God geeft leven

Ik ben zoals God mij heeft geschapen

Les 162 uit het werkboek van een cursus in wonderen

Deze enkele gedachte, ferm in de geest gehouden, zal de wereld redden. Van tijd tot tijd zullen wij haar herhalen, als wij een andere fase in leren bereiken. Het zal wanneer jij vordert veel meer voor jou betekenen. Deze woorden zijn heilig, want zij zijn de woorden die God gaf in antwoord op de wereld die jij hebt gemaakt. Met deze woorden zal zij verdwijnen en alles dat wordt gezien in haar mistige wolken en vluchtige illusies zal vervagen als deze woorden worden gesproken. Want zij komen van God.

Hier is het Woord waarbij de Zoon Zijn Vaders geluk werd; Zijn Liefde en Zijn vervulling. Hier wordt de schepping verkondigd en gehonoreerd zoals zij is. Er is geen droom die deze woorden niet zullen ontmantelen; geen gedachte van zonde en geen illusie die de droom bevat die niet zal vervagen voor hen macht. Zij zijn de trompet van ontwaken die rond de wereld schalt. De doden ontwaken in antwoord op haar roep en zij die leven en dit geschal horen zullen de dood nooit zien.

Hij die deze woorden zijn eigen maakt is inderdaad Heilig; met deze woorden in zijn geest staat hij op, herroept ze gedurende de dag en 's nachts brengt hij ze met zich mee als hij gaat slapen. Zijn dromen zijn gelukkig en zijn rust is zeker; zijn veiligheid gewaarborgd en zijn lichaam geheeld, want hij slaapt en ontwaakt met de waarheid altijd voor ogen. Hij zal de wereld verlossen, want hij geeft de wereld wat hij ontvangt elke keer dat hij de woorden van waarheid oefent.

Vandaag oefenen wij eenvoudig. Want de woorden die wij gebruiken zijn machtig en zij behoeven geen gedachten voorbij henzelf om de geest te veranderen van hem die ze gebruikt. Zo volledig is deze veranderd dat het nu de schatkamer is waarin God al Zijn geschenken en al Zijn Liefde plaatst om naar heel de wereld gedistribueerd te worden, toenemend in het geven; compleet gehouden omdat zijn delen onbeperkt is. En aldus leer jij met God te denken. Christus visie heeft jouw zicht hersteld door jouw geest te bergen.

Wij eren jou vandaag. Het recht op de volmaakte heiligheid die jij nu aanvaard is de jouwe. Met dit aanvaarden is verlossing naar iedereen gebracht, want wie zou zonde koesteren wanneer heiligheid zoals deze de wereld heeft gezegend? Wie zou kunnen wanhopen wanneer volmaakte vreugde de jouwe is, aan allen beschikbaar als een remedie voor grief en misère, alle gevoel van verlies en voor complete ontsnapping aan zonde en schuld?

En wie zou niet een broeder voor jou zijn; jij, zijn bevrijder en zijn Verlosser. Wie zou kunnen falen jou in zijn hart te verwelkomen met een liefdevolle uitnodiging, begerig om zich met één gelijk aan hem in heiligheid te verenigen? Jij bent zoals God jou heeft geschapen. Deze woorden verdrijven de nacht en de duisternis is er niet langer. Het licht is vandaag gekomen om de wereld te zegenen, want jij hebt de Zoon van God herkend en in die herkenning is de herkenning van de wereld.

Dit is een volledige vertaling van les 162 uit het werkboek van een cursus in wonderen. Hieronder bevindt zich een beperkt overzicht van overige werkboeklessen die op deze website zijn gepubliceerd. Bezoek voor een volledig overzicht van de lessen de werkboek kalender op deze site...

Het werkboek van een cursus in wonderen

Een inleiding tot een blijde boodschap...

De introductie tot het werkboek

Introductie tot de werkboeklessen in het eerste gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

De werkboek kalender

Een overzicht van de werkboeklessen voor de komende twaalf maanden, in de jaren 2019 en 2020...

Het twintig minuten boekje

Elke dag twintig minuten, voor de eerste vijftig lessen van een cursus in wonderen, ze zullen van onschatbare waarde blijken...

Ik val onder geen wetten behalve die van God

Les 76, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Als ik mezelf verdedig ben ik aangevallen

Les 135, uit het vierde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik zal een stap terug doen en Hem laten leiden

Les 155, uit het vijfde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik beroep mij op Gods naam en mijn eigen naam

Les 182, uit het zesde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

De vrede van God straalt nu in mij

Les 188, uit het zesde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ben één zelf verenigd met mijn Schepper

Les 95, uit het derde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ben het licht van de wereld

Les 61, uit het tweede gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Ik ga met God in volmaakte heiligheid

Les 156, uit het vijfde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...