Magisch boek

Zijn bovennatuurlijke krachten wenselijk?

Uit het handboek voor leraren van een cursus in wonderen

Het antwoord op deze vraag lijkt erg op het antwoord op de vorige. Er zijn uiteraard geen onnatuurlijke krachten en een kracht bedenken die niet bestaat is overduidelijk niets anders dan een beroep doen op magie.

Het is echter even duidelijk dat iedereen vele vermogens bezit waarvan hij zich niet bewust is. Naarmate zijn bewustzijn toeneemt, is het heel wel mogelijk dat hij vermogens ontwikkelt die hem nogal verbluffend toeschijnen. Toch kan niets wat hij vermag ook maar de geringste vergelijking doorstaan met de glorierijke verrassing zich te herinneren Wie hij is. Laat al wat hij leert en al zijn inspanningen op deze ene grote laatste verrassing zijn gericht en hij zal er geen genoegen mee nemen zich door de kleinere te laten ophouden die hem onderweg wellicht te beurt vallen.

Er zijn ongetwijfeld veel bovennatuurlijke krachten die onmiskenbaar met deze cursus in overeenstemming zijn. Communicatie is niet beperkt tot het kleine scala kanalen dat de wereld waarneemt. Was dat wel zo, dan zou het weinig zin hebben te proberen verlossing te onderwijzen. Dat zou onmogelijk zijn. De beperkingen die de wereld aan communicatie oplegt, zijn de voornaamste hinderpalen voor het rechtstreeks ervaren van de Heilige Geest, wiens tegenwoordigheid er aldoor is en wiens Stem beschikbaar is voor wie wil horen. Deze beperkingen zijn opgelegd uit angst, want zonder dat zouden de muren die alle afgescheiden plaatsen in de wereld omringen, omvallen op de heilige klank van Zijn Stem.

Wie deze beperkingen op enigerlei wijze overstijgt, wordt alleen maar meer natuurlijk. Hij doet niets speciaals en bij wat hij tot stand brengt komt geen magie te pas. De ogenschijnlijk nieuwe vermogens die mogelijk gaandeweg worden vergaard, kunnen heel nuttig zijn. zAan de Heilige Geest gegeven en onder Zijn leiding gebruikt, zijn het waardevolle leermiddelen. In dit verband is de vraag hoe ze ontstaan irrelevant. De enige overweging die telt is hoe ze worden benut. Wanneer ze als doel op zich worden opgevat, ongeacht hoe dit gebeurt, zal de voortgang worden vertraagd.

Hun waarde ligt evenmin in het bewijzen van iets, wat dan ook: verworvenheden uit het verleden, een ongewoon afgestemd zijn op het ongeziene, of speciale gunsten van God. God verleent geen speciale gunsten en niemand beschikt over enige kracht die niet aan iedereen ter beschikking staat. Alleen door magische trucs worden speciale krachtengedemonstreerd. Niets wat authentiek is, wordt gebruikt om te misleiden. De Heilige Geest is niet tot misleiden in staat en Hij kan alleen authentieke vermogens aanwenden. Wat voor magie wordt gebruikt, is voor Hem onbruikbaar. Maar wat Hij aanwendt, kan niet voor magie worden gebruikt.

Ongewone vermogens hebben echter een bijzondere aantrekkingskracht die buitengewoon verleidelijk is. Hier zijn krachten die de Heilige Geest wenst en nodig heeft. Maar in diezelfde krachten ziet het ego een gelegenheid zichzelf te verheerlijken. Krachten, verworden tot zwakheid, zijn zonder meer tragisch. Maar wat niet aan de Heilige Geest is gegeven, moet wel aan zwakheid gegeven zijn, want wat de liefde onthouden wordt, wordt aan angst gegeven en zal bijgevolg beangstigend zijn. Zelfs zij die niet langer waarde hechten aan de materiële zaken van de wereld kunnen toch nog door bovennatuurlijke krachten worden misleid.

