Echo

Alle dingen zijn een weerklank van de Stem van God

Les 151 uit het werkboek van een cursus in wonderen

Niemand kan oordelen na gedeeltelijk bewijs. Dat is geen oordeel. Het is louter een opinie gebaseerd op onwetendheid en twijfel. Haar ogenschijnlijke zekerheid is slechts een dekmantel voor de onzekerheid die zij zou verbergen.

En haar verdediging lijkt sterk, overtuigend, en zonder een spoortje twijfel, vanwege alle onderliggende twijfeling.

Jij lijkt de wereld die jij ziet niet te betwijfelen. Jij ondervraagt niet werkelijk wat het is dat jou door de ogen van het lichaam wordt getoond. Noch vraag jij je af waarom jij het geloofd, alhoewel jij al een redelijke tijd geleden hebt geleerd dat jouw zintuigen jou bedriegen. Het is nog vreemder dat jij ze tot het allerlaatste detail dat zij aandragen geloofd, wanneer jij even stil staat om je voor de geest te halen hoe frequent zij inderdaad gebrekkige getuigen zijn gebleken. Waarom zou jij ze zo onvoorwaardelijk vertrouwen? Waarom, behalve vanwege de onderliggende twijfel die jij met een show van zekerheid zou willen verbergen?

Hoe kun je oordelen? Jouw oordeel rust op de getuige die jouw zintuigen jou aanbieden. Toch waren getuigen nooit valser dan deze. Maar hoe anders kun jij de wereld die jij ziet beoordelen? Jij plaatst deerniswekkend geloof in wat jouw ogen en oren rapporteren. Jij denkt dat jouw vingers de werkelijkheid aanraken en zich voor de waarheid sluiten. Dit is gewaarzijn dat jij begrijpt en echter denkt dan dat waarvan wordt getuigt door de eeuwige Stem voor God Zelf.

Kan dit oordeel zijn? Jou is vaak dringend verzocht je van oordelen te onthouden, niet omdat het een recht is om van jou onthouden te worden. Jij kunt niet oordelen. Jij kunt slechts de oordelen van het ego geloven, die allen vals zijn. Het leidt jouw zintuigen zorgvuldig, om te bewijzen hoe zwak jij bent, hoe hulpeloos en bevreesd, hoe bevattelijk voor verdiende straf, hoe zwart van zonde, hoe ellendig in jouw schuld.

Dit ding waar het van spreekt en nog zou verdedigen, verteld het dat jij dat bent. En jij gelooft met koppige zekerheid dat dit zo is. Toch blijft daaronder de verborgen twijfel dat het niet gelooft wat het jou met zo'n overtuiging als werkelijk toont. Het is zichzelf alleen dat het veroordeelt. Het is in zichzelf dat het de schuld ziet. Het is zijn eigen wanhoop die hij in jou ziet.

Hoor zijn stem niet. De getuigen die het zendt om jou te bewijzen dat zijn kwaadaardigheid jouw eigen is, zijn vals en spreken met zekerheid van wat zij niet weten. Jouw vertrouwen in hun is blind omdat jij de twijfels niet zou willen delen, die hun heer niet geheel kan weerleggen. Jij gelooft zijn vazallen te betwijfelen gelijkstaat aan jezelf te betwijfelen. Maar jij moet leren dat hun bewijsmateriaal te betwijfelen de weg zal klaren naar het herkennen van jezelf, en de Stem voor God alleen Beoor¬delaar laten zijn over wat jouw eigen geloof waard is.

Hij zal jou niet vertellen dat jouw broeder beoordeeld zou moeten worden naar wat jouw ogen in hem aanschouwen, noch wat de mond van zijn lichaam tot jouw oren spreekt, noch wat de aanraking van jouw vingers over hem rapporteren. Hij passeert zulke ijdele getuigen die louter valse getuigenis over Gods Zoon bevatten. Hij herkent alleen wat God liefheeft en in het heilige licht van wat Hij ziet, vervagen al de ego's dromen van wat jij bent ten overstaan van de pracht die Hij aanschouwt.

Laat Hem de Beoordelaar zijn van wat jij bent, want Hij heeft zekerheid waarin geen twijfel is, want zij rust op Zekerheid zo groot dat twijfel betekenisloos is voor Haar aangezicht. Christus kan Zichzelf niet betwijfelen. De Stem voor God kan Hem alleen maar eren, zich verheugend in Zijn volmaakte, eeuwigdurende zondeloosheid. Wie Hij heeft beoordeeld kan slechts lachen om schuld, nu onbereid om met de speeltjes van zonde te spelen; achteloos voor de getuigen van het lichaam ten overstaan van de verrukking van Zijn heilige gelaat.

En zo beoordeelt Hij jou. Aanvaard Zijn Woord van wat jij bent, want Hij getuigt van jouw wonderschone schepping en van de Geest Wiens Gedachte jouw werkelijkheid schiep. Wat kan het lichaam betekenen voor Hem Die de heerlijkheid van de Vader en de Zoon kent? Welke fluisteringen van het ego kan Hij horen? Wat zou Hem kunnen overtuigen dat jouw zonden werkelijk zijn?

