Hand raakt jezus zijn kleed aan

Tolerantie

De eigenschappen van de leraren van God...

Gods leraren oordelen niet. Te oordelen betekent oneerlijk te zijn, want te oordelen is een positie aan te nemen die jij niet hebt. Oordeel zonder zelfmisleiding is onmogelijk. Oordeel verondersteld dat jij in jouw broeders bent misleid. Hoe zou jij dan niet misleid in jezelf hebben kunnen zijn?

Oordeel impliceert een gebrek aan vertrouwen, en vertrouwen blijft de fundamentele kern van het gehele gedachtesysteem van Gods leraren. Laat dit verloren gaan en alle leren gaat erachteraan.Zonder oordeel is alles gelijkwaardig aanvaardbaar, want wie zou er op een andere manier kunnen oordelen? Zonder oordeel zijn alle mensen broeders, want wie zou er zijn om apart te kunnen staan? Oordeel vernietigd eerlijkheid en versplinterd vertrouwen. Geen enkele leraar van God kan oordelen en hopen om te leren.

Dit is een volledige vertaling van 'Tolerantie' uit 'De eigenschappen van de leraren van God' in het handboek voor leraren van een cursus in wonderen. Hieronder bevindt zich een volledig overzicht van de overige eigenschappen van de leraren van God die op deze website zijn gepubliceerd.

Vertrouwen

De leraren van God kijken naar een vergeven wereld, met een vermogen dat weliswaar in hen, maar niet van hen is...

Eerlijkheid

Zij die vertrouwen kunnen zich eerlijkheid veroorloven, want alleen zij zullen de de waarde ervan kunnen inzien...

Weerloosheid

God's leraren verkeren in de kennis van Wie hun heeft geschapen, en Gods schepping heeft geen verdediging nodig...

Vreugde

Vreugde gaat met zachtaardigheid gepaard en zachtaardigheid kent geen pijn...

Zachtaardigheid

Les 135, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Generositeit

Generositeit rust op vertrouwen, en God's leraar weet dat hij geeft, niet om kwijt te raken maar om te behouden...

Geduld

Misschien is de uitkomst nog onbekend, maar hij is altijd zeker, dat maakt dat de leraar van God geduld heeft...

Oprechtheid

Waarachtige oprechtheid weifelt niet, zij is volmaakt consistent en eerlijk. Daar zij onwankelbaar is, is zij vol vertrouwen...

Ruimdenkendheid

God's leraar wordt door Zijn Stem in Zijn Naam beoordeeld, en laat het gelaat van Christus zich naar hem uitbreiden...