Jonge vrouw amids wilde bloemen

Vreugde

De eigenschappen van de leraren van God...

Vreugde is het onvermijdelijke resultaat van zachtaardigheid. Zachtaardigheid betekent dat angst nu onmogelijk is en wat zou er met vreugde tussenbeide kunnen komen? De open handen van zachtaardigheid zijn altijd gevuld. Zachtaardige geesten hebben geen pijn. Zij kunnen niet lijden. Waarom zouden zij niet vreugdevol zijn? Zij zijn ervan overtuigd dat zij geliefd zijn en wel veilig moeten zijn.

Vreugde gaat met zachtaardigheid gepaard zo zeker als grieven met aanval gepaard gaan. Gods leraren vertrouwen in Hem. En zij zijn er zeker van dat Zijn Onderwijzer voor hen uit gaat om ervoor te zorgen dat hun geen kwaad kan overkomen. Zij hebben Zijn geschenken vast en volgen op Zijn weg, want Gods Stem leidt hun in alles. Vreugde is hun lied van dankbaarheid. En Christus kijkt eveneens in dankbaarheid op hen neer. Hij heeft hun net zo hard nodig als zij Hem. Hoe vreugdevol is het om het doel van verlossing te dienen.

Dit is een volledige vertaling van 'Vreugde' uit 'De eigenschappen van de leraren van God' in het handboek voor leraren van een cursus in wonderen. Hieronder bevindt zich een volledig overzicht van de overige eigenschappen van de leraren van God die op deze website zijn gepubliceerd.

Vertrouwen

De leraren van God kijken naar een vergeven wereld, met een vermogen dat weliswaar in hen, maar niet van hen is...

Eerlijkheid

Zij die vertrouwen kunnen zich eerlijkheid veroorloven, want alleen zij zullen de de waarde ervan kunnen inzien...

Weerloosheid

God's leraren verkeren in de kennis van Wie hun heeft geschapen, en Gods schepping heeft geen verdediging nodig...

Tolerantie

Zonder oordeel is alles gelijkwaardig aanvaardbaar, en zonder oordeel zijn alle mensen broeders...

Zachtaardigheid

Les 135, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Generositeit

Generositeit rust op vertrouwen, en God's leraar weet dat hij geeft, niet om kwijt te raken maar om te behouden...

Geduld

Misschien is de uitkomst nog onbekend, maar hij is altijd zeker, dat maakt dat de leraar van God geduld heeft...

Oprechtheid

Waarachtige oprechtheid weifelt niet, zij is volmaakt consistent en eerlijk. Daar zij onwankelbaar is, is zij vol vertrouwen...

Ruimdenkendheid

God's leraar wordt door Zijn Stem in Zijn Naam beoordeeld, en laat het gelaat van Christus zich naar hem uitbreiden...