Fantasie landschap

Ruimdenkendheid

De eigenschappen van de leraren van God...

Het centrale punt van ruimdenkendheid, misschien wel het laatste attribuut dat de onderwijzer van God verwerft, wordt eenvoudig begrepen wanneer haar relatie tot vergeving wordt herkend. Ruimdenkendheid gaat gepaard met een gebrek aan oordeel.

Zoals oordeel de geest voor de Onderwijzer van God afsluit, zo nodigt ruimdenkendheid hem om binnen te komen. Zoals veroordeling de Zoon van God als duivels bestempeld, zo staat ruimdenkendheid hem toe om door Gods Stem in Zijn Naam beoordeeld te worden. Zoals de projectie van schuld over hem hem naar de hel zou zenden, zo laat ruimdenkendheid het beeld van Christus naar hem uitbreiden. Alleen zij die ruimdenkend zijn kunnen in vrede zijn, want alleen zij zien er een reden voor.

Hoe vergeven zij die ruimdenkend zijn? Zij hebben alles laten gaan wat vergeving in de weg zou kunnen staan. Zij hebben de wereld waarachtig achtergelaten en hebben haar aan hen terug laten geven, in zo'n glorieuze nieuwigheid en vreugde dat zij zo'n verandering nooit voor mogelijk hadden kunnen houden. Niets is nu zoals het voorheen was. Niets of het sprankelt nu, waar het voorheen nogal dof en levenloos leek. En boven alles zijn alle dingen verwelkomend, want dreiging is verdwenen.

Geen wolken blijven achter om het gelaat van Christus te verduisteren. Nu is het doel bereikt. Vergeving is het uiteindelijke doel van het curriculum. Het plaveit de weg naar wat ver voorbij alle leren gaat. Het curriculum doet geen poging om aan zijn legitieme doel voorbij te gaan. Vergeving is zijn enige oogmerk, waarin alle leren uiteindelijk samenkomt. Het is inderdaad genoeg.

Jij kunt opgemerkt hebben dat de lijst met attributen van Gods leraren, niet de dingen bevatten die de erfenis van Gods Zoon zijn. Termen zoals liefde, zondeloosheid, volmaaktheid, kennis, en eeuwige waarheid verschijnen niet in deze context. Zij zouden hier hoogst ongepast zijn. Wat God heeft gegeven is zo ver voorbij ons curriculum dat leren slechts verdwijnt in haar tegenwoordigheid.

Echter, terwijl haar tegenwoordigheid onbekend is, hoort de focus in de eigenlijke zin op het curriculum. Het is de functie van Gods leraren om waarachtig leren naar de wereld te brengen. Juist gezien is het ontleren dat zij brengen, want dat is waarachtig leren in de wereld. Het is de leraren van God gegeven om de blijde tijdingen van volledige vergeving naar de wereld te brengen. Zij zijn inderdaad gezegend, want zij zijn de brengers van verlossing.

Dit is een volledige vertaling van 'Ruimdenkendheid' uit 'De eigenschappen van de leraren van God' in het handboek voor leraren van een cursus in wonderen. Hieronder bevindt zich een volledig overzicht van de overige eigenschappen van de leraren van God die op deze website zijn gepubliceerd.

Vertrouwen

De leraren van God kijken naar een vergeven wereld, met een vermogen dat weliswaar in hen, maar niet van hen is...

Eerlijkheid

Zij die vertrouwen kunnen zich eerlijkheid veroorloven, want alleen zij zullen de de waarde ervan kunnen inzien...

Weerloosheid

God's leraren verkeren in de kennis van Wie hun heeft geschapen, en Gods schepping heeft geen verdediging nodig...

Tolerantie

Zonder oordeel is alles gelijkwaardig aanvaardbaar, en zonder oordeel zijn alle mensen broeders...

Vreugde

Vreugde gaat met zachtaardigheid gepaard en zachtaardigheid kent geen pijn...

Zachtaardigheid

Les 135, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Generositeit

Generositeit rust op vertrouwen, en God's leraar weet dat hij geeft, niet om kwijt te raken maar om te behouden...

Geduld

Misschien is de uitkomst nog onbekend, maar hij is altijd zeker, dat maakt dat de leraar van God geduld heeft...

Oprechtheid

Waarachtige oprechtheid weifelt niet, zij is volmaakt consistent en eerlijk. Daar zij onwankelbaar is, is zij vol vertrouwen...