Jezus voeten

Ik ben niet van deze wereld

Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld want het is in jou. En jij bent van jouw Vader. Jouw Koninkrijk is niet van deze wereld, omdat het jou van voorbij deze wereld werd gegeven.

De wereld wordt niet door dood, maar door middel van de waarheid verlaten en de waarheid kan door allen gekend worden voor wie het Koninkrijk werd geschapen en op wie het wacht. Als jij het feit wilt accepteren dat ik bij jou ben, ontken jij de wereld en accepteer jij God. Mijn Wil is de Zijne, en jouw wil om mij te horen is het besluit om Zijn Stem te horen en in Zijn Wil te verblijven.

De wereld kan niets aan het vermogen en de glorie van God en Zijn heilige Zonen toevoegen, maar het kan de Zonen voor de Vader verblinden wanneer zij haar aanschouwen. Jij kunt niet de wereld aanschouwen en God kennen. Er is er maar één waar. Ik ben gekomen om jou te vertellen dat de keuze van welke waar is niet aan jou is om te maken. Als dat zo was zou jij jezelf vernietigd hebben. Maar God wilde de destructie van Zijn Scheppingen niet, daar Hij hun voor de eeuwigheid schiep. Zijn Wil heeft jou verlost - niet van jezelf, maar van jouw illusies omtrent jezelf. Hij heeft jou voor jezelf bewaard.

Wat God niet heeft geschapen bestaat niet. En alles dat bestaat, bestaat zoals Hij het heeft geschapen. De wereld die jij ziet heeft niets met de werkelijkheid te maken. Het is van jouw eigen makelij en bestaat niet. Hier in het heden is de wereld bevrijd. Want wanneer jij het verleden laat gaan, en de toekomst van jouw aloude angsten verlost, vindt jij ontsnapping en geeft het aan de wereld. Jij hebt de wereld gebonden met al jouw angsten, met twijfels en misères, jouw pijn en tranen - en al jouw zorgen drukken erop en houden haar in jouw overtuigingen gevangen. Overal treft de dood haar, want jij houdt de bittere gedachte van de dood in jouw geest.

De wereld van elke vorm van pijn te verlossen is slechts van gedachten over jezelf te veranderen. Er is geen wereld los van jouw ideeën, want ideeën verlaten hun bron niet, en jij onderhoudt de wereld in gedachten binnen jouw geest.

Verlossing, volmaakt en compleet, vraagt slechts om een kleine wens dat wat waar is waar mag zijn - een kleine bereidheid om aan wat er niet is voorbij te zien. Een kleine zucht die als een voorkeur voor de Hemel spreekt in tegenstelling tot deze wereld die ogenschijnlijk door dood en verwoesting wordt geregeerd. In een vreugdevolle reactie zal de schepping binnenin jou verrijzen om de wereld die jij ziet met de Hemel te vervangen, geheel volmaakt en compleet. Wat is vergeving behalve een bereidheid dat de waarheid waar is?

Jou wordt echter niet gevraagd om jouw illusies alleen te ontmantelen. Jou wordt slechts gevraagd om ze te evalueren in termen van hen resultaten voor jou. Wanneer jij ze niet wilt op basis van het verlies van vrede, dan zullen zij voor jou uit jouw geest worden verwijderd. Als jij bereid bent om de rol van beschermer over jouw eigen gedachtesysteem op te geven en ze voor mij te openen, dan zal ik ze heel zachtaardig corrigeren en jou naar huis leiden.

Waar de concepten van het zelf opzij zijn gelegd, openbaart de waarheid zich precies zoals zij is. Wanneer elk concept tot twijfel is opgeheven en ondervraagd, en herkend als niet op enige veronderstelling gemaakt die het licht zou kunnen weerstaan, dan is de waarheid vrij gelaten om schoon en vrij van schuld zijn heiligdom binnen te treden. Er is geen verklaring die de wereld meer bevreesd is om te horen dan deze: Ik weet niet wat ik eigenlijk ben, en daarom weet ik niet wat ik aan het doen ben, waar ik ben, of hoe ik op de wereld of naar mezelf dien te kijken. Toch is in het leren hiervan de verlossing geboren en wat jij bent zal jou over Zichzelf vertellen.

Kom naar huis. Jij hebt jouw geluk niet in gevonden verre plaatsen, of in vreemde vormen die geen betekenis voor jou hebben – alhoewel jij hebt geprobeerd om ze betekenisvol te maken. Deze wereld is niet waar jij thuishoort. Jij bent een vreemde hier. Gods welkom wacht ons allen op en Hij zal jou verwelkomen zoals ik jou verwelkom. Vergeet het Koninkrijk niet voor enig iets dat de wereld te bieden heeft.

Vader, de waarheid behoort mij toe. Mijn thuis is in de Hemel geplaatst door middel van Uw Wil en de mijne. Kunnen dromen mij voldoening geven? Kunnen illusies mij geluk brengen? Wat, behalve Uw herinnering kan Uw Zoon voldoening schenken? Ik zal niets minder accepteren dan wat U mij heeft gegeven. Ik wordt door Uw Liefde omgeven, voor eeuwig stil, voor eeuwig zachtaardig, en voor eeuwig veilig. Gods Zoon moet zijn zoals U hem heeft geschapen.

Ik ben van boven

De Hemel is geen plaats noch een conditie, het is slechts een bewustzijn van volmaakte eenheid waar niets anders bestaat...

Ik ben de wederopstanding en het leven

Jouw wederopstanding is jouw herontwaken...

Ik ben het licht van de wereld

Wanneer het licht komt zul jij zo'n schoonheid zien, dat jij zult weten dat zij niet van jou is...

Ik houd van jou

Ik houd van jou omwille van de waarheid in jou, zoals God dat doet...

Ik ben altijd bij jou

Wij lopen samen. Ik moet onzekerheid en pijn begrijpen, hoewel ik weet dat deze geen betekenis hebben...

Ik ben niet gestorven

Nu is de tijd voor verlossing, want nu is de verlossing van tijd. Nu wachten wij in stilte...