Figuurtje vliegt met zaadjes in de wind

Weerloosheid

De eigenschappen van de leraren van God...

Gods leraren hebben geleerd hoe eenvoudig te zijn. Zij hebben geen dromen die verdedigingen tegen de waarheid nodig hebben. Zij proberen zichzelf niet te maken. Hun vreugde komt voort uit dat zij begrijpen Wie hun heeft geschapen. En zou wat God heeft geschapen verdedigingen nodig hebben? Niemand kan een gevorderde leraar van God worden voordat hij volledig begrijpt dat verdedigingen slechts dwaze bewaarders van dolle illusies zijn.

Hoe grotesker de droom is, des te heftiger en machtiger lijken zijn verdedigingen te zijn. Toch, wanneer de leraar van God uiteindelijk toestemt om aan ze voorbij te kijken, ondervindt hij dat zich daar niets bevond. Hij laat zich, in het begin langzaam, uit de droom helpen. Maar hij begint vlugger te leren wanneer zijn vertrouwen toeneemt. Het is geen gevaar dat komt wanneer verdedigingen worden neergelegd. Het is veiligheid. Het is vrede. Het is vreugde. En het is God.

Dit is een volledige vertaling van 'Weerloosheid' uit 'De eigenschappen van de leraren van God' in het handboek voor leraren van een cursus in wonderen. Hieronder bevindt zich een volledig overzicht van de overige eigenschappen van de leraren van God die op deze website zijn gepubliceerd.

Vertrouwen

De leraren van God kijken naar een vergeven wereld, met een vermogen dat weliswaar in hen, maar niet van hen is...

Eerlijkheid

Zij die vertrouwen kunnen zich eerlijkheid veroorloven, want alleen zij zullen de de waarde ervan kunnen inzien...

Tolerantie

Zonder oordeel is alles gelijkwaardig aanvaardbaar, en zonder oordeel zijn alle mensen broeders...

Vreugde

Vreugde gaat met zachtaardigheid gepaard en zachtaardigheid kent geen pijn...

Zachtaardigheid

Les 135, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Generositeit

Generositeit rust op vertrouwen, en God's leraar weet dat hij geeft, niet om kwijt te raken maar om te behouden...

Geduld

Misschien is de uitkomst nog onbekend, maar hij is altijd zeker, dat maakt dat de leraar van God geduld heeft...

Oprechtheid

Waarachtige oprechtheid weifelt niet, zij is volmaakt consistent en eerlijk. Daar zij onwankelbaar is, is zij vol vertrouwen...

Ruimdenkendheid

God's leraar wordt door Zijn Stem in Zijn Naam beoordeeld, en laat het gelaat van Christus zich naar hem uitbreiden...