Het graf achterlaten

Epiloog

Vergeet niet dat als deze reis eenmaal is begonnen dat het einde zeker is. Twijfel onderweg zal komen en gaan - en gaan om opnieuw te komen. Toch is het einde zeker. Niemand kan falen om te doen wat God hem aangeeft te doen. Wanneer jij het vergeet herinner je dan dat jij met Hem loopt en met Zijn Woord in jouw hart.

Wie zou kunnen wanhopen wanneer hoop zoals deze de zijne is? Illusies van wanhoop mogen dan lijken te komen, maar leer om niet door ze verleid te worden. Achter elkeen is de waarheid en is God.

Waarom zou jij hierop wachten en het voor illusies inruilen wanneer Zijn Liefde slechts een ogenblik verder op de weg ligt, waar alle illusies eindigen? Het einde is zeker en door God gegarandeerd. Wie zou er voor een levenloos beeld staan, als een stap verder het Heiligste der Heiligen een aloude deur opent die aan de wereld voorbij leidt? Jij bent een vreemde hier. Maar jij behoort Hem toe Die jou liefheeft zoals Hij Zichzelf liefheeft. Vraag slechts mijn hulp om de steen weg te rollen en het is gedaan overeenkomstig Zijn Wil.

Wij zijn de reis begonnen. Lang geleden werd het einde in de sterren geschreven en in de Hemelen geplaatst met een schijnende straal die het binnen de eeuwigheid en eveneens door alle tijden heen veilig heeft gehouden. En het nog steeds veilig houdt; onveranderd, onveranderend en onveranderlijk. Wees niet bevreesd. Wij beginnen alleen een aloude reis die lang geleden werd begonnen en slechts nieuw lijkt. Wij zijn opnieuw begonnen op een weg waar wij eerder op hebben gereisd en waar wij een tijdje onze weg kwijt raakten.

En nu proberen wij het opnieuw. Ons nieuwe begin heeft de zekerheid die onze reis tot nog toe heeft gemist. Kijk op en zie Zijn Woord onder de sterren waar Hij jouw naam heeft geplaatst samen met de Zijne. Kijk op en vind het zekere doel dat de wereld zou verbergen, maar dat God Wil dat jij ziet.

Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus. De gehele weergave van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd als het nawoord van een cursus in wonderen

De resolutie van de droom

Een overzicht van de werkboeklessen voor de komende twaalf maanden, in de jaren 2017 en 2018...

De introductie tot het werkboek

Introductie tot de werkboeklessen in het eerste gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Het twintig minuten boekje

Elke dag twintig minuten, voor de eerste vijftig lessen van een cursus in wonderen, ze zullen van onschatbare waarde blijken...

Ik val onder geen wetten behalve die van God

Les 76, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Als ik mezelf verdedig ben ik aangevallen

Les 135, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik val onder geen wetten behalve die van God

Les 76, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik val onder geen wetten behalve die van God

Les 76, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik val onder geen wetten behalve die van God

Les 76, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik val onder geen wetten behalve die van God

Les 76, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik val onder geen wetten behalve die van God

Les 76, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik val onder geen wetten behalve die van God

Les 76, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik val onder geen wetten behalve die van God

Les 76, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...