Nu niet langer in de materiële geschenken van de wereld wordt geïnvesteerd, is het ego ernstig bedreigd. Het kan toch nog sterk genoeg zijn om zich onder deze nieuwe verleiding weer te vermannen om zijn krachten met list te herwinnen. Velen hebben hier de verdedigingen van het ego nog niet doorzien, ook al zijn die niet bepaald subtiel. Maar wanneer er een wens om misleid te worden is achtergebleven, wordt misleiding makkelijk teweeggebracht. Nu is de kracht niet langer een authentiek vermogen en kan die niet op betrouwbare wijze worden aangewend.

Het is bijna onvermijdelijk dat deze persoon de onzekerheden van zijn kracht met toenemende misleiding zal oppoetsen, tenzij hij van gedachten verandert over het doel ervan. Elk vermogen dat wie ook ontwikkelt, heeft de potentie ten goede te worden gebruikt. Hierop bestaat geen uitzondering. En hoe ongewoner en onverwachter de kracht is, des te groter is haar potentiële bruikbaarheid. De verlossing heeft alle vermogens nodig, want wat de wereld wil vernietigen, wil de Heilige Geest herstellen.

Bovennatuurlijkevermogens zijn gebruikt om de duivel aan te roepen, wat louter betekent dat het ego wordt versterkt. Maar in dienst van de Heilige Geest is hier ook een be-langrijk kanaal voor hoop en genezing. Zij die bovennatuurlijke krachten hebben ontwikkeld, hebben gewoon enkele van de beperkingen die zij hun geest hebben opgelegd, opgeheven laten worden. Ze kunnen zichzelf alleen maar verdere beperkingen opleggen, als ze deze toegenomen vrijheid gebruiken voor een grotere gevangenschap. De Heilige Geest heeft deze gaven nodig en zij die ze Hem en Hem alleen aanbieden, wandelen met Christus dankbaarheid in hun hart en Zijn heilige visie vlak daarachter.

Dit is een volledige vertaling van "Zijn bovennatuurlijke krachten wenselijk?" uit het handboek voor leraren van een cursus in wonderen. Hieronder bevindt zich een beperkt overzicht van verscheidene overige vertalingen uit het handboek die op deze website zijn gepubliceerd.

De handleiding voor leraren

De handleiding voor leraren wordt wel gezien als een supplement voor de tekst en het werkboek van een cursus in wonderen...

Wie zijn Gods leraren?

Zij komen van over heel de wereld, vanuit alle religies en geen enkele religie, zij zijn degenen die de roep hebben beantwoord...

Wie zijn hun leerlingen?

Het is slechts tijd dat de leraar van de leerling gescheiden houdt, en het verschil is dus vooralsnog tijdelijk...

Wat zijn de niveaus van onderwijs?

Elke onderwijs/leersituatie brengt een andere relatie met zich mee, alhoewel het ultieme doel altijd hetzelfde blijft...

Wat zijn de eigenschappen van Gods leraren?

Voor de ogen van het lichaam zien Gods leraren er in het geheel niet hetzelfde uit...

Hoe kan de perceptie van orde in moeilijkheden worden vermeden?

Illusies zijn altijd illusies van verschillen. Hoe zou het anders kunnen zijn?

Zijn veranderingen in de levensituatie van Gods leraren noodzakelijk?

Veranderingen vinden plaats in de geest...

Hoe wordt het vellen van oordeel afgewend?

Bedenk eens hoe vaak je dacht alle feiten te kennen die je nodig had om te oordelen...

Hoeveel leraren van God zijn nodig om de wereld te verlossen?

Het antwoord is dat één geheel volmaakte leraar van God volstaat...

Hoe zou de leraar van God zijn dag moeten doorbrengen?

Hoe simpel en eenvoudig glipt de tijd voorbij voor de leraar van God...

Hoe gaan Gods leraren met magische gedachten om?

Als hiermee verkeerd wordt omgegaan kan de leraar van God zichzelf bezeren...

Voor wat de rest betreft...

Een paar laatste woorden, voordat wij samen gaan waar woorden overbodig zijn en communicatie eeuwig is...