Serene vrouw

Geduld

De eigenschappen van de leraren van God...

Degenen die zeker van de uitkomst zijn kunnen het zich veroorloven te wachten - en zonder ongerustheid te wachten. Geduld is natuurlijk voor de leraar van God. Alles wat hij ziet is de zekere uitkomst, hem op tijden vooralsnog misschien ongekend, maar niet betwijfeld. De tijd zal zo juist zijn als het antwoord. En dit is waar voor alles wat nu of in de toekomst voorvalt.

Het verleden bevatte eveneens geen vergissingen; niets dat niet heeft gediend om de wereld ten goede te komen, zowel als hem die het leek te overkomen. Misschien werd het destijds niet begrepen. Hoe dan ook is de leraar van God bereid om al zijn beslissingen uit het verleden opnieuw in overweging te nemen, als zij iemand pijn veroorzaken. Geduld is natuurlijk voor degenen die vertrouwen. Zeker van de ultieme interpretatie van alles binnen tijd, kan geen reeds geziene of toekomstige uitkomst hun angst aanjagen.

Dit is een volledige vertaling van 'Geduld' uit 'De eigenschappen van de leraren van God' in het handboek voor leraren van een cursus in wonderen. Hieronder bevindt zich een volledig overzicht van de overige eigenschappen van de leraren van God die op deze website zijn gepubliceerd.

Vertrouwen

De leraren van God kijken naar een vergeven wereld, met een vermogen dat weliswaar in hen, maar niet van hen is...

Eerlijkheid

Zij die vertrouwen kunnen zich eerlijkheid veroorloven, want alleen zij zullen de de waarde ervan kunnen inzien...

Weerloosheid

God's leraren verkeren in de kennis van Wie hun heeft geschapen, en Gods schepping heeft geen verdediging nodig...

Tolerantie

Zonder oordeel is alles gelijkwaardig aanvaardbaar, en zonder oordeel zijn alle mensen broeders...

Vreugde

Vreugde gaat met zachtaardigheid gepaard en zachtaardigheid kent geen pijn...

Zachtaardigheid

Les 135, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Generositeit

Generositeit rust op vertrouwen, en God's leraar weet dat hij geeft, niet om kwijt te raken maar om te behouden...

Oprechtheid

Waarachtige oprechtheid weifelt niet, zij is volmaakt consistent en eerlijk. Daar zij onwankelbaar is, is zij vol vertrouwen...

Ruimdenkendheid

God's leraar wordt door Zijn Stem in Zijn Naam beoordeeld, en laat het gelaat van Christus zich naar hem uitbreiden...