Paraplu's

Wat zijn de eigenschappen van Gods leraren?

De oppervlakkige karaktertrekken van Gods leraren zijn in het geheel niet gelijk. Voor de ogen van het lichaam zien zij er niet hetzelfde uit; zij komen van immens verschillende achtergronden, hun ervaringen van de wereld verschillen buitengewoon en hun oppervlakkige 'persoonlijkheden' onderscheiden zich nogal.

Noch hebben zij, in het beginstadium van hen functioneren als leraren van God, vooralsnog de diepere karakteristieken verworven die hun zullen aanstellen als wat zij zijn. God geeft speciale geschenken aan Zijn leraren, omdat zij een speciale plaats in Zijn plan voor Verzoening hebben.

Hun speciaalheid is natuurlijk slechts tijdelijk; het is in tijd geplaatst als een middel om uit de tijd vandaan te leiden. Deze speciale geschenken, geboren in de heilige relatie waartoe de onderwijs en leersituatie zich richt, worden karakteristiek voor al Gods leraren die in hen eigen leren vooruitgekomen zijn. In dit opzicht zijn zij allen gelijk.

Alle verschillen onder Gods leraren zijn tijdelijk. Desalniettemin kan het binnen de tijd gesteld worden dat de gevorderde leraren van God deze karakteristieken hebben: vertrouwen, eerlijkheid, tolerantie, zachtaardigheid, vreugde, verdedigingloosheid, generositeit, geduld, oprechtheid, en ruimdenkendheid.

Vertrouwen

De leraren van God kijken naar een vergeven wereld, met een vermogen dat weliswaar in hen, maar niet van hen is...

Eerlijkheid

Zij die vertrouwen kunnen zich eerlijkheid veroorloven, want alleen zij zullen de de waarde ervan kunnen inzien...

Weerloosheid

God's leraren verkeren in de kennis van Wie hun heeft geschapen, en Gods schepping heeft geen verdediging nodig...

Tolerantie

Zonder oordeel is alles gelijkwaardig aanvaardbaar, en zonder oordeel zijn alle mensen broeders...

Vreugde

Vreugde gaat met zachtaardigheid gepaard en zachtaardigheid kent geen pijn...

Zachtaardigheid

Les 135, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Generositeit

Generositeit rust op vertrouwen, en God's leraar weet dat hij geeft, niet om kwijt te raken maar om te behouden...

Geduld

Misschien is de uitkomst nog onbekend, maar hij is altijd zeker, dat maakt dat de leraar van God geduld heeft...

Oprechtheid

Waarachtige oprechtheid weifelt niet, zij is volmaakt consistent en eerlijk. Daar zij onwankelbaar is, is zij vol vertrouwen...

Ruimdenkendheid

God's leraar wordt door Zijn Stem in Zijn Naam beoordeeld, en laat het gelaat van Christus zich naar hem uitbreiden...

Wie zijn Gods leraren?

Zij komen van over heel de wereld, vanuit alle religies en geen enkele religie, zij zijn degenen die de roep hebben beantwoord...

Het gebruik van terminologie

Dit is geen cursus in theoretische filosofie, noch bekommert het zich met nauwkeurige terminologie in relatie tot herkomst...