Laat Hem eveneens de Beoordelaar zijn van alles wat jou in deze wereld lijkt te overkomen. Zijn lessen zullen jou in staat stellen de kleine kloof tussen illusies en de waarheid te overbruggen. Hij zal alle vertrouwen wegnemen dat jij hebt gesteld in pijn, onheil, lijden en verlies. Hij geeft jou visie die voorbij deze grimmige verschijningen kan zien en het zachtmoedige gelaat van Christus in hun allen kan aanschouwen. Jij zult niet langer twijfelen dat alleen het goede naar jou, die geliefd bent door God, kan komen, want Hij zal alle gebeurtenissen beoordelen en de enkele les onderwijzen die zij allen bevatten.

Hij zal de elementen in hun selecteren die de waarheid vertegenwoordigen en die aspecten negeren die slechts ijdele dromen reflecteren. En Hij zal alles wat jij ziet en alles wat voorvalt, elke omstandigheid en iedere gebeurtenis die jou op enige wijze lijkt te raken, herinterpreteren vanuit Zijn enige referentiekader, geheel verenigd en zeker. En jij zult de liefde voorbij de haat, de bestendigheid in verandering, het zuivere in zonde, en alleen de zegen van de Hemel over de wereld zien.

Zodanig is jouw wederopstanding, want jouw leven is geen deel van iets wat jij ziet. Het staat voorbij het lichaam en de wereld, voorbij elke getuige van onheiligheid en binnen het Heilige, heilig als zichzelf. In iedereen en alles zal Zijn Stem tot jou spreken van niets behalve jouw Zelf en jouw Schepper, Die één met Hem is. Zo zul jij het heilig gelaat van Christus in alles zien, en in alles geen geluid behalve de echo van Gods Stem horen.

Wij oefenen woordloos vandaag, behalve aan het begin van de tijd die jij met God doorbrengt. Wij introduceren deze tijden met een enkele langzame herhaling van de gedachte waarmee de dag begint. En dan bekijken wij onze gedachten, stil een beroep op Hem doend die de elementen van waarheid in hun ziet. Laat Hem elke gedachte die in jouw geest opkomt evalueren, de elementen van dromen eruit verwijderen en hun aan jou teruggeven als zuivere ideeën die niet de Wil van God tegenspreken.

Geef Hem jouw gedachten en Hij zal hun teruggeven als wonderen die vreugdevol de heelheid en het geluk verkondigen die God voor Zijn Zoon wil, als blijk van Zijn eeuwige Liefde. En terwijl elke gedachte aldus is getransformeerd, neemt zij een helend vermogen aan van de Geest die de waarheid in hun zag en faalde misleid te zijn door wat valselijk werd toegevoegd. Alle draadjes van fantasie zijn verdwenen. En wat overblijft is verenigd tot een volmaakte Gedachte die haar volmaaktheid overal aanbiedt.

Spendeer aldus vijftien minuten wanneer jij wakker wordt en geef blijmoedig nogmaals vijftien minuten voordat jij gaat slapen. Jouw ambt begint wanneer al jouw gedachten zijn gezuiverd. Zo wordt jou onderwezen de Zoon van God de heilige les van zijn heiligheid te leren. Niemand kan falen te luisteren wanneer jij de Stem voor God eer aan Gods Zoon hoort bewijzen. En iedereen zal de gedachten met jou delen die Hij heeft hervertaald in jouw geest.

Zodanig is jouw Paastijd. En zo leg jij het geschenk van sneeuwwitte lelies op de wereld, getuigen van zonde en van dood vervangend. Door jouw transfiguratie is de wereld verlost en vreugdevol van schuld bevrijd. Nu heffen wij onze verrezen geesten blijmoedig en dankbaar op tot Hem Die ons onze innerlijke gezondheid heeft hersteld.

En wij zullen uurlijks Hem herinneren Die verlossing en bevrijding is. Terwijl wij dankgeven verenigt de wereld zich met ons en accepteerd vreugdevol onze heilige gedachten, die de Hemel heeft gecorrigeerd en zuiver heeft gemaakt. Nu is ons ambt eindelijk begonnen, om het blijde nieuws rond de wereld te dragen dat waarheid geen illusies heeft en de vrede van God, door ons, behoort aan iedereen.

Dit is een volledige vertaling van les 151 uit het werkboek van een cursus in wonderen. Hieronder bevindt zich een beperkt overzicht van overige werkboeklessen die op deze website zijn gepubliceerd. Bezoek voor een volledig overzicht van de lessen de werkboek kalender op deze site...

Het werkboek van een cursus in wonderen

Een inleiding tot een blijde boodschap...

De introductie tot het werkboek

Introductie tot de werkboeklessen in het eerste gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

De werkboek kalender

Een overzicht van de werkboeklessen voor de komende twaalf maanden, in de jaren 2019 en 2020...

Het twintig minuten boekje

Elke dag twintig minuten, voor de eerste vijftig lessen van een cursus in wonderen, ze zullen van onschatbare waarde blijken...

Ik val onder geen wetten behalve die van God

Les 76, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik zal een stap terug doen en Hem laten leiden

Les 155, uit het vijfde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ben zoals God mij heeft geschapen

Les 162, uit het vijfde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik beroep mij op Gods naam en mijn eigen naam

Les 182, uit het zesde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

De vrede van God straalt nu in mij

Les 188, uit het zesde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ben één zelf verenigd met mijn Schepper

Les 95, uit het derde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ben het licht van de wereld

Les 61, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ga met God in volmaakte heiligheid

Les 156, uit het vijfde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...