Wassen van voeten

Ik ben van boven

Jij, die de Liefde van God zou kunnen geven aan alles wat je ziet en aanraakt en herinnert, ontkent letterlijk de Hemel voor jezelf. Ik vraag je je to herinneren dat ik jou heb gekozen om het Koninkrijk aan het Koninkrijk to onderwijzen. Het Koninkrijk van de Hemel ben jij.

Wat anders dan jou heeft de Schepper geschapen en wie, anders dan jij, is Zijn Koninkrijk? Zoekt gij eerst het Koninkrijk van de Hemel, want het is daar waar de wetten van God werkelijk gelden, en zij kunnen enkel waarlijk gelden, omdat zij de wetten van de waarheid zijn.

Maar zoek slechts dit alleen, want jij kunt niets anders vinden. Er is niets anders. Gezegend ben jij, die bereid is zonder angst naar de waarheid van God to vragen, want slechts op die manier kun jij leren dat Zijn antwoord de bevrijding van angst is. Prachtig kind van God, jij vraagt slechts naar wat ik jou beloofd heb. Geloof jij dat ik jou zou inisleiden? Het Koninkrijk van de Hemel is in jou. Geloof dat de waarheid in mij is, want ik weet dat zij in jou is.

Heb vertrouwen in slechts dit ene ding, en het zal voldoende zijn: God wil dat jij in de Hemel bent en niets kan jou daarvan weerhouden, of de Hemet van jou weghouden. Jouw meest wilde misvattingen, jouw vreemde verbeeldingen, jouw donkerste nachtmerries betekenen helemaal niets. Zij kunnen niet de overhand hebben op de vrede die God voor jou wil. Ik breng Gods vrede terug naar al Zijn kinderen, want ik ontving het van Hem voor ons allemaal. Niets kan de overhand hebben op onze verenigde wil, want niets kan de overhand hebben op Gods Wil.

Er is niets buiten jou. Dat is wat jij uiteindelijk moet leren, want het is het besef dat het Koninkrijk van de Hemel aan jou teruggegeven is. Want God schiep slechts dit en Hij heeft het niet verlaten, noch heeft Hij het apart van Zichzelf gehouden. Het Koninkrijk van de Hemel is de verblijfplaats van de Zoon van God, die zijn Vader niet verliet en niet afgescheiden van Hem is.

De Hemel is geen plaats, noch een conditie. Het is slechts een bewustzijn van volmaakte eenheid, en het weten dat er niets anders bestaat, niets buiten deze eenheid en niets anders erbinnen. Rede zal jou vertellen dat er geen middenweg is waarop je onzeker kunt pauzeren, terwijl jij afwacht om tussen de vreugde van de Hemel en de ellende van de hel te kiezen. Totdat je voor de Hemel kiest, ben jij in de hel en in de ellende.Waarom zou jij op de Hemel wachten? Het is hier vandaag. Tijd is de grote illusie; het is in het verleden of in de toekomst. Toch kan dit niet zo zijn, als het is waar God wil dat Zijn Zoon is.

Hoe kan de Wil van God in het verleden zijn, of nog moeten plaatsvinden? Wat Hij wil is nu, zonder verleden en geheel zonder toekomst. Het is net zo ver van tijd verwijderd als een klein kaarsje van een verafgelegen ster, of als datgene wat jij kiest van dat wat jij werkelijk wilt. De Hemel zelf wordt bereikt met lege handen en een onbevooroordeelde geest, die met niets komt om alles te vinden en het voor zichzelf op te eisen.

God wil de Hemel niet onvolledig hebben. De Hemel wacht op jou, zoals ik dat doe. Ik ben onvolledig zonder jouw deel in mij. En als ik heel wordt gemaakt, gaan wij samen naar ons oorspronkelijke thuis, voor ons bereid voordat tijd bestond en onveranderd door tijd, smetteloos en veilig, zoals het uiteindelijk zal zijn als de tijd voorbij is. Samen zullen wij verdwijnen in de Aanwezigheid voorbij de sluier, niet om zoek te taken, maar om gevonden te worden; niet om gezien te worden, maar gekend.

Vader, ik was geschapen in Uw Geest, een heilige Gedachte die nooit zijn thuis heeft verlaten. Ik ben voor altijd Uw Gevolg, en U bent voor eeuwig en altijd mijn Oorzaak. Zoals U mij beeft geschapen, ben ik gebleven. Waar U mij gevestigd heeft, verblijf ik nog steeds. En al Uw Eigenschappen verblijven in mij, want het is Uw Wil een Zoon te hebben zo gelijk aan zijn Oorzaak dat Oorzaak en Zijn Gevolg niet te onderscheiden zijn.

Laat mij weten dat ik een Gevolg van God ben en zo de macht heb om gelijk aan U te scheppen. Zoals in de Hemel, zo ook op aarde. Uw plan volg ik hier, en aan het einde weet ik dat U Uw Gevolgen zult bijeenbrengen in de rustige Hemel van Uw Liefde, waar de aarde zal verdwijnen, en alle afgescheiden gedachten zich in glorie verenigen als de Zoon van God.

Ik ben niet van deze wereld...

Laat, voor slechts een ogenblik, deze simpele boodschap van waarheid en liefde voorbij elke vorm van rede gaan...

Ik ben de wederopstanding en het leven

Jouw wederopstanding is jouw herontwaken...

Ik ben het licht van de wereld

Wanneer het licht komt zul jij zo'n schoonheid zien, dat jij zult weten dat zij niet van jou is...

Ik houd van jou

Ik houd van jou omwille van de waarheid in jou, zoals God dat doet...

Ik ben altijd bij jou

Wij lopen samen. Ik moet onzekerheid en pijn begrijpen, hoewel ik weet dat deze geen betekenis hebben...

Ik ben niet gestorven

Nu is de tijd voor verlossing, want nu is de verlossing van tijd. Nu wachten wij in stilte...