Moeder met kind

Zijn veranderingen in de levensituatie van Gods leraren noodzakelijk?

Uit het handboek voor leraren van een cursus in wonderen

Het zijn niet de veranderingen in de levenssituatie van Gods leraren die noodzakelijk zijn, maar de veranderingen in de geesten van Gods leraren. Dit kan al dan niet veranderingen in de externe situatie met zich meebrengen. Onthoudt dat niemand zich per ongeluk bevindt waar hij is, en dat kans geen rol speelt in Gods plan voor verlossing.

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat veranderingen van opvattingen niet de eerste stap zou zijn in de training van de zojuist aangevangen leraar van God. Er is echter geen bepaald patroon, daar de training altijd hoogst geïndividualiseerd is.

Er zijn diegenen die worden opgeroepen om hun levenssituatie bijna onmiddellijk te veranderen, maar dat zijn doorgaans speciale gevallen. Bij verre wordt de meerderheid een zich langzaam ontwikkelend trainingsprogramma gegeven, waarin zoveel voorgaande vergissingen als mogelijk worden gecorrigeerd. Relaties in het bijzonder dienen juist te worden waargenomen en alle duistere hoekstenen van onverzoenlijkheid verwijderd te worden. Anders heeft het ouden gedachtesysteem nog steeds een basis om naar terug te keren.

Naar gelang de leraar van God voortgang in zijn training boekt, leert hij één les met toenemende doortastendheid. Hij maakt niet zijn eigen beslissingen, maar vraagt zijn Leraar om Zijn antwoord en het is dit dat hij als zijn gids voor handelen aanhoudt. Dit wordt gemakkelijker en gemakkelijker naarmate de leraar van God leert om zijn eigen oordeel op te geven. Het opgeven van oordeel, de voor de hand liggende voorwaarde voor het horen van Gods Stem, is gewoonlijk een tamelijk langzaam proces. Niet omdat het moeilijk is, maar omdat het de neiging heeft om als persoonlijk beledigend waargenomen te worden.

De training van de wereld is gericht op het bereiken van een doel dat lijnrecht tegenover dat van ons curriculum staat. De wereld traint om vertrouwen in oordeel te stellen als het criterium voor rijpheid en kracht. Ons curriculum traint in het afstand doen van oordeel als de noodzakelijke voorwaarde voor verlossing.

Dit is een volledige vertaling van "Zijn veranderingen in de levensituatie van Gods leraren noodzakelijk?" uit het handboek voor leraren van een cursus in wonderen. Hieronder bevindt zich een beperkt overzicht van verscheidene overige vertalingen uit het handboek die op deze website zijn gepubliceerd.

De handleiding voor leraren

De handleiding voor leraren wordt wel gezien als een supplement voor de tekst en het werkboek van een cursus in wonderen...

Wie zijn Gods leraren?

Zij komen van over heel de wereld, vanuit alle religies en geen enkele religie, zij zijn degenen die de roep hebben beantwoord...

Wie zijn hun leerlingen?

Het is slechts tijd dat de leraar van de leerling gescheiden houdt, en het verschil is dus vooralsnog tijdelijk...

Wat zijn de niveaus van onderwijs?

Elke onderwijs/leersituatie brengt een andere relatie met zich mee, alhoewel het ultieme doel altijd hetzelfde blijft...

Wat zijn de eigenschappen van Gods leraren?

Voor de ogen van het lichaam zien Gods leraren er in het geheel niet hetzelfde uit...

Hoe kan de perceptie van orde in moeilijkheden worden vermeden?

Illusies zijn altijd illusies van verschillen. Hoe zou het anders kunnen zijn?

Hoe wordt het vellen van oordeel afgewend?

Bedenk eens hoe vaak je dacht alle feiten te kennen die je nodig had om te oordelen...

Hoeveel leraren van God zijn nodig om de wereld te verlossen?

Het antwoord is dat één geheel volmaakte leraar van God volstaat...

Hoe zou de leraar van God zijn dag moeten doorbrengen?

Hoe simpel en eenvoudig glipt de tijd voorbij voor de leraar van God...

Hoe gaan Gods leraren met magische gedachten om?

Als hiermee verkeerd wordt omgegaan kan de leraar van God zichzelf bezeren...

Zijn bovennatuurlijke krachten wenselijk?

Een kracht bedenken die niet bestaat is gelijk aan een beroep doen op magie...

Voor wat de rest betreft...

Een paar laatste woorden, voordat wij samen gaan waar woorden overbodig zijn en communicatie eeuwig is...