Vergaan blaadje

Eerlijkheid

De eigenschappen van de leraren van God...

Alle andere karaktertrekken van Gods leraren rusten op vertrouwen. Als dat eenmaal verworven is kan de rest niet falen te volgen. Alleen degenen die vertrouwen kunnen zich eerlijkheid veroorloven, want alleen zij kunnen de waarde ervan inzien.

Eerlijkheid is niet alleen toepasbaar op wat jij zegt. De term betekent eigenlijk consistentie. Niets van wat jij zegt spreekt dat wat jij denkt of doet tegen; geen gedachte die een andere gedachte tegenspreekt, geen handeling die jouw woord verloochent, en geen woord dat overeenstemming met een ander woord tekortschiet. Als zodanig zijn degenen die waarlijk eerlijk zijn. Zij zijn op geen enkel niveau met zichzelf in conflict. Het is daarom onmogelijk voor hen om met iets of iemand in conflict te zijn.

De vrede van geest die de gevorderde leraren van God ervaren is overwegend te danken aan hen volmaakte eerlijkheid. Het is alleen de wens om te bedriegen die op oorlog aanstuurt. Niemand die één met zichzelf is kan zich conflict zelfs maar voorstellen. Conflict is het onvermijdelijke resultaat van zelfmisleiding en zelfmisleiding is oneerlijkheid. Er is geen uitdaging voor een leraar van God. Uitdaging impliceert twijfel, en het vertrouwen waarop Gods leraren veilig rusten maakt twijfel onmogelijk. Daarom kunnen zij slechts slagen.

Hierin, zoals in alles, zijn zij eerlijk. Zij kunnen alleen maar slagen, omdat zij nooit slechts alleen hun wil doen. Zij kiezen voor de gehele mensheid, voor heel de wereld en alles erin, voor het onveranderbare en het onveranderlijke aan verschijningen voorbij, en voor de Zoon van God en zijn Schepper. Hoe zouden zij niet kunnen slagen? Zij kiezen in volmaakte eerlijkheid, zo zeker van hen keuze als zij zeker van zichzelf zijn.

Dit is een volledige vertaling van 'Eerlijkheid' uit 'De eigenschappen van de leraren van God' in het handboek voor leraren van een cursus in wonderen. Hieronder bevindt zich een volledig overzicht van de overige eigenschappen van de leraren van God die op deze website zijn gepubliceerd.

Vertrouwen

De leraren van God kijken naar een vergeven wereld, met een vermogen dat weliswaar in hen, maar niet van hen is...

Weerloosheid

God's leraren verkeren in de kennis van Wie hun heeft geschapen, en Gods schepping heeft geen verdediging nodig...

Tolerantie

Zonder oordeel is alles gelijkwaardig aanvaardbaar, en zonder oordeel zijn alle mensen broeders...

Vreugde

Vreugde gaat met zachtaardigheid gepaard en zachtaardigheid kent geen pijn...

Zachtaardigheid

Les 135, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Generositeit

Generositeit rust op vertrouwen, en God's leraar weet dat hij geeft, niet om kwijt te raken maar om te behouden...

Geduld

Misschien is de uitkomst nog onbekend, maar hij is altijd zeker, dat maakt dat de leraar van God geduld heeft...

Oprechtheid

Waarachtige oprechtheid weifelt niet, zij is volmaakt consistent en eerlijk. Daar zij onwankelbaar is, is zij vol vertrouwen...

Ruimdenkendheid

God's leraar wordt door Zijn Stem in Zijn Naam beoordeeld, en laat het gelaat van Christus zich naar hem uitbreiden...