Overvloed uit de hemel

Generositeit

De eigenschappen van de leraren van God...

De term generositeit heeft speciale betekenis voor de leraar van God. Het is niet de gebruikelijke betekenis van het woord, het is in feite een betekenis die geleerd - en heel zorgvuldig geleerd moet worden.

Zoals alle andere eigenschappen van Gods leraren rust deze eigenschap uiteindelijk op vertrouwen, want zonder vertrouwen kan niemand in de waarachtige zin genereus zijn. Voor de wereld betekent generositeit 'weggeven' in de zin van 'opgeven'. Voor de leraren van God betekent het weggeven om te behouden.

Dit is door de tekst en het werkboek heen benadrukt, maar is misschien meer vreemd aan het denken van de wereld dan vele andere idee├źn in ons curriculum. Haar vreemdere karakter ligt louter in haar overduidelijke omkering van het denken van de wereld. Op de duidelijkste manier, en op de simpelste niveaus, betekent het woord voor de leraren van God en voor de wereld precies het tegenovergestelde.

De leraar van God is genereus vanuit eigenbelang. Dit refereert hoe dan ook niet naar het zelf waarvan de wereld spreekt. De leraar van God wil niets dat hij niet eveneens weg kan geven, want hij beseft dat het per definitie waardeloos voor hem zou zijn. Waar zou hij het voor willen? Hij zou daarom alleen maar kunnen verliezen - hij zou niet verwerven.

Daarom zoekt hij niet naar wat hij alleen zou kunnen houden, want dat is de garantie van verlies. Hij wil niet lijden. Waarom zou hij zichzelf pijn veroorzaken? Maar hij wil alles voor zichzelf houden dat van God en daarom voor Zijn Zoon is. Dit zijn de dingen die hem toebehoren. Deze kan hij in waarachtige generositeit weggeven en ze voor eeuwig voor zichzelf beschermen.

Dit is een volledige vertaling van 'Generositeit' uit 'De eigenschappen van de leraren van God' in het handboek voor leraren van een cursus in wonderen. Hieronder bevindt zich een volledig overzicht van de overige eigenschappen van de leraren van God die op deze website zijn gepubliceerd.

Vertrouwen

De leraren van God kijken naar een vergeven wereld, met een vermogen dat weliswaar in hen, maar niet van hen is...

Eerlijkheid

Zij die vertrouwen kunnen zich eerlijkheid veroorloven, want alleen zij zullen de de waarde ervan kunnen inzien...

Weerloosheid

God's leraren verkeren in de kennis van Wie hun heeft geschapen, en Gods schepping heeft geen verdediging nodig...

Tolerantie

Zonder oordeel is alles gelijkwaardig aanvaardbaar, en zonder oordeel zijn alle mensen broeders...

Vreugde

Vreugde gaat met zachtaardigheid gepaard en zachtaardigheid kent geen pijn...

Zachtaardigheid

Les 135, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Geduld

Misschien is de uitkomst nog onbekend, maar hij is altijd zeker, dat maakt dat de leraar van God geduld heeft...

Oprechtheid

Waarachtige oprechtheid weifelt niet, zij is volmaakt consistent en eerlijk. Daar zij onwankelbaar is, is zij vol vertrouwen...

Ruimdenkendheid

God's leraar wordt door Zijn Stem in Zijn Naam beoordeeld, en laat het gelaat van Christus zich naar hem uitbreiden...