Dansend meisje

Luister wereld...

Luister naar deze roep...

Allen van jullie daar buiten, waar of wie jij ook denkt dat jij bent, jij bent uitgenodigt naar deze bijeenkomst. Dit is een viering van de thuiskomst van de leraren van God. Jij bent een van ons zoals wij samen een zijn. Wij nodigen jou uit voor de wonderbaarlijke bijeenkomst van de reunie van jouw geest met de Geest van God.

Jij bent ver gekomen; jij bent veel dichter bij het einde van tijd dan jij je realiseert. Nu is het eindelijk tijd jezelf vrij te maken van deze chaotische wereld van eenzaamheid, verlies pijn en dood. Een wereld geconstrueerd door jouw eigen nachtmerrie van zelfidentiteit. Het was louter een betekenisloze plek die jouw voortdurende behoefte aan zelfopoffering en vernietiging rechtvaardigde. Jij hebt het gebruikt om jouw zo lijkende bestaan te verrifieeren en onderhouden, en nu uiteindelijk is het onhoudbaar voor jou geworden.

Kom dan, en bevrijd jezelf van deze last van angst en zelf-twijfel waarvan jij dacht dat het benodigt was als een onontsnapbaar deel van jouw bestaan. Kom en bevrijd jezelf, opdat de wereld vrij mag zijn. Kom nu naar deze viering, jij die zo belast bent. Wij nodigen jou uit om de onvergelijkbare helende energieen van liefde te ervaren die van deze eeuwig uitbreidende cirkel van verzoening uitstralen. Het wordt gevormd door leraren van God door hun oncompromisloze toewijding aan en herkenning van de wonderbaarlijke, spontane transformatie en illuminatie van hun individuele geest en lichaam.

Luister aandachtig. Wees waakzaam voor de liefde die jou omgeeft. Kom en leg alle grief en jouw oude meelijwekkende hulpeloze zelf weg. Jij treed een gloednieuw, toch aloud, snel gang makend continuum van tijd binnen, waarin jij jezelf zult herkennen als een volmaakte schepping van God. Het is belangrijk te onthouden terwijl jij dit nieuwe continuum binnentreed, dat het volkomen onmogelijk voor jou is om een vreemde te ontmoeten, ergens waar dan ook. De celebranten aan deze eind van tijd bijeenkomst die deze voortdurende ervaring van de genade van God ervaren, zijn uiteindelijk louter onderwerpen in het drama van jouw eigen voortdurende tijdelijke werkelijkheid.

Jij kent elke celebrant hier, en jij kent hen goed, want inderdaad, in welke vorm zij ook voor komen, zij behouden voor jou elke liefdevolle gedachte en daad die jij hebt gedeeld sinds tijd begon. Zij zijn al de levendige beelden gevat in het wonder van jouw eigen persoonlijke wedergeboorte en wederopstanding. Herinner je tevens deze oude wereld van verlatenheid en scheiding die jij hiervoor met hen deelde; al die grillige beelden in jullie gezamenlijke herinneringen van dood, die voortkwamen uit jullie tijdelijke incursie in deze wereld zijn allen voorbij en verdwenen en, in feite waren zij allen een lange tijd geleden voorbij en verdwenen.

Zij zijn slechts de geschiedenis van een vergissing lang geleden voorbij en vergeten. Bevrijd hen van de gevangenschap van tijd en ruimte die bevreesd bij elkaar gefantaseerd werd door jouw eigen betekenisloze tijdelijke identiteit. Zie hoe zij naar licht opspringen, samen met jou terwijl jij de onuitsprekelijke metamorfose van jouw eigen menselijke identiteit naar de enkelvoudige geest van eeuwig scheppende werkelijkheid vervult.

Welkom terug dan, van een reis die nergens naar toe ging en in werkelijkheid in het geheel geen tijd in beslag nam. Want in werkelijkheid, heb jij jouw thuis in de Hemel nooit verlaten. Kom goedgunstig dit grensgebied tussen tijd en eeuwigheid binnen, met vergeving en liefde in jouw hart, opdat jij de wonderbaarlijke zekerheid mag ervaren dat jij nog altijd, en steeds bent geweest, de volmaakte vreugde en geluk dat de eeuwig scheppende Geest van God is. Zie dan het licht dat overall om jou heen is. Zie dan de vreugde van deze leraren als zij aan jou verklaren dat jij volmaakt bent zoals God jou heeft geschapen.

Welkom, welkom allen.

Tijd naar eeuwigheid / Dood naar leven

Het lied van de hemel heeft geen maat gemist terwijl jij droomt...

Een proloog aan het einde van tijd

Dit betreft de wonderbaarlijke gebeurtenissen die plaatsvinden wanneer wij bijeenkomen...

Tijd, het chronische beklag...

De paradox van tijd, een blik op het oneindige en ongrijpbare begrip van tijd...

Dit is de tijd...

Pasen en het intieme karakter van jouw eigen wederopstanding, met Master Teacher...

Dromen versus eenheid

In het aanzicht van eenheid zal elk gevoel van scheiding verdwijnen, en zonder scheiding is conflict onmogelijk...

Wil jij mijn Valentijn zijn?

Wat zou er gebeuren als God jou vroeg om Zijn Valentijn te zijn? Dat is niet zo'n vreemde vraag als het lijkt...