanding van de wereld wacht op jouw heling en jouw geluk, opdat jij de heling van de wereld mag demonstreren. Ik kan jou helen want ik ken jou. Ik ken jouw waarde voor jou en het is deze waarde die jou heel maakt.

God heeft één Zoon en hij is de wederopstanding en het leven. Zijn Wil is geschiede, omdat alle vermogen in de Hemel en op aarde hem is gegeven. Door jouw transfiguratie is de wereld verlost, en vreugdevol van schuld verlost. Nu heffen wij onze wederopgestane geesten in vreugde en dankbaarheid naar Hem Die ons gezond verstand in ons heeft hersteld.

Mijn wederopstanding komt opnieuw, elke keer dat ik een broeder veilig naar de plaats leidt waar de reis eindigt en vergeten is. Ik wordt vernieuwd, elke keer dat een broeder leert dat er een pad is dat van misère en pijn wegleidt. Ik ben elke keer opnieuw geboren dat een broeder naar het licht in zichzelf keert en naar mij uitziet. Ik ben niemand vergeten. Help mij nu om jou terug te leiden naar waar de reis is begonnen, om een met mij een andere keuze te maken.

Jij bent mijn stem, mijn ogen, mijn voeten, en mijn handen waarmee ik de wereld verlos. Het Zelf, van waaruit ik jou roep, is slechts jouw eigen. Naar Hem gaan wij samen. Neem jouw broeders hand, want dit is geen weg die wij alleen bewandelen. In hem loop ik met jou en jij met mij. Onze Vader wil dat Zijn Zoon één met Hem is. Wat, van er ook leeft, kan dan niet één met jou zijn?

Wees in mijn geest mijn Vader, wanneer ik ontwaak en schijn de gehele dag door op mij. Laat elke minuut een tijd zijn waarin ik met U verblijf. En laat mij mijn uurlijkse dankzegging niet vergeten, dat U bij mij bent gebleven en er altijd zult zijn om mijn roep aan U te horen en mij te antwoorden. Laat, als de avond komt, al mijn gedachten stil zijn van U en Uw Liefde en laat mij zeker van mijn veiligheid slapen, zeker van Uw zorg en blijmoedig bewust dat ik Uw Zoon ben.

Ik ben niet van deze wereld...

Laat, voor slechts een ogenblik, deze simpele boodschap van waarheid en liefde voorbij elke vorm van rede gaan...

Ik ben van boven

De Hemel is geen plaats noch een conditie, het is slechts een bewustzijn van volmaakte eenheid waar niets anders bestaat...

Ik ben het licht van de wereld

Wanneer het licht komt zul jij zo'n schoonheid zien, dat jij zult weten dat zij niet van jou is...

Ik houd van jou

Ik houd van jou omwille van de waarheid in jou, zoals God dat doet...

Ik ben altijd bij jou

Wij lopen samen. Ik moet onzekerheid en pijn begrijpen, hoewel ik weet dat deze geen betekenis hebben...

Ik ben niet gestorven

Nu is de tijd voor verlossing, want nu is de verlossing van tijd. Nu wachten wij in stilte...