Stapel oude wetboeken

Ik val onder geen enkele wetten, behalve die van God

Les 76 uit het werkboek van een cursus in wonderen

Wij hebben al eerder opgemerkt hoeveel zinloze dingen jou verlossing hebben toegeleken. Elkeen heeft jou opgesloten met wetten zo zinloos als zijzelf. Jij bent niet door hen gebonden. Toch, om te begrijpen dat dit zo is, moet jij eerst beseffen dat verlossing daar niet ligt. Terwijl jij ernaar zoekt in betekenisloze dingen, bind jij jezelf aan wetten die geen zin hebben. Aldus zoek jij te bewijzen dat verlossing is waar zij niet is.

Vandaag zullen wij blij zijn dat jij het niet kunt bewijzen. Want als jij dat kon, dan zou jij voor altijd zoeken waar zij niet is en haar nooit vinden. Het idee voor vandaag verteld jou opnieuw hoe simpel verlossing is. Kijk ervoor waar zij op jou wacht en daar zal zij gevonden worden. Kijk nergens anders, want het is nergens anders.

Denk aan de vrijheid in de herkenning dat jij niet gebonden bent door alle vreemde en verdraaide wetten die jij hebt opgezet om jou te redden. Jij denkt werkelijk dat jij zult verhongeren tenzij jij stapeltjes gekleurde papieren repen en bergen metalen schijfjes hebt. Jij denkt werkelijk dat een klein rond balletje, of een beetje vloeistof dat door een scherpe naald in jouw aderen wordt gespoten, dood zal afwenden. Jij denkt werkelijk dat jij alleen bent, tenzij een ander lichaam bij jou is.

Het is waanzin dat deze dingen denkt. Jij noemt hun wetten en plaatst ze onder verschillende namen in een lange reeks van rituelen die geen nut hebben en geen doel dienen. Jij denkt dat jij de wetten van de geneeskunde moet gehoorzamen, van economie en gezondheid. Bescherm het lichaam en jij zult verlost zijn.

Dit zijn geen wetten, maar is waanzin. Het lichaam wordt bedreigd door de geest die zichzelf pijn doet. Het lichaam lijdt, zodat de geest zal falen in te zien dat zij het slachtoffer van zichzelf is. Het lijden van het lichaam is een masker dat de geest zichzelf voorhoudt om te verbergen wat werkelijk lijdt. De geest zal niet begrijpen dat het zijn eigen vijand is; dat het zichzelf aanvalt en wil sterven. Het is hiervan dat jouw 'wetten' het lichaam willen verlossen. Het is hiervoor, dat jij denkt dat jij een lichaam bent.

Er zijn geen wetten behalve de wetten van God. Dit behoeft herhaling, steeds weer, totdat jij je realiseerd dat het op alles van toepassing is wat jij in tegenstelling tot Zijn Wil hebt gemaakt. Jouw magie is betekenisloos. Wat het bedoelt wordt te redden bestaat niet. Alleen wat het bedoelt te verbergen zal jou redden.

De wetten van God kunnen nooit worden vervangen. Wij zullen vandaag wijden aan ons verheugen dat dit zo is. Het is niet langer een waarheid die wij willen verbergen. Wij realiseren ons in plaats daarvan dat het een waarheid is die ons voor eeuwig vrij houdt. Magie bindt, maar de wetten van God bevrijden. Het licht is gekomen want er zijn geen wetten behalve de Zijne.

Wij zullen de langere oefenperioden vandaag beginnen met een kort overzicht van alle verschillende wetten die jij hebt gelooft te moeten gehoorzamen. Deze includeren, bijvoorbeeld, de wetten van voeding, van immunisatie, van medicatie en van de bescherming van het lichaam op onnoembare manieren. Denk eens verder; jij gelooft in de wetten van vriendschap, van 'goede' relaties en wederkerigheid.

Misschien denk jij zelfs dat er wetten zijn die bepalen wat van God is en wat van jou. Vele 'religies' zijn hierop gebaseerd. Zij zouden niet verlossen, maar verdoemen in naam van de Hemel. Toch zijn zij niet vreemder dan de andere wetten waarvan jij aanhoudt dat jij die moet gehoorzamen om jou veilig te houden.

Er zijn geen wetten behalve die van God. Ontdoe je vandaag van alle dwaze magische overtuigingen en houdt jouw geest in stille gereedheid om de stem te horen die de waarheid tot jou spreekt. Jij zult naar een stem luisteren die zegt dat er geen verlies is onder de wetten van God. Betaling is noch gegeven, noch ontvangen. Uitwisselingen kunnen niet worden gemaakt, er zijn geen substituten en niets is door iets anders vervangen. Gods wetten geven voor eeuwig en nemen nooit.

Hoor Hem die jou dit verteld en besef hoe dwaas de wetten waren die de wereld overeind hielden die jij dacht te zien. Luister dan verder. Hij zal jou meer vertellen. Omtrent de liefde die jouw Vader voor jou heeft. Over de eindeloze vreugde die Hij jou aanbiedt. Over Zijn verlangen naar Zijn enige zoon, geschapen als Zijn kanaal voor schepping; aan Hem ontkend door zijn geloof in de hel.

Laat ons vandaag Gods kanalen voor Hem openen en laat Zijn wil zich door ons, naar Hem, uitbreiden. Aldus is de schepping eindeloos toegenomen. Zijn stem zal hiervan tot ons spreken en eveneens van de vreugde van de hemel, die Zijn wetten voor eeuwig onbeperkt houden. Wij zullen het idee van vandaag herhalen totdat wij hebben geluisterd en hebben begrepen dat er geen wetten zijn behalve die van God. Dan zullen wij onszelf vertellen, als een toewijding waarmee de oefenperiode afsluit:

Ik val onder geen enkele wetten, behalve die van God.

Wij zullen deze toewijding zo vaak als mogelijk herhalen vandaag; op z'n minst vier, of vijf keer per uur en eveneens in reactie op enige verleiding om onszelf te ervaren als onderwerp voor andere wetten gedurende de dag. Het is onze verklaring van vrijheid van alle gevaar en alle tirannie. Het is onze erkenning dat God onze Vader is en dat Zijn zoon is verlost.

Dit is een volledige vertaling van les 76 uit het werkboek van een cursus in wonderen. Hieronder bevindt zich een beperkt overzicht van overige werkboeklessen die op deze website zijn gepubliceerd. Bezoek voor een volledig overzicht van de lessen de werkboek kalender op deze site...

Het werkboek van een cursus in wonderen

Een inleiding tot een blijde boodschap...

De introductie tot het werkboek

Introductie tot de werkboeklessen in het eerste gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

De werkboek kalender

Een overzicht van de werkboeklessen voor de komende twaalf maanden, in de jaren 2019 en 2020...

Het twintig minuten boekje

Elke dag twintig minuten, voor de eerste vijftig lessen van een cursus in wonderen, ze zullen van onschatbare waarde blijken...

Als ik mezelf verdedig ben ik aangevallen

Les 135, uit het vierde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik zal een stap terug doen en Hem laten leiden

Les 155, uit het vijfde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ben zoals God mij heeft geschapen

Les 162, uit het vijfde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik beroep mij op Gods naam en mijn eigen naam

Les 182, uit het zesde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

De vrede van God straalt nu in mij

Les 188, uit het zesde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ben één zelf verenigd met mijn Schepper

Les 95, uit het derde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ben het licht van de wereld

Les 61, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ga met God in volmaakte heiligheid

Les 156, uit het vijfde